Adıyaman Üniversitesi Personel Alıyor! İşte detaylar...

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile  akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 43. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)" ifadelerine yer verildi.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin '.Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3* Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin -.Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Sıra
No
BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETİLAN ŞARTI 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Beden eğitimi öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak,
beden eğitimi dersinin karikatür destekli öğretimi konusunda çalışmış olmak.

2 Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Alanında doktora yapmış olmak, romantik dönemde senfonik şiir
alanında çalışmış olmak.

3 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik
Biyoteknoloji Doç. Dr. 1 1

Antioksidan antimikrobiyal aktivite, bitkilerde yağ asitleri ve
fenolik madde konularında çalışmış olmak.

4 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Doç. Dr. 1 1

Bitki doku kültürü, bitki uçucu yağları ve etııobotanik
konularında çalışmış olmak.

5 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Prof. Dr, 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

6 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Doç. Dr. 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

7 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Dr. Ögr. Üyesi 3 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doktora
yapmış olmak.

8 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doç. Dr. 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

9 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Dr .Öğr. Üyesi 3 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Siderttis türlerinin fenolik maddeleri hakkında çalışmış olmak.

10 Eğitim fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimle
Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç. Dr. 1 1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent olmuş olmak, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi konularında çalışmış olmak.

11 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak, öğrenme güçlükleri
konusunda çalışmış olmak.

12 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak, otizmi i bireylerin okuma becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmış olmak.

13 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler
Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak, matematik öz-yetkinlik kaynakları il ilgili çalışmış olmak.

14 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler
Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmtş olmak, üstün yetenekli çocukların tanınması ile ilgili çalışmış olmak.

15 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve öğretim Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Harmanlanmış öğrenme ve Q metodu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi 1 1

Yeniçağ tarihi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, şehir tarihi alanında çalışmaları olmak.

17 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyoloji Doç. Dr. 1 1

Sosyoloji alanında doçent olmak, Kurumlar Sosyolojisi ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı alanlarında çalışmış olmak.

18 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Fizik Lisans Mezunu olmak ve Klasik Fizik Prensipleri ile Veri Analizi alanında doktora yapmış olmak.

19 Fen Edebiyat fakültesi Fizik Kat ıh al Fiziği Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Fizik Lisans Mezunu olmak, Mn katkılı Yarı İletken ZnS İnce
Filmler ve MBE sistemlerinde Ga tabanlı kuantum kuyularının büyütülmesi alanında çalışmaları olmak.

20 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, Orta Çağ İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

21 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Genel Sanat Tarihi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Osmanlı Dönemi Seramik Sanatı alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar vapmış olmak.

22 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bizans Sanatı Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Bizans Dönemi Kaya Mimarisi alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

23 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Prof. Dr. 1 1

Muhasebe bilim alanında doçent olmak, enflasyon ve türev ürünlerin muhasebesi konusunda çalışmış olmak.

24 İktisadi ve İdari Bilimler İktisat İktisat Teorisi Doç. Dr. 1 1

Makro iktisat alanında doçent olmak, kısa vadeli sermaye hareketleri, cari açık ve ekonomik büyüme konularında çalışmış olmak.

25 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Dr. Öğr.Üyesi 2 3

Mimarlık Fakültesi lisans mezunu olmak, mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

26 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Prof. Dr. 1 1

Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği ve Yapı Malzemesi alanlarında çalışmış olmak ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders vermiş olmak.

27 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Alanında doktora yapmış olmak, hibrit donatılı betonarme kirişler hakkında çalışmış olmak.

28 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında çalışmış olmak.

29 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, teknoloji tabanlı matematik öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

30 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, kadın doğum hemşireliği alanında çalışmış olmak.

31 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. öğr. Üyesi 1 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

32 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Doç. Dr. 1 1

Süne ve Süne'nin doğal düşmanları konusunda çalışmış olmak.

33 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Dr. Öğr.Üyesi 1 1

Turizm işletmesi lisans mezunu olmak. Turizmde çalışan davranışı, kurumsal sosyal sorumluluk ve helal turizm konularında çalışmış olmak.

05 Mar 2019 - 08:16 - Akademik


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket En çok KADRO hangi bölüm mezunlarına verilmelidir ?