Vakıfbank 2023 Ekim Ayı Personel Alımı İlanı Geldi! KPSS Şartsız 1985 Memur Alımı Yapılacak

Vakıfbank 2023 Ekim ayı personel alımı ilanı Bankanın Kariyer sayfası üzerinden yayımlandı. Farklı unvanlarda ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilecek toplam 1

Vakıfbank 2023 Ekim Ayı Personel Alımı İlanı Geldi! KPSS Şartsız 1985 Memur Alımı Yapılacak
Vakıfbank 2023 Ekim Ayı Personel Alımı İlanı Geldi! KPSS Şartsız 1985 Memur Alımı Yapılacak
Haber albümü için resme tıklayın

Vakıfbank 2023 Yılı Ekim ayı için beklenen memur alımı ilanı nihayet yayımlandı. Vakıfbank kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanı ile birlikte Bankacı olmak isteyen binlerce memur adayı heyecanla başvuru şartlarını ve başvuru ekranı ile ilgili detayları araştırmaktadırlar. kpsscafe ekibi olarak bu içeriğimizde Vakıfbank 1985 memur alımı hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Vakıfbank 2023 Yılı Memur Alımı Başvuru Ekranı

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar online olarak başvuru işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecektir. Hatırlatmakta fayda var ki başvuru yapmak isteyen adayların başvuru ücretini ödemeyi unutmaması gerekmektedir. Aday başvuru yapmış olsa bile başvuru ücretini ödemediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru adımları şu şekilde;

Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır. Başvuru ekranları ve sınavla ilgili uygulama esasları, ilgili adreste yer alan Sınav Uygulama Kılavuzu’nda belirtilecektir.

Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için dört farklı seçenek sunulacaktır:
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı: “Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı” ünvanları için başvurmak isteyen adaylar, bu seçeneği işaretleyecektir.

Uzman Yardımcısı: “Uzman Yardımcısı” ünvanı için başvurmak isteyen adaylar Uzman Yardımcısı seçeneğini işaretleyecektir.

Memur (Şube): “Memur” ünvanı için başvurmak isteyen adaylar bu seçeneği işaretleyecektir. (Memur seçeneğini işaretleyen ve ikameti İstanbul olan adaylar aynı zamanda “Memur (Müşteri İletişim Merkezi)’nde de değerlendirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri durumunda iki alanda da değerlendirmeye tabi tutulacaktır.)

Memur (Müşteri İletişim Merkezi): Müşteri İletişim Merkezi Müdürlüğü’ne “Memur” ünvanı ile başvurmak isteyen adaylar bu seçeneği işaretleyecektir.

Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvurusunu tamamlayan adaylar başvurularına ilişkin hiçbir konuda (kişisel bilgiler, sınav merkezi, fotoğraf vb.) değişiklik yapamayacaktır.

Başvurular sadece Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin  herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

Sınav Ücreti Ödemeleri

Sınav ücreti 200 TL’dir.
Ödeme işlemi, https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.

Sınav ücreti ödemeleri, sadece Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Bankamız ödeme kanallarıyla işlem gerçekleştirilemeyecektir. Havale, EFT ve diğer yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavda başarısız olan, başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir

Kimler Başvurabilir?

Başvurularda KPSS puan şartı istenmezken yaş şartı gibi koşullar istenmektedir. Unvana göre başvuru şartları değişkenlik göstermektedir. Buna göre başvuru koşulları şu şekildedir;

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, BT Kontrolör Yardımcılığı; Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcılığı için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

Vakıfbank 2023 Ekim Ayı Personel Alımı İlanı Geldi! KPSS Şartsız 1985 Memur Alımı Yapılacak

c-) Memurluk (Şube)-Memurluk (Müşteri İletişim Merkezi) için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

Sınav başvurusu yapılırken Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.

26 Eki 2023 - 20:24 - Bankacılıkgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?