Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı

Sağlık Bakanlığı farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere toplam 1468 Temizlik görevlisi alımı için başvuru ekranı açıldı. KPSS şartının aranmadığı alımda kura çekimi ile adaylar belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı
Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden yayımlanan ilanlarda başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 26- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında olacak. Başvuru koşullarını taşıyan adayların başvuru yapacakları şehirdeki kontenjan sayılarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Ekranı Açıldı!


İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak başvurularda başvuru için şu adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikli olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine tıklayarak başvuru ekranı açılır ve alt kısımda bulunan  İşyeri Unvanı yazan kısma Sağlık Bakanlığı yazılır. Alttaki görselde görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı

Bu adımdan sonra yapılması gereken '' Ara '' butonuna tıklayarak başvuru ve ilanları listelemektir. İlanlar listelendikten sonra istediğiniz ilana başvuru yapabilirsiniz. Aşağıda alım yapan bazı şehirler ve kadro sayıları görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı
Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 1468 Temizlik Görevlisi Alımında Başvuru Ekranı Açıldı

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4.18 yaşını tamamlamış olmak.

5.İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (26 Aralık 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6.Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (30 Aralık 2022) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
 • 1.Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 • 2.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 –30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
 • 3.Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 • 4.Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.
 • 5.Eski hükümlülerden kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.
 • 6.Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.
 • 7.Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir.
 • Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 • 8.Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 9.Kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adayların listeleri (asıl ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asıl ve yedek aday listeleri), ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup taşra teşkilatına başvuru yapan adaylar başvuru belgelerini il sağlık müdürlüklerine, Bakanlık merkez teşkilatına başvuru yapan adaylar ise başvuru belgelerini Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine belirtilen tarihler arasında teslim edeceklerdir. Bakanlık merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylar sınava alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanlar veya süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar ile sınava katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.
 • 10.Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülecektir.
 • 11.Uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.
 • 12.Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 13.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
 • Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen işçinin ya da malul kalanların eş ve çocuklarına, yaşı büyük olana yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 • 14.Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınava katılmayanların yerine, kura sonucu belirlenen yedek aday listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.
 • 15.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 • 16.Sınav kurulunca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.
 • 17.Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere merkez teşkilatı için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı için ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kurullarına iletilecek ve ilgili kurullar 2 (iki) iş günü içinde itirazları değerlendirecektir.
 • 18.İtiraz eden adayların değerlendirme sonuçları ile sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlanacaktır. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 19.Atanmaya hak kazananlardan mazeret (doğum, hastalık, askerlik vb.) nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek ilgili İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip uygun görülen süre içerisinde yerleştirildiği hizmet birimine atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.
 • 20.Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya esas başvuru belgelerini atama işlemlerine ilişkin ilanda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de belgeleri tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren anılan ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin veya atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan belirtilen süre içerisinde aynı usule göre atama işlemleri yapılabilecektir.
 • 21.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Ataması yapılsa dahi işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri mazeretsiz süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 • 22.Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.
 • 23.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucunda atama işlemi yönünden bir engeli bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
 • 24.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 • 25.Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

26 Ara 2022 - 18:58 - İş-Kurgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler