2022 Yılı 3250 Bekçi Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2022 Bekçilik Sınavı Konuları Ve Soru Dağılımı!

EGM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruda Polis Akademisi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3250 Bekçi alımı yapılacağı açıklanmış ve başvuru ile ilgili detaylara yer verilmişti. 3250 Bekçi alımı başvuruları için son güne gelindi. Başvurular bugün ( 13 Mayıs 2022 ) tarihinde saat 17.00'da sona erecektir.

Büyütmek için resme tıklayın

3250 Bekçi alımı için başvuru sürecini tamamlayan adaylar tarafından merak edilen en büyük soru ise sonuçların ne zaman açıklanacağı. Başvuru süreci sonrası yapılacak duyurular ve süreçler için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. Başvuru için son saatler içersinde olduğumuzu hatırlatıp; Başvuru yapacak adayların ayrıca Bugün içerisinde başvuru ürecretini ödemeleri gereklidir. Başvuru ücreti 340 TL olarak Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

2022 Yılı 3250 Bekçi Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuz incelendiğinde sonuçlar için herhangi net bir tarih belirtilmemiş olmasa da başvurudan sonra devam edecek süreçler hakkında net bilgiler verilmiştir. 2022 Yılı Bekçi alımı sonuçları için Polis akademisinin resmi web adresi olan pa.edu.tr adresini takip etmeniz gerekmektedir. Tahminimiz 1 ay içinde sonuç duyurusunun geleceği yönündedir. Öte taraftan Bekçilik alımında sonraki süreçler ise şu şekilde;

Öncelikle başvurunuzun onaylanmasının ardından Ön sağlık kontrol aşamasından geçirilecekseniz. Ön Sağlık Kontrol aşamasında '' Bekçi olabilir '' onayı aldıktan sonra ise Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yazılı sınava tabii tutulacaksınız. Yazılı sınavı da başarıyla geçtikten sonra  Fiziki yeterlilik sınavı dediğimiz Spor mülakatlarını tabii tutulacaksınız. Bu aşamadan dan geçen adaylar son aşama olan Sözlü sınav dediğimiz Mülakat'a tabi tutulacak ve Mülakat sınavını da başarıyla geçen adaylar Bekçi olmaya hak kazanacaktır.

Ön başvurunuzun onaylanmasının ardından sizi 4 zorlu süreç bekleyecektir. Bekçilik başvuru kılavuzunda bu süreçler şu şekilde ifade edilmiştir;

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı,
Yazılı Sınav,

Fiziki Yeterlilik Sınavı

ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Bu aşamaları detaylı olarak ele alalım. 1) Ön Sağlık Kontrolü, 2) Bekçilik- Yazılı Sınav 3) Fiziki Yeterlilik ( Spor ) Sınavı 4 ) Sözlü Sınav ( Mülakat )

1) ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

 • 1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
 • 2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 • 3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
 • 4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2) Bekçilik Sınavı- Yazılı Sınav 

 • 1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 • 2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
 • 3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • 4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
 • 5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.
 • 6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir

3) FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

 • 1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
 • 2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
  a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
  b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
 • 3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

4) SÖZLÜ SINAV

 • 1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
 • 2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
 • 3. Adaylar;
  a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
  b) Kendisinden istenileni kavraması,
  c) Özgüveni,
  ç) İfade etme yeteneği,
  d) Beden dilini kullanma becerisi,
 • olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • 4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

1. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

2. Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecektir.

3. Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir

13 May 2022 - 14:58 - Emniyetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler