2024 KPSS Ortaöğretim (lise) Konuları ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim düzeyinde mezun olan adayların en çok merak ettiği konuların başında 2024 yılında yapılacak olan Ortaöğretim KPSS'de konular ve soru dağılımı yer almaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları hakkında bilgiler vereceğiz. 2024 KPSS Ortaöğretim Konuları ÖSYM’nin geçmiş yıllarda yapmış olduğu sınavlar analiz edilip güncel müfredata uygun olarak liste halinde hazırlanmıştır. Sınav adaylarına Kpss Ortaöğretim Sınavı kitapçığında toplamda 120 soru

Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'de memur olmak isteyen işsiz gençlerin ve özel sektörde çalışan kişilerin ciddiyetle hazırlandığı KPSS, yoğun başvuru ve katılımla yapılmaktadır. KPSS hazırlığında konu dağılımı ve soru dağılımlarını iyi bilmek ve hangi konulardan ne kadar soru çıktığını analiz etmek oldukça önemlidir. 2024 KPSS ortaöğretim konu dağılımı ve soru dağılımını kpsscafe.com.tr adresi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Kaç Sorudan Oluşmaktadır?

KPSS ortaöğretim toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Kültür kısmı 60 soru ve Genel Yetenek kısmı 60 sorudur. Genel Kültür kısmında 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler sorusu yer almaktadır. Genel Yetenek kısmı ise 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusundan oluşmaktadır.

120 Soru için adaylara verilen cevaplama süresi ise 130 dakikadır.

KPSS Ortaöğretim Her Sene yapılıyor mu?

KPSS ortaöğretim sınavı çift seneli yıllarda ( 2018,2020, 2022, 2024... ) yapılmaktadır. Başka bir deyişle KPSS ortaöğretim 2 senede bir yapılmaktadır. Bu nedenle 2023 yılında sınav olmayacak ve KPSS lise sınavı 2024 yılında yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretimde 90 Puan İçin Kaç Net Lazım?

Soruların ve testlerin zorluğuna göre bu kıstas her sene değişse de genel olarak KPSS ortaöğretimden 90 ve üstü puan almak isteyen bir adayın 85-90 net aralığında bir net yapması gerekmektedir.

2024 KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru dağılımı


Genel Yetenek

Genel Yetenek testinde adaylara Türkçe'den 30, Matematik-Geometri'den 30 olmak üzere toplamda 60 soru yönlendirilecek.

Türkçe Konu Dağılımı
# Sözcük Bilgisi  3 adet soru
# Dil Bilgisi 6 adet soru
# Anlatım Bozuklukları  3 adet soru
# Okuduğunu Anlama  15 adet soru
# Yazım-Noktalama  2 adet soru
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
Paragraf (Parçada Anlam)
Sözcükte Yapı (Ekler)
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar (Belirteçler)
Edat-Bağlaç-Ünlem
Fiiller (Eylemler)
Fiilimsiler (Eylemsiler)
Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
Anlatım Bozukluğu
Sözel Mantık
Matematik Konu Dağılımı
# Sayılarla İşlem Yapma  6 adet soru
# Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  6 adet soru
# Problem Çözme  12 adet soru
# Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma  3 adet soru
# Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama  3 adet soru
Temel Kavramlar,
Sayılar,
Bölme ve Bölünebilme Kuralları,
EBOB-EKOK Asal Çarpanlara Ayırma,
Birinci Dereceden Denklemler,
Rasyonel Sayılar, Eşitsizlikler,
Mutlak Değer,
Üslü ve Köklü Sayılar,
Çarpanlara Ayırma,
Oran-Orantı,
Problemler, Kümeler,
İşlem ve Modüler Aritmetik,
Permütasyon, Kombinasyon, 
Olasılık,
Sayısal Mantık.

Genel Kültür
Genel Kültür testinde adaylara 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konulardan yönlendirilir.
Tarih
# Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri  3 adet soru
# Osmanlı Devleti  9 adet soru
# Atatürk İlke ve İnkılapları  12 adet soru
# Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  3 adet soru


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Kültür ve Medeniyeti,
İlk Müslüman Türk Devletleri,
Anadolu Selçuklu Devleti,
Osmanlı Devleti Kültür, Medeniyeti,
Kuruluş, Yükselme, Duraklama,
Gerileme ve Dağılma Dönemleri,
I. ve II. Balkan Savaşları,
I. Dünya Savaşı,
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi,
Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi,
Atatürk İlke ve İnkılapları,
Atatürk Dönemi Politikası,
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya
# Türkiye’nin Fiziki Özellikleri  7 adet soru
# Türkiye’nin Beşeri Özellikleri  3 adet soru
# Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri  8 adet soru
Vatandaşlık
# Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku  3 adet soru
# Anayasa  4 adet soru
# İdare  2 adet soru
# Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular  6 adet soru.

2024 KPSS Ortaöğretim Ne Zaman Yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınavı genel olarak Eylül ya da Ekim ayında yapılmaktadır. 2024 KPSS ortaöğretim de bu aylarda herhangi bir tarihte yapılacaktır. Sınavla ilgili son dakika duyurularını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

2024 KPSS Kaç Kişi Girecek?

2022 KPSS ortaöğretim sınavına yaklaşık olarak 1 Milyon 400 Bin aday başvuru yapmıştır. 2024 KPSS lise sınavına da 1 Milyon 800 Bin'e yakın adayın başvuru yapacağı tahmin edilmektedir.

2024 KPSS Lise Sınavı Çalışmalarına Ne Zaman Başlanmalı?

2024 KPSS çalışmalarına başlamak için temelinizi, eksiklerinizi, artılarınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Örneğin matematik konusunda iyi olan bir aday için 6 aylık bir çalışma süresi yeterli olabilmektedir. KPSS hazırlık sürecinde en fazla vakit alan derslerden birisi Matematiktir.

Bunun yanısıra tecrübeli olan bir aday için sınava başlama süresi ve konuları bitirme hızı daha erken olabilmektedir. Örneğin 2022 KPSS lisans sınavından 81 puan alan bir aday ile aynı sınavdan 65 alan bir adayın çalışma sürelerinin ve 2022 KPSS hazırlıklarına başlama sürelerinin aynı olması beklenemez. Bu nedenle kişinin kendi eksiklerini bilmesi bu konuda oldukça önemlidir.

Ortaöğretim KPSS Puanı İle Nerelere Atanabilirim ?

Ortaöğretim Mezunlarının KPSS'de aldıkları puan türüne P94 denilir. Bu mezunlar aldıkları puanla iki çeşit atama yoluyla atanabilmektedir. Bunlardan birincisi merkezi atama ikincisi ise Açıktan atamalardır.

Merkezi atama ÖSYM tarafından tercih işlemleri alınarak yapılan ve oldukça yüksek kapatan atamalardır. Açıktan atamalar ise bazı kurumların, belediyelerin yaptığı alımlara verilen isimdir.

Merkezi atamada puanları çok yüksek olması ise 70-80 puan aralığında alan memur adaylarını Açıktan atama dediğimiz sözlü mülakat aşaması da bulunan atamalara yöneltmektedir. Memur adayları tarafından Lise KPSS 70 Puan İle Atanabilirmiyim ? sorusu merak edilen soruların başını çekmektedir. Detaylar için tıklayınız.

Açıktan atama yoluyla Ortaöğretim Mezunlarının başvuru yapabileği kadrolar şu şekildedir;

1 ) Zabıt Katibi Alımları

2) İtfaiye Eri Alımları

3) Zabıta Memuru Alımları

4) İnfaz Koruma Memurluğu

5) İcra Katibi, Mübaşir, Cezaevi katibi...

6) Düz Memur alımları

7) Bekçilik alımları

8) Hizmetli, Kaloriferci kadroları

9) PMYO alımları

10) Askeri alımlar ve sivil memur alımları.

KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS sınavı, geçmiş yıllarda Haziran ayının son hafta sonu ya da Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktaydı. Ancak; iki yıl önce gerçekleştirilen değişiklikler sebebi ile KPSS A, KPSS B, ve Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü hafta sonu yapılmaktadır. Buna ek olarak; Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı da Ağustos ayının üçüncü hafta sonu gerçekleştirilmektedir. Sınav başvuruları genellikle Mart ayı içerisinde tamamlanmaktadır. 2006 yılında alınan karar doğrultusunda KPSS sınavının işleyişi konusunda değişikliğe gidilmiş, adayların öğrenim durumlarına göre KPSS/1 ve KPSS/3 adı altında iki farklı sınav yapılmasına karar verilmiştir. KPSS/1 her yıl yapılırken KPSS/3 iki yılda bir yapılmaktadır.

KPSS Sınavı Başvuru Koşulları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisan kurumları mezunu ya da mezunu olabilecek durumda olan adayların başvurusuna açıktır. A Grubu kadroları için adayların; KPSS sonucu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yaptıkları tarihte mezun olmaları şarttır. B Grubu kadrolar için ise adayların; ÖSYM’ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun olmaları gerekmektedir.

A Grubu kadrolar için başvuru yapacak adaylar, başvuru yapacakları kurum ve kuruluşların başvuru kılavuzunda ya da ilanlarında belirtilmiş olan koşulları taşımalıdır. Aksi takdirde, KPSS sınavına alınmış olsalar dahi, sınav sonucu ile elde etmiş oldukları haklar geçersiz sayılacaktır.

Sınava başvuru yaptıkları esnada mezun durumunda olmayan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olacaklarsa mezun olacakları düzeyin sınavına girmelidir. Sınava başvuru yaptıkları tarihte mezun durumda olmayan adaylar, mezun olacakları düzeyin altında bir sınava başvuru yaptıysa; bu adayların, mezun oldukları tarihi ve sınav başvurusunun bitiş tarihi ile sınav tarihi arasında mezun olduğunu gösteren belgeyi ÖSYM’ye göndermesi ya da bizzat götürmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda adaylar sınava yalnızca Ankara’da alınmaktadır.

Sınav tarihinden önce mezun olmuş adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyinin altında bir sınava giremez. Girmiş olsalar bile almış oldukları sonuç geçersiz olacaktır.

KPSS sınavına girmek isteyenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar açık kadroları duyururken yaş sınırlaması yapmaktadır.

KPSS Puan Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS puanlama sistemi; ortaöğretim – lise, ön lisans ve lisans mezunları için üç farklı türe sahiptir.

Ortaöğretim – lise puan türü P94 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 48 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 73 net= 85 puan, 82 net=90 puan şeklindedir.

Ön lisans puan türü P93 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 35 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 70 net= 85 puan, 82 net= 90 puan şeklindedir.

Lisan puan türü P3 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 55 net= 70 puan, 62 net= 75 puan, 72 net= 80 puan, 84 net= 85 puan, 91 net= 90 puan şeklindedir.

KPSS Puanı ile İşçi ve Memur Alımı Yapan Kurumlar

KPSS puanı ile işçi ve memur alımı yapan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

Jandarma Üniversiteler PMYO Güvenlik Korucusu Sağlık Bakanlığı Belediyeler Cumhurbaşkanlığı Memurlukları  TBMM Memurlukları Bakan Yardımcılıkları Başbakan Baş Müşavirleri Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları TOKİ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu, TUİK – AB Bakanlığı Memurlukları Bakanlar Kurulu Sekreterliği Milli Savunma Bakanlığı Diyanet MİT Anayasa Mahkemesi Özel Kalem Müdürlükleri Vali Kadroları

11 Ağu 2023 - 16:04 - KPSS Rehbergöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?