MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 2. Dönem Başlıyor

Meb destekleme ve yetiştirme kurslarında 2. dönem hazırlığı başlıyor. İşte detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ 08.12.2015, 15:25 08.12.2015, 16:00
MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 2. Dönem Başlıyor
Meb destekleme ve yetiştirme kurslarında 2. dönem hazırlığı başlıyor. İşte detaylar...

MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ


İl/ilçe komisyonunun oluşturulması

Kurs merkezlerinin başvurularının alınması

Kurs merkezi başvurularının onaylanması

Öğretmen başvurularının alınması

Öğrenci başvurularının alınması

Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması

Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamaz.

Açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.

Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım kavrama testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yayımlanacaktır. Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar;

8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar;

Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler.

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.
MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor. 08 Aralık 2015 Salı 14:57 3 0 KAMUDANHABER - ÖZEL HABER -  MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor.   DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ İl/ilçe komisyonunun oluşturulması Kurs merkezlerinin başvurularının alınması 

Kurs merkezi başvurularının onaylanması Öğretmen başvurularının alınması Öğrenci başvurularının alınması Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür. Destekleme ve Yetiştirme Kursları özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamaz. Açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez. 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım kavrama testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yayımlanacaktır. Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler. 

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. İL/İLÇE KOMİSYONLARI Komisyonlar Eylül Ayının ilk haftası oluşturulur. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmen başvurularını inceleyip değerlendirerek, ilgili kursa yönlendirir. İl/ilçe bünyesindeki kursların koordinasyonunu sağlar. 

e-kurs Modülüne, il/ilçe sorumlularının verileri zamanında sisteme işlemesini, sistemdeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar, kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır. KURS MERKEZLERİ Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkanları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 farklı dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe Komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep olması halinde açılır. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-kurs kullanım şifresi verir. 

e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar. Kursabaşvuruyapankadroluveyaücretli öğretmenlerine-kursmodülüüzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders programlarını oluşturur, ilan eder. Kurs çalışmalarında yıllık plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

 Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz). ÖĞRETMEN BAŞVURULARI •Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunurlar. •

Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilirler. Ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar. (Ücretli öğretmen başvurusu sadece il millî eğitim müdürlüğü e-kurs modülü kullanıcısı tarafından silinebilir. ) Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenir. Tercih ettiği kurs merkezlerinde görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilirler. 

Öğretmenbaşvuruları,e-kursmodülüüzerinden gerçekleştireceklerdir. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI Öğrenci/kursiyerler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir. Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapacaklardır. 

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezi müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ Kurslara öğretmen görevlendirilmesi e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. 

İhtiyaç olması halinde (e-kurs modülü üzerinden) komisyonlar tarafından onaylanan ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılır. Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak (ihtiyaç fazlası butonu) il/ilçe havuzuna gönderirler. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

2. DÖNEM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ 


(kamudanhaber.com)

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:53
Öğle 12:46
İkindi 15:10
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü