Sağlık Bakanlığı Personel Alım İlanı (Elk-Elkn Müh, Mak.Müh. ve Finans-İşletme Danışmanı)

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Elk-Elkn Müh, Mak.

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Elk-Elkn Müh, Mak.Müh. ve Finans-İşletme Danışmanı alınacaktır.
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi...

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Elk-Elkn Müh, Mak.Müh. ve Finans-İşletme Danışmanı alınacaktır.

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Elektrik-Elektronik Mühendisi Danışmanı, (1adet) Makina Mühendisi Danışmanı ve (2 adet) Finans-İşletme Danışmanı alınacaktır.

Görev Ünvanı : ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ DANIŞMANI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Elektrik-Elektronik Mühendisi Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

• Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi elektrik projelerinin hazırlanmasına katkı yapmak, başkanlığımızla birlikte bu projeleri kontrol görevi üstlenmek, projelendirme sürecinin her aşamasının mesleğiyle ilgili olan kısımlarında danışmanlık yapmak, alınacak olan diğer danışmanlar ve konuyla ilgili çalışan mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmak
• KÖO kapsamında yapılması planlanan sağlık tesislerinin yapım ve işletme aşamalarıyla ilgili sözleşme, şartname ve ihale dosyalarının branşıyla ilgili konularda direkt veya dolaylı ilişkili olan kısımlarını hazırlamak
• Avan proje sonrası, özel sektör tarafından hazırlanacak olan uygulama projelerinin hazırlanma ve Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde danışmanlık yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek
• Başkanlığımız tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan keşif, metraj, yaklaşık maliyet veya ihale dosyalarını hazırlamak veya hazırlanmasına katkı yapmak ve bunları inceleme görevi üstlenmek
• Avan proje, uygulama projeleri, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, fizibilite vs.. hizmetlerde idareye teknik yönden uygunluk raporu hazırlamak
• İdare tarafından hazırlanan ve/veya hazırlanacak olan ihale şartname, mahal listeleri ve projelerin taslaklarını incelemek, eksik olan kısımları tamamlamak, ulusal ve uluslar arası hukuki mevzuat ile ilgili öneri ve görüşleri sunmak.
• İdarenin görev alanına giren konularda doğabilecek her türlü elektrik konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

• Elektrik projelerini inceleyip İdareye görüş bildirmek

• Enerji temini ve üretimi için TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, ve gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde İdare tarafından yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti vermek.

• Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

• İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.
• İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
• Seyahate engel durumu bulunmamak,
• Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
• Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik mühendisliğinin herhangi bir dalında yüksek lisans yapmış olmak.
• MS Office, Autocad programının kullanımında tecrübeye sahip olmak
• Danışman sıfatı ile özel binaların elektrik projeleri konusunda en az 5 yıllık spesifik tecrübeye sahip olmak. (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin elektrik projelerinde, iç aydınlatma hesap yöntemleri ve elektrik enerji sistemlerinde optimizasyon ve durum kestirimi konularında çalışmış olmak)
• PPP, BOT, Özel işletme, imtiyaz sözleşmesi veya diğer benzer herhangi bir sözleşmeler konusunda tecrübeye sahip olmak öncelikle tercih sebebidir.
• Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak know-how ve deneyim sahibi olmak.

Çalışma Yeri ve Zamanı

Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 03/11/2011 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

e-mail : [email protected]

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

Kpss Cafe

Görev Ünvanı : MAKİNA MÜHENDİSİ DANIŞMANI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Makina Mühendisi Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

• Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi mekanik ve tesisat projelerinin hazırlanmasına katkı yapmak, başkanlığımızla birlikte bu projeleri kontrol görevi üstlenmek, projelendirme sürecinin her aşamasının mesleğiyle ilgili olan kısımlarında danışmanlık yapmak, alınacak olan diğer danışmanlar ve konuyla ilgili çalışan mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmak
• KÖO kapsamında yapılması planlanan sağlık tesislerinin yapım ve işletme aşamalarıyla ilgili sözleşme, şartname ve ihale dosyalarının branşıyla ilgili konularda direkt veya dolaylı ilişkili olan kısımlarını hazırlamak
• Avan proje sonrası, özel sektör tarafından hazırlanacak olan uygulama projelerinin hazırlanma ve Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde danışmanlık yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek
• Başkanlığımız tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan keşif, metraj, yaklaşık maliyet veya ihale dosyalarını hazırlamak veya hazırlanmasına katkı yapmak ve bunları inceleme görevi üstlenmek
• Avan proje, uygulama projeleri, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, fizibilite vs. hizmetlerde idareye teknik yönden uygunluk raporu hazırlamak
• İdare tarafından hazırlanan ve/veya hazırlanacak olan ihale şartname, mahal listeleri ve projelerin taslaklarını incelemek, eksik olan kısımları tamamlamak, ulusal ve uluslar arası hukuki mevzuat ile ilgili öneri ve görüşleri sunmak.
• İdarenin görev alanına giren konularda doğabilecek her türlü mekanik ve tesisat konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
• Mekanik ve tesisat projelerini inceleyip İdareye görüş bildirmek
• Yapılması planlanan sağlık tesislerindeki makine mühendisliği konularında (ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, medikal gaz, kojenerasyon, yangın söndürme, yeşil çatı, enerji verimliliği, otomasyon vb.) Danışmanlık yapmak, İdareye gerekli görüş ve önerileri hazırlamak, sunmak.
• Su, kanalizasyon, doğalgaz bağlantıları için gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde İdare tarafından yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti vermek,
• Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

• İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.
• İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
• Seyahate engel durumu bulunmamak,
• Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
• Makine mühendisliği yüksek lisansı yapmış olmak.
• MS Office, Autocad programının kullanımında tecrübeye sahip olmak
• Danışman sıfatı ile özel binaların mekanik ve tesisat projeleri konusunda en az 5 yıllık spesifik tecrübeye sahip olmak. (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin mekanik ve tesisat projelerinde, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, medikal gaz, kojenerasyon, yangın söndürme, yeşil çatı, enerji verimliliği, otomasyon konularında çalışmış olmak)
• PPP, BOT, Özel işletme, imtiyaz sözleşmesi veya diğer benzer herhangi bir sözleşmeler konusunda tecrübeye sahip olmak öncelikle tercih sebebidir.
• Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak know-how ve deneyim sahibi olmak.

Çalışma Yeri ve Zamanı

Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 03/11/2011 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

e-mail : [email protected]

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

Kpss Cafe

Görev Ünvanı : FİNANS-İŞLETME DANIŞMANI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (2 adet) Finans-İşletme Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

• Yapılacak olan sağlık projelerinin; finans ve işletme yönlerinin değerlendirme ve düzenlenme aşamalarında danışmanlık yapmak ve diğer danışmanlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,
• Şartname ve sözleşmelerde yer alan finansman ve ödeme çözümlerine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve gerekli danışmanlığı sağlamak,
• Kira bedellerinin tespit ve ödeme usullerine ilişkin uzun vadeli öngörüler ve projekte edilmiş finansman öngörülerinin geliştirilmesi yoluyla ödeme tablolarının hazırlanmasını sağlamak,
• Yeniden finanse etme (Refinancing) iş ve işlemleri ile ilgili şartname ve sözleşmelere gerekli maddelerin konulması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamak,
• Tıbbi alan dışındaki hizmet alanlarının maliyetlendirilmesi ve mahsubunun yapılması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamak,
• Tıbbi alan dışındaki hizmet alanlarının finans analizi ve işletim süreci ile ilgili öngörülerde bulunmak, süreç içerisinde koordinasyon sağlamak ve şartname - sözleşmelere gerekli maddelerin konulması hususunda idareye danışmanlık hizmeti sunmak,
• Projelerin finansman, maliyet ve risk analizlerini yapma, yüklenicilere yapılacak ödeme usullerini tespit etme, yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki doğabilecek gecikme ve maliyet değişikliklerinin iş sonunda kira ödemelerine nasıl yansıyacağını belirleme hususlarında idareye danışmanlık hizmeti vermek, ve fizibilite formatları ve fizibilite raporlarının hazırlanma sürecine katkı sağlamak,
• Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

• İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak,
• İyi iletişim becerisi sahibi ve ekip çalışmasına uyumlu olmak,
• Seyahate engel durumu bulunmamak,
• Üniversitelerin en az 4 yıllık İşletme, İktisat, Ekonomi ve Maliye bölümlerinden mezun olmak
• Muhasebe-Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Risk Yönetimi, İktisat, Maliye, Finansman, Finansal Analiz, İşletme ve ilgili diğer alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
• Finans, işletme ve ilgili alanlarda, devlette veya özel sektörde, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin finansman veya işletimi konusunda çalışmış olmak)
• Projelerin finansman, maliyet ve risk analizleri konusunda çalışmış olmak ve yaptığı iş ve çalışmaları belgelemek ( Tercihen Yap-İşlet-Devret Projelerinde görev almak)
• Tercihen Yap-İşlet-Devret veya Sağlık Projeleri finansman ve işletim konusunda bildiri, kitap, araştırma, yayın, yüksek lisans/doktora tez veya çalışması bulunmak veya kongre, konferans, kurs vs. katılım sertifikalarına sahip olmak.

Çalışma Yeri ve Zamanı

Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 03/11/2011 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

e-mail : [email protected]

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR


Kpss Cafe

01 Eki 2011 - 13:40 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )