Hazine ve Maliye Bakanlığı Ne zaman Personel Alımı Yapacak ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığına ilk olarak “Sayın Berat ALBAYRAK” atanmıştır. KPSS A Grubu adayları hem genç hem de İşletme bölümü mezunu olması nedeniyle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunu gençler açısından, İİBF’nin sorunlarını yakından bildiği izlenimi oluşmuştur. Bu yüzden bakanlık bünyesindeki kadrolar için zorlu şartlarda uzun yıllar KPSS-A sınavlarına hazırlanan genç, dinamik, donanımlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için bir fırsat vereceği inancı oluşmuştur. Fakat Sayın Bakanın görevi devralmasının üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen her yıl açılan Gelir Uzman Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı gibi ilanlarda gelmemeye başlamıştır. İlanların gelmemesiyle birlikte üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranları her geçen gün artmaktadır. Genç işsizlik oranının artmasının en büyük nedeni ise, İktisadi İdari Bilim Fakültesi mezunu genç işsizlerin sayısının artmasıdır.

Güncel Haberler 14.11.2019, 20:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ne zaman Personel Alımı Yapacak ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığına ilk olarak “Sayın Berat ALBAYRAK” atanmıştır. KPSS A Grubu adayları hem genç hem de İşletme bölümü mezunu olması nedeniyle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunu gençler açısından, İİBF’nin sorunlarını yakından bildiği izlenimi oluşmuştur. Bu yüzden bakanlık bünyesindeki kadrolar için zorlu şartlarda uzun yıllar KPSS-A sınavlarına hazırlanan genç, dinamik, donanımlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için bir fırsat vereceği inancı oluşmuştur. Fakat Sayın Bakanın görevi devralmasının üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen her yıl açılan Gelir Uzman Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı gibi ilanlarda gelmemeye başlamıştır. İlanların gelmemesiyle birlikte üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranları her geçen gün artmaktadır. Genç işsizlik oranının artmasının en büyük nedeni ise, İktisadi İdari Bilim Fakültesi mezunu genç işsizlerin sayısının artmasıdır.

            KPSS A Grubu Adayları 2018 Sınavına 79 bin kişi, 2019 Sınavına 55 bin kişi girmiş ve henüz kayda değer bir ilan görememişlerdir. Adayların yoğun çalışma ve büyük emeklerle aldıkları 85 ve üzeri puanları bile kullanacakları bir kurum sınavı açılmamıştır.

KPSS A Grubu Sınavlarında Planlama Neden Yok ?

            A Grubu adayları Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik sınavlarına odaklı çalışmaktadır. Fakat bu sınavlar da bir planlama olmadığı için her yıl adaylar mağdur olmaktadır.

            KPSS A Grubu sınavına yeni başlayıp hazırlanan birisi için ortalama 1 sene hazırlık süreci olmaktadır. Fakat bu süreci göze alan aday için sorun sınava hazırlanıp, sınav sonucunu beklemek değildir. Asıl sorun sınavdan sonra belirsiz ve çaresiz şekilde gelecek ilanları beklerken sınavlara çalışmasıdır. KPSS sınavına çalışmaya yeni başlayan aday için sınava girdikten sonra tamamen belirsizleşen süreç, adaylar için çalışma disiplininden kopmalara neden olup minimum 1-2 sene hayatlarından verdikleri emekleri birden çöpe atıp süreçten uzaklaşmasına neden olmaktadır. KPSS sınavından sonra ilanın gelmesini bekleyen gençler, ilan geldikten sonrada kurum sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için belli bir süre beklemektedirler. Kurum sınavına girmeye hak kazanan gençler, kurum düzenliyorsa önce bilim sınavına girmekte ya da kuruma göre direk mülakat sitemiyle atanmaktadır. Direk mülakat sistemiyle alım yapan kurumlar için bile sonuçları açıklanan adaylar mülakata girdikten sonra yine aylarca hatta yılı aşan mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklemektedirler. Bunun en güzel örneği halen sonucu açıklanmayan “Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı mülakat sonuçları yönetmelikte en geç 30 gün içerisinde açıklanması öngörüldüğü halde 4 ay geçmesine rağmen hala açıklanmamıştır. Bu uzun ve yorucu süreç gençleri ümitsizliğe sürüklemekte ve zaten zor olan süreç daha da zorlaşmaktadır.

            Adaylar, KPSS A sınavı için ilana çıkan kurumların, sınav takvimi ve yıllık planlama belirleyerek, bu sorunların çözülebileceğine inanmakta ve başta Sayın Berat ALBAYRAK olmak üzere tüm yetkililerden destek beklemektedir.

En Çok Müfettişe, Uzmana, Denetmene İhtiyaç Var !

            Sosyal medyada bir araya gelen İİBF mezunu KPSS A Grubu adayları, devlet büyüklerine çağrıda bulunarak sorunlarını şu şekilde ifade etmektedir. Ülkemizde sadece öğretmenlere, sağlıkçılara, polise ihtiyaç yok, en fazla İİBF mezunu gençlere ihtiyaç vardır. Çünkü genç, dinamik, donanımlı İİBF mezunu istihdamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için oldukça önemlidir. Vergi dairelerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, ülke ekonomisinin geleceği için oldukça önemlidir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu gençler istihdam edildikleri durumda devlete yük olmayıp, aksine o yükü hafifletmek için devlet kadrolarına istihdam edilmeyi beklemektedir.

Yüksek Puanlar Var Alım Yok !

            Aylardır Sosyal Medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan adaylar yüksek puanlarına rağmen 2 yıldır kadro beklediklerini ifade etmektedir. KPSS’ ye girip yüksek puanlar alıyoruz ama atanamıyoruz diyen adaylar o zaman bu sınav neden yapılıyor diye sormakta ve yetkililerden açıklama beklemektedir.

3000 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI İlanı Bekliyoruz!

            2018, 2019 KPSS A Grubu sınavına giren binlerce aday sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığından özellikle 2019 yılı bitmeden, 3000  GUY alımı talep etmektedir. En son 2018 Haziran ayında 1000 kişilik alım yapan Gelir İdaresi Başkanlığının personele ihtiyacı olduğunu biliyoruz diyen adaylar, en kısa zamanda Sayın Berat ALBAYRAK’ ın onayıyla büyük umutlarla ilan beklediklerini ifade etmektedir.

SAYIN BAKANIMIZ BERAT ALBAYRAK’TAN İSTEĞİMİZ !

            Adaylar Sayın Hazine ve Maliye Bakanı “Sayın Berat ALBAYRAK” a sesleniyor ve Bakanlık Birimlerine, Bağlı, İlgili, İlişkili kuruluşlarının kadrolarına İİBF mezunları olarak isteklerimiz şu şekilde sıralanabilir:

  • Adayların yüksek puanlarını kullanması amacıyla, ihtiyaç olduğu halde ihdası yapılıp bekletilen kadrolar için acil ilana çıkılması.
  • Sınav ilanı verilip sonra gerekçesiz iptal edilen, yıllardır alımı yapılmayan Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına en kısa sürede alım yapılması
  • KPSS-A Grubu sınavlarına girdikten sonraki sürecin belirsiz olması nedeniyle, bunun önüne geçilebilmesi amacıyla, KPSS-A Grubu için atama takvimi belirlenmesi.
  • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında adayları en çok mağdur eden, tek il tercihi hakkına son verilmesi ve alternatif çözüm getirilmesi
  • Mülakatlarda liyakat esaslı sistemin şeffaf bir şekilde uygulanması
  • Atama süreçlerinin çok uzun olması nedeniyle, kurum ilanlarına yapılan mükerrer başvuruların önlenmesi için bir sistem getirilmesi

Kurum İçi Sınavı Gençlerin Önüne Taş Koymamalıdır !

            KPSS A Grubu sınavlarına hazırlanan adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı personeli için açılması planlanan kurum içi Uzmanlık sınavına karşı çıkmaktadır. Ülkemizde genç işsizlik oranının %30 seviyelerine yaklaşması ve genç işsizlik oranının yıllar itibariyle artması nedeniyle “kurum içi uzmanlık sınavı işsizliği daha da derinleştirir ve gençlerin önüne taş koyar”  sloganıyla ihtiyaç duyulan Uzman Personel alımının açıktan yapılarak, yardımcılık unvanıyla KPSS-A GRUBU sınavına hazırlanan donanımlı gençler için yapılmasını talep etmektedir.

Bir Yanda İşsizlik Bir Yanda KYK Borcu Var !

            Maddi durumları iyi olmayan ailelerin, çocuklarını şehir dışında okutmaları günümüz şartlarında imkânsızdır. Devlet bu durumun önüne geçebilmek için kredi ve burs imkânlarıyla gençleri desteklemektedir. Fakat adayların uzun süre işsiz kalmalarından dolayı, en büyük sıkıntılarından biri KYK borçlarıdır. İşsiz oldukları için ödeyemedikleri bu borçların miktarı yıllar gittikçe artmakta ve atandıktan sonra da yıllarca gençler bu borcu ödeyebilmek için uğraşmaktadır. En verimli çağlarını borçlarla ve işsizlikle geçiren gençler için KYK borçları kâbus olmaktadır. KYK borçlarının faizlerinin ya da mümkünse tümünün silinmesi bu sayede işsiz gençlerin üstünden bu ağır yükün kaldırılmasını talep etmektedir.

Son olarak; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu binlerce aday, Sayın Bakanımız Berat ALBAYRAK’ a güvendiklerini belirterek “Sayın Bakanımız, inanıyoruz ki biz gençlere en kısa sürede sahip çıkacak ve bizlerin yıllarca verdiği bu emeklerin ziyan olmaması için ilanları verecektir, kendisinin yoğun çalışmalarını yakından takip ediyor ve saygılarımızı iletiyoruz.” demektedirler.  

            Ayrıca Adaylar, Sayın Bakandan veya Yardımcılarından birine tüm sorunları anlatmak ve çözüm aramak için randevu talep etmektedirler.

İİBF MEZUNU KPSS A GRUBU ADAYLARI

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü