Resmi Gazete'de Yayımlandı: Çukurova Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Çukurova Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ 18.06.2018, 09:59
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Çukurova Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Çukurova Üniversitesi lisans ve önlisans eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Çukurova Üniversitesinin eğitim ve sınav yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi.

Yayımlanna yönetmelik değişikliği şu şekilde;

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Başarı notu: Ölçme, değerlendirme sonucunda verilen harf notunu,”

“ş) Akademik danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere belirlenen öğretim elemanını,

t) Öğrenci not belgesi (transkript): Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, haftada kaç saat olduğunu, her bir dersten aldıgı notlar ile genel not ortalamasını gösterir belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on yedi hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günlerinden sayılmaz. Ara sınav, yarıyıl veya yılsonu sınav günleri, bu süreye dâhildir. Bütünleme sınavlarının yapıldığı süre on yedi haftalık süreye dâhil değildir. Sınavlar, ortak zorunlu ve seçmeli dersler, uygulamalı dersler ve telafi dersleri Cumartesi günleri yapılabilir. Gerek görüldüğü takdirde sınavlar Pazar günleri de yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla yaz öğretiminden toplamda en fazla 3 ders başka bir üniversitenin programından alınabilir. Öğrencinin almak istediği dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yaz okulundan alıp başarısız olduğu derslerin notları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde seçmeli dersler yabancı dilde okutulabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınav, YADYO tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde yapılır. Bu sınavdan en az CC başarı notu alan öğrenci ortak zorunlu yabancı dil dersinden başarılı sayılır ve alınan not, öğrenci not belgesine (transkript) işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanının görüşünü de alarak ders kaydı yaptırırlar.

(2) Öğrenciler, alt yarıyıllardan alamadıkları dersler ile tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları yarıyılın ilk haftasında, kaydoldukları en üst yarıyıla ait dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler.”

“(4) Zorunlu derslerin bulundukları yarıyıllarda alınarak tamamlanması koşuluyla yıllık 60 AKTS ders alınması durumunda, bir yarıyılda 30 AKTS ders alma koşulu aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Eğitimin niteliğine bağlı olarak dersin uygulama eğitimlerinde ve stajlarında, öğrenim hedeflerini karşılayabilmek amacıyla öğrencilerin devam koşulları, ilgili birimin yetkili kurullarının kararı ile belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirmede dikkate alınacak hususlar dersi veren öğretim elemanı/koordinatör tarafından her yarıyıl başında EOBS’ye girilerek duyurulur.”

“(7) Tıp, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında sınavlar ve değerlendirmeler ilgili birimlerin belirlediği esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav programları, sınav tarihleri ve nerede yapılacağı o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak sınavlardan en az iki hafta önce bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.”

“Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Muafiyet talebinde bulunulan ancak not ile değerlendirilmemiş başarılı olunan ders için MU (muaf) notu verilir ve bu not ortalamaya katılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim süresi 6 yıllık fakültelerde en az 360 AKTS, 5 yıllık fakültelerde en az 300 AKTS, 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS, 2 yıllık meslek yüksekokullarında en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezun olan öğrencilere, diplomanın yanında eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmalarını, başarı notlarını ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi (transkript) ve diploma eki verilir.”

Yayımlanan yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girer.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:53
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü