Okullarda Kitap Dağıtımında Gecikmeli Verilecek Kitaplar Hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ soruşturmalarında bazı kitapların uygunsuz olduğunu anlamış ve tekrar basmaya karar vermişti. İşte o kitaplar...

EĞİTİM HABERLERİ 19.09.2016, 08:49 19.09.2016, 08:59
1099
Okullarda Kitap Dağıtımında Gecikmeli Verilecek Kitaplar Hangileri?
Milli Eğitim Bakanlığı 19 Eylül 2016 tarihinde okulları açtı. Milyonlarca öğrenci şu saatlerde ilk derslerini görmeye başladılar. Okullardaki ilk günün ilk dersi 15 Temmuz Darbe Şehitleri konusu olacak. 

Öğrenciler okulun ilk günlerinde ders kitaplarına da kavuşacak. Fakat bazı kitaplar gecikmeli olarak gelecek. 

İşte o konudaki resmi belge ve gecikecek kitaplar;İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜKLERCE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA DÜZELTİLMESİ UYGUN BULUNAN DERS KİTAPLARI/EĞİTİM ARAÇLARI LİSTESİ

S. Nu.

Ders Kitabının Adı

Yazarı/Yazarları

Yayınevi

Karar Nu.

Sonuç

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

16/12/14

106-19

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

16/12/14

106-17

3

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

29/06/12

77

4

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam, 7)

Ahmet YAPICI-Ali Sacit TÜRKER-Ekrem ÖZBAY

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/11/15

92-155

5

Ortaokul Temel Dini

Bilgiler (İslam, 1)

Murat GÖÇER-

M. Emin YAŞLI

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-1

6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

09/11/12

202

7

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

29/06/12

76

8

Ortaöğretim

Hz. Muhammed'in Hayatı 10

Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-29

9

Ortaöğretim

Hz. Muhammed'in Hayatı 11

Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-30

10

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Dr. A. EKŞİ - A. YAPICI-

E. ÖZBAY- Dr. M. AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

08.12.2011

262

11

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

E.KOÇ- M.ŞİMŞEKÇAKAN-

M. BAYDAŞ- Dr. E. ALTAŞ

Milli Eğt.Yay.

28.11.2011

178

12

İmam Hatip Liseleri Fıkıh

Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU- Dr. Hasan ÖZKET - Ahmet EKŞİ-

Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan

ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

13

İmam Hatip Liseleri Hadis

Dr. Ramazan YILDIRIM-

Dr. Eşref ALTAŞ-

Musa ŞİMŞEKÇAKAN-

Dr. Mehmet AKGÜL- Mehmet Akif ÖZKİRAZ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

14

İmam Hatip Liseleri

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER-Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN-Dr.Hasan ÖZKET

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

15

İmam Hatip Liseleri

Karşılaştırmalı Dinler tarihi

Ekrem ÖZBAY- Eyüp KOÇ- Ahmet YAPICI- Ahmet TÜRKAN-Mehmet BAYDAŞ- İsa HEMİŞ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

16

İmam Hatip Liseleri Temel Dini Bilgiler

Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN-

Kadir ADIYAMAN-

Dr. Hasan ÖZKET

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

17

İmam Hatip Liseleri Tefsir

Dr. Ramazan YILDIRIM-

Dr. Eşref ALTAŞ-

Musa ŞİMŞEKÇAKAN-

Dr. Mehmet AKGÜL-Dr. İlhami GÜNAY- Mehmet Akif ÖZKİRAZ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

18

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam 6)

Doç. Dr. Ali ÖĞE- M. Emin YAŞLI

Milli Eğt.Yay.

Ekim 2012 tarihli ve 2661 sayılı T.D.

19

Ortaöğretim Hz.

Muhammed'in Hayatı 12

Mutlu BİRİNCİ- Semih YOLAÇAN-Veysel AKKAYA - Süleyman EMİROĞLU-

Esra UÇKAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

20

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler 5

Mustafa ÜNAL

Doku Yay./Ank.

29/11/13

174

21

Ortaokul Kur'an-ı Kerim 6

Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA

Başak

Yay./Ank.

30/11/15

92-77

22

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5

Nazım GENÇ

Netbil Bas.

Yay./İst.

08/12/11

236

23

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed'in Hayatı 8

Ebru KESKİN-Mevlüt KESMAN-Semih YOLAÇAN-

Süleymen EMİROĞLU

Milli Eğt.Yay.

25/05/15

34-35

24

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

Abdurrahman YILMAZ

Dikey Yay./Ank.

05/04/11

27

25

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

Prof. Dr. Recep KILIÇ

Gizem Yay./Ank.

06/12/11

185

26

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7

Mustafa ÜNAL

Doku Yay./Ank.

29/11/13

195

27

İlköğretim Trafik Güvenliği

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay

10/04/12

22

28

İlköğretim Türkçe 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

08/12/11

263

29

İlköğretim Türkçe 6

Tuncay DEMİREL-Seçil COŞKUN-Sema BAŞAR- Serdar ARHAN- İbrahim GÜLTEKİN- Hilal TÜRKER

Milli Eğt.Yay.

30/11/15

92-104

30

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

08/12/11

258

31

İlköğretim Türkçe 8

Arzu DEMİREL-

Vicdan ÖZBAY

Dikey

Yay./ Ank.

30/05/14

40-25

32

İlköğretim Türkçe 2

H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ

Doku Yay./Ank.

09/12/13

219

33

Ortaokul Fen Bilimleri 6

Cem ÖCAL

Fenbil Yay./İst.

30/05/14

39-36

34

İlköğretim Türkçe 6

Nihat ERDAL

Dörtel Yay./Ank.

14/06/11

77

35

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7

Ömer Faruk EVİRGEN

Ekoyay

Yay./Ank.

16/12/14

106-88

36

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı T.D.

37

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor 10

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

25.10.2010

190

38

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Sosyolojisi 12

R. AKSOY- M. BAKIŞ-

M. ÜNVEREN

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

201

39

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Psikolojisi 11

O. AZBOY- O. ERER-

Ö. OYMAK- Ö. TUNÇ

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

199

40

Anadolu Öğretmen Liseleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay

20.12.2010 281

41

Ortaöğretim Sosyoloji

Nihal ÖZŞİRİN- Şenol ARAGÜZEL- Ömer AMBARPINAR-

Abdullah ERTÜRK- Ertan ÖZCAN-Kadir ÜNAL- Hayriye ARSOY

Milli Eğt.Yay.

30.11.15

92-152

42

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

Spor Yönetimi ve Organizasyonu

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

28.05.2010

47

43

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

Spor ve Beslenme

H. Salih TİMURKAAN-

S. TİMURKAAN- G. ÖZEN- F. MERİÇ- S. UĞRAŞ-

D. ÇELİK ÇOBAN

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

202

44

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları

Günsu TÜZÜN

Komodor Ofset

Yay./Ank.

30.11.15

92-153

45

Ortaöğretim İngilizce A2.3

N.ULUĞ- E. PERŞEMBE-

Z. Zeynep EROĞLU CANMETİN

Milli Eğt.Yay.

29.06.2012

75

46

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Dr. Emir M. ULUCAK-

i. ÇAKIR

Özne Yay./Ank.

24.12.13

272

47

Ortaöğretim Coğrafya 11

Yrd. Doç. Dr. H. KOÇ -

A. AYDOĞDU

Dikey Yay./Ank.

08.12.11

242

48

Ortaöğretim İşletme

Hasan ALTIN

Cem Veb Ofset/Ank.

16.12.14

106-124

49

Ortaöğretim İngilizce 9

Pınar ÖZMEN

Yıldırım Yay.

/Ank.

11.02.2016

6-3

50

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Hacer YALDIZ

Gün Yay./Ank.

30.11.15

92-67

51

Güzel Sanatlar Lisesi

Sanat Tarihi 12

Asiye KARACAN- Mehmet Fatih ŞELE- Vedat SÖYLEYİCİ

Milli Eğt.Yay.

Ocak 2016 tarihli ve 2700 sayılı T.D.

52

Anadolu Öğretmen Liseleri

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Alaettin İŞERİ- Hicran ÇAKALLI- Çiğdem KALYONCU- Sülbiye Ebru BEKAROĞLU- Mehmet Akif BAL- Fadime KESİCİ

Milli Eğt.Yay.

10.06.2016 tarih

6395242 sayı

53

Sosyal Bilimler Liseleri

Diksiyon ve Hitabet

Öğretmen Kılavuz Kitabı

Ayşegül KADİŞ - Gülay SARI

Recep TOKGÖZ - Tuba SEZGİNER -Ümit ÖZDUMAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

54

Ortaöğretim Üç Boyutlu Sanat Atölye 10

Adem Yavuz HIZAL-Cemil CANDAŞ- Şükran ÜST-Yasemin KALYONCU-Ahmet PEHLİVAN

Milli Eğt.Yay.

15.09.2015 tarih

9221971 sayı

55

Ortaöğretim İngilizce B1.2

Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel HOYRAZ- Havva ARSLAN

Milli Eğt.Yay.

Ocak 2015 tarihli ve 2688 sayılı T.D.

56

Ortaöğretim Coğrafya 12

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

57

Ortaokul Kur'an-ı Kerim 7

Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA-

Başak

Yay./Ank.

11.02.2016 tarihli ve 7-20 sayı

58

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6

Erol Ünal KARABIYIK

Evren yay.

/Ank

29/11/13

175


Kpsscafe.com.tr
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:59
Öğle 13:05
İkindi 15:38
Akşam 18:00
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü