PTT Personel Alımı 2019 Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

2019 yılında PTT Personel Alımı ne zaman gerçekleştirilecek? PTT Personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları neler? Kimler başvurabilecek? Sınavı nasıl yapılacak? Sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel Haberler 24.09.2019, 20:54
2242
PTT Personel Alımı 2019 Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

2019 yılında on binlerce adayın en merakla beklediği alımların başında Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ya da kısaca PTT A.Ş.'nin çeşitli unvanlar için gerçekleştirdiği alım gelmektedir. 2018 yılında, 2023 hedefleri doğrultusunda yüklü sayılarla alımlar gerçekleştirileceğini dile getiren PTT A.Ş. yetkililerinin 2019 alımı konusunda ne söylediği ve 2019 PTT Personel Alımı'nın ne zaman gerçekleştirileceği konusu bir çok yerde spekülatif haberlerin konusu oldu.

Yazımızda PTT Personel Alımı 2019 başvuru koşullarını  koşullarının nasıl olabileceğine, PTT Sınavlarının nasıl yapıldığına dair bilgileri ve 2019 PTT Personel Alımı'na dair en güncel ve doğru bilgileri bulabileceksiniz.

PTT Personel Alımı 2019 Başvuru Koşulları Neler?

PTT Personel Alımı bağlamında bir çok unvan için farklı koşullar istenmekte ve bu koşulları sağlayan adayların başvuruları kabul edilmektedir. PTT'nin personel alımı gerçekleştirdiği unvanlar şunlardır;

-Avukatlık
-Mühendislik
-Mimarlık
-Uzman Yardımcılığı
-Mütercim Tercümanlık
-Teknikerlik
-Gişe ve Büro Görevlisi
-Postacı

Adayların en çok karmaşa yaşadığı hususlardan birisi de bazı unvanlar için belirlenmiş olan Yabancı Dil Sınavı puanı sahibi olmak, sürücü belgesi sahibi olmak gibi koşullardır. Kulaktan dolma bir şekilde bu koşullar bazı durumlarda tüm unvanlar için gerekliymiş gibi bir algı oluşmakta ve aslında başvuruda bulunabilecek durumda olan adaylar kendilerini yarışın dışında sanmaktadırlar. Şimdi bu koşullara bir göz atalım.

Başvuru koşullarından kısaca bahsedeceğiz ancak bu haberin asıl amacından kopmaması adına detaylı bilgileri her unvan için ayrıntılı bir biçimde bulabileceğiniz yazımıza yönlendirmede bulunacağız.

PTT Personel Alımı 2019 için adayların başvuruda bulunabilmeleri için sahip olmaları gereken GENEL Başvuru Koşulları şu şekildedir;

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımı başvurularının başladığı tarih itibariyle, on sekiz yaşından büyük olmaları ancak otuz beş yaşından da gün almamış olmaları gerekmektedir,

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir. 

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir. 

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir. 

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir. 

-Adayların alım başvurularının son günü itibariyle mezun durumda olmaları gerekmektedir. 

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir. 

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. 

Yukarıda sıraladığımız koşullar, 2019 yılında PTT Personel Alımına başvuruda bulunmak isteyen bütün adayların sahip olması gereken genel koşullardır. Yani bu koşulları sağlayamayan adayların alıma başvuruda bulunmaları ya da başvuruda bulunsalar dahi sonrasındaki süreçte hak kazandıkları unvana başlayabilmeleri mümkün olmayacaktır.

2019 PTT Personel Alımı'nda İkamet Koşulu Olacak mı?

İkamet koşulu PTT'nin personel alımlarında adaylardan talep ettiği koşullardan birisidir. Bu koşul 2018 yılında gerçekleştirilen alımda istenmişti. Ancak 2019 PTT Personel Alımı için bu koşulun olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. 

Bazı kaynaklar 2019 yılında bu koşulun belki bazı unvanlar için esnetilebileceğini dile getiriyor. 2018 alımı ile aslında koşul bir nebze esnetilmişti. Önceden bulunulan adreste belli bir süre ikamet etmek zorunluluğu da bulunuyordu. Ancak son alımda başvuru tarihi itibatiyle ikamet edilen adresin, başvuruda bulunulacak ilde bulunması yeterli görüldü. Bu yönden biraz daha esnetilerek bazı unvanlar için ikamet koşulunun kaldırılması söz konusu olabilir. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir karar henüz bulunmamaktadır.

PTT Personel Alımı 2019 Başvuruların KPSS Puanı ve YDS Puanı Koşulları Olacak mı?

PTT Personel Alımlarında KPSS ön koşulu bulunmamaktadır. Kurum kendi sınavlarını gerçekleştirerek alımlarını tamamlamaktadır. Ancak geçtiğimiz yıl Uzman Yardımcılığı unvanı ile Avukatlık, Mimarlık, Mühendislik pozisyonları için Kurum yabancı dil puanı koşulu uygulamıştı. 2019 yılında da bu koşulda değişiklik olması beklenmemektedir. 

PTT Personel Alımı 2019 için Hangi Bölüm Mezunları Başvuruda Bulunabilecek?

Bu sorunun yanıtı esasen oldukça karmaşık ve detaylı. Başvurulacak pozisyonlar için farklı farklı bölümlerden adayların başvuruda bulunabilmesi imkanı tanınmıştır. Tüm bu bölümleri bu yazıda sıralamak yazıyı gereğinden fazla uzatmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Bu nedenle PTT Personel Alımı Başvuru Koşulları bilgisini detaylı bir biçimde incelemek isteyen adaylar aşağıda yer alan yönlendirme ile bu konuda yazılmış en detaylı yazıya ulaşabilirler;

2019 PTT Personel Alımı Sınavları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

PTT Personel Alımları kapsamında bazı pozisyonlara başvuran adaylar için yazılı sınav ve sonrasında sözlü mülakat gerçekleştirilirken, bazı pozisyonlarda ise yazılı sınav olmaksızın çeşitli taramalar ile mesleğe girmek mümkündür. 

Yazılı sınav ve psikometrik tarama ve sözlü mülakatlara dair detayları, sınav konularını, hangi unvanların hangi alım şekline tabi olduğunu detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

PTT Personel Alımı 2019 Ne Zaman Yapılacak? Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Binlerce adayın merakla beklediği 2019 PTT Personel Alımı'na dair defalarca asılsız haberler yayımlandı. Biz kpsscafe.com.tr olarak adaylara en doğru bilgiyi, en net dayanaklarla aktarma yönündeki tavrımızı, PTT Personel Alımları için de sürdürdük. Bu konuda yine en net gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Eylül 2019 dönemi itibariyle PTT Personel Alımı 2019 sürecine dair var olan en güncel bilgi, Nisan 2019 döneminde gerçekleştirilen PTT A.Ş. Kurum İdari Kurulu toplantısında Birlik Haber-Sen tarafından sorulmuş ve yanıtlandırılan gündem sorularından birisi şu şekildeydi;

"Türkiye genelinde yer alan Başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde, yaşanan tüm sorunların ve sıkıntıların personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle PTT A.Ş. hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri yakınmalarının önlenmesi ve memnuniyet artışı için eksilen personelin yerinin doldurulması adına acilen personel alımı yapılmasını talep ediyoruz"

Bu soruya Kurumun İdari Kurulu'nun vermiş olduğu yanıt ise şu şekilde;

"2019 yılının son çeyreğinde personel alımı yapılmasını planlamaktayız."

Bu yanıt bağlamında net bir şekilde görülmektedir ki; PTT A.Ş. 2019 yılının son çeyreğinde personel alımını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Yani 2019 yılı Ekim ayı itibariyle yeni bir PTT Personel Alımı sürecinin başlatılmasını beklemek çok olasıdır. 2019 Ekim döneminde başlayıp, yıl sonuna kadar tamamlanacak bir süreç olası görülmektedir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 13:06
İkindi 15:42
Akşam 18:05
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü