Akbank Çok Sayıda Personel Alıyor! İşte Açık İş İlanları...

Akbank Türkiye'nin en büyük markaları arasında yer alıyor. Özellikle bankacılık sektöründe kariyerini ilerletmek isteyenlerin ilk durağı olan Akbank yeni iş ilanları yayınladı.

Bankacılık İlanları 23.11.2019, 15:11
5033
Akbank Çok Sayıda Personel Alıyor! İşte Açık İş İlanları...

Akbank tarafından iş ilanları için özel olarak hazırlanan kariyer sayfasında "Akbank'ta kariyer fırsatlarını keşfet!" sloganıyla toplam 40 yeni iş ilanı yayınlandı. Akbank açık iş ilanları ve Akbank personel alımı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

 • İş Analizi süreçlerinde deneyimli
 • Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli
 • İleri seviyede SQL bilgisi olan
 • Banka ve ön ödemeli kart, kredi kartı, kart basım, üye işyeri , Pos ve switch/takas/müşteri itiraz uygulamalarının en az birinde tecrübeli
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen

Ödeme Sistemleri İş Analisti/ Mimarı ne yapar?

 • Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre iş süreçleri, analizi ve ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar olan tüm süreçlerde yer alır
 • İş talepleri doğrultusunda gereksinimleri ve müşteri ihtiyaçlarını netleştirir, gereksinimlere ait ekran/akış tasarımlarını yapar, entegrasyon noktalarını ve ilgili ekipleri belirler
 • Analiz ve Tasarım tekniklerini kullanarak iş ihtiyaçlarını fonksiyonel/teknik analiz çıktılarına dönüştürür
 • İş isterlerinin en değerli parçasının (MVP) belirlenmesi, kullanıcı hikayesine (User Story) göre gerekli parçalara ayrılmasında görev alır ve bu parçaların ürünleşmesini sağlar
 • Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerin geliştirme ekipleri, müşteriler ve ilgili diğer paydaşlar arasındaki koordinasyonunu sağlar, takibini yapar
 • İş isterlerinin kapsam, risk, takvim yönetimi konularını takip eder, gerekli koordinasyonu sağlar
 • Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerini gerçekleştirir, kullanıcı kabul testlerini koordine eder
 • Son müşteri çıktılarının iş ihtiyaçlarını karşıladığını doğrular ve çıktıların kullanıma alınması sonrası takibini yapar

Ödeme Sistemleri MF Yazılım Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

 • COBOL, TSO/ISPF, FileAID, File Manager, JCL, VSAM, DB2, PL/I (opsiyonel) konularında bilgi ve tecrübeye sahip, online/batch programlama deneyimi olan
 • Kurumsal yazılım geliştirme yönetimi ortamlarında (Endevor) çalışmış
 • Tercihen Mainframe uygulamalarının açık sisteme dönüşümünde yer almış
 • Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen
 • Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Ödeme Sistemleri MF Yazılım Uzmanı ne iş yapar?

 • Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır
 • Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur
 • Ödeme Sistemleri ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır
 • Yüksek hacimli online ve batch sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır
 • Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde devreye alır
 • Devreye alındıktan işlerin üretim ortamında kaliteli bir şekilde çalışmasından ve bakımından sorumlu olur

Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

 • Yazılım geliştirme metodolojileri ve ilişkisel veri tabanı sistemleri konusunda deneyimli ve bilgi sahibi
 • Çok katmanlı, servis tabanlı uygulamalarda nesneye dayalı programlama dilleriyle geliştirme yapmış
 • Agile / Scrum prensiplerine hakim, öğrenmeye istekli
 • ASP.Net MVC 5, C#, KendoUI, LESS, HTML5/CSS3, Grunt, Log4Net, Redis Cache, jQuery,TypeScript, Bootstrap, Knockoutjs, Angularjs,Java/J2EE, Spring Framework, Spring Quartz, Maven, Oracle DB, Kafka,TFS, GIT, Openshift, Kubernetes, Docker teknolojilerinin en az birinde tecrübeli
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen
 • Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı ne iş yapar?

 • Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır
 • Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur
 • Ödeme Sistemleri ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır
 • Yüksek hacimli online ve batch sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır
 • Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde devreye alır
 • Devreye alındıktan işlerin üretim ortamında kaliteli bir şekilde çalışmasından ve bakımından sorumlu olur

Deneyimli Yapay Zeka Uzmanı

Teknoloji Geliştirme ve Yazılım: Tam Zamanlı: Akbank Bankacılık Merkezi

 • NLP, Machine Learning , Deep Learning, Uygulamalı İstatistik/ Matematik alanlarında güçlü geçmişe sahip olan
 • Anlamsal ayrıştırma, bilgi tabanlı sistemler gibi analitik NLP alanlarında deneyimli
 • Yaygın makine öğrenme ve derin öğrenme algoritmalarını ve bunların iş süreçlerine uygulamaları konusunda tecrübeli
 • RNN, LSTM, GRU, Seq2Seq modelleri gibi derin öğrenme yöntemleriyle çalışmış
 • k-NN, NMF, SVD, Naive Bayes, SVM, Karar Ağaçları gibi makine öğrenme teknikleri ve algoritmaları konusunda bilgili
 • Türkçe NLP ile çalışma konusunda tecrübeli
 • Pandas, R, NumPy, Gensim, Keras, Scikit-Learn, TensorFlow, Spark, Hadoop gibi ortak veri bilimi araç setlerinde bilgili ve deneyimli
 • Yaşanan örneklere göre doğru algoritmayı seçebilme ve gerektiğinde özelleştirebilme konularında bilgili
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Deneyimli Yapay Zeka Uzmanı ne iş yapar?

 • Müşteri davranışları / ihtiyaç analizleri yapar ve müşteri segmentasyonu, tahmine dayalı analiz, doğal dil anlama, ses tanıma vb. Yöntemlerle kilit iş kararlarını destekler
 • İstatistiksel modeller tasarlar (satış, çapraz satım, çalkalama, satın almak için bir sonraki ürün, teklif eğilimi, sosyal ağ analitiği vb.)
 • Değişen pazar koşullarını dikkate alarak modelleri düzenli olarak günceller ve değişkenlik sunar
 • Model performansını takip eder, pazarlama / müşteri deneyimi eylemlerini izler, periyodik olarak finansal etkilerini ölçer ve sonuçları işletme paydaşlarına iletir
 • Kurumsal verilere proaktif işletme sahipliği, veri ambarı entegrasyon ihtiyaçlarını tanımlar ve teknik ekipleri buna göre koordine eder
 • Akbank'ta iş sahipliği ve analitik projelerin uçtan uca yönetimi konusunda aktif sorumluluk alır
 • Daha yüksek müşteri ömrü değeri elde etmek için proaktif olarak iş fikirleri yaratır, büyük veriler uygular ve analitik projeler yürütür
 • Gelişmiş analitik yöntemlerle büyük verilerin analizini yapar (log, işlem ve grafik verileri)

Uygulama Geliştirme Uzmanı / Mimarı

 • Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli
 • Asp.NET, C#.NET, MVC, TFS GIT, .Net Core, WebApi, Bot Framework, React Js, Angular, Node.js teknolojilerinden bir veya bir kaçı ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli
 • Servis katmanı ile proje geliştirme tecrübesi olan
 • Multi-tier mimari ve Client-server teknolojisi hakkında bilgi sahibi
 • Agile metodunda Scrum yönteminde bilgi sahibi
 • Tercihen Docker, Kubernates gibi teknolojilerde tecrübeli
 • Tercihen bankacılık sektöründe ve bankacılık ürünleri konusunda deneyimli
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip
 • Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış

Uygulama Geliştirme Uzmanı/Mimarı ne iş yapar?

 • Müşteri davranışları / ihtiyaçlarına göre teknik tasarım, uygulama geliştirme ve teknoloji seçimi süreçlerinde aktif olarak rol alır.
 • Yeni nesil teknolojilerin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur
 • Dijital bankacılık ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve teknik tasarım süreçlerinde görev alır
 • Yüksek trafikli online sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinde rol alır
 • Görev aldığı projelerin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde üretim ortamında yaşamasından sorumlu olur

Dijital Bankacılık İş Analisti/Mimarı

 • İş Analizi süreçlerinde deneyimli ve bilgi sahibi olan
 • Agile /Scrum prensiplerine hakim, öğremeye istekli olan
 • Tercihen Dijital bankacılık ürünleri/hizmetleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen

Dijital Bankacılık İş Analisti ne iş yapar?

 • Müşteri davranışları ve ihtiyaçlarına göre iş süreçleri, analizi ve ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar olan tüm süreçlerde yer alır
 • İş talepleri doğrultusunda, gereksinimlerin ve müşteri ihtiyaçlarının netleştirir
 • Analiz ve Tasarım teknikleri kullanılarak iş ihtiyaçlarının fonksiyonel / teknik analiz çıktılarına dönüştürür
 • İş isterlerinin en değerleri parçasının (MVP) belirlenmesi, kullanıcı hikayesine (user story) göre gerekli parçalara ayrılmasında ve bu parçaların ürünleştirir
 • Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerin geliştirme ekipleri, müşteriler ve ilgili paydaşlarla koordinasyonu ve takibini yapar
 • İş isterlerinin kapsam, risk, takvim yönetimi konularında takip ve koordinasyonunu sağlar
 • Son müşteri çıklarının, iş ihtiyaçlarını karşıladığının doğrulaması ve kullanıma alınması sonrası takibini yapar

Genel Başvuru - Engelli

 • 1984 ve sonrası doğumlu
 • En az lise mezunu
 • En az %40 oranında engel raporu bulunan ve güncel raporunu birebir görüşmeler sırasında paylaşabilecek

Yarı Zamanlı Gişe Yetkilisi

 • Deneyimsiz adaylar için örgün eğitim veren üniversitelerin minimum 3., 4.sınıf öğrencisi
 • Deneyimli adaylar için üniversitelerin örgün lisans bölümlerinden mezun
 • Haftada 2.5 gün toplam 20 saat çalışabilecek

Yarı Zamanlı Gişe Yetkilisi ne iş yapar?

 • Şubede her türlü tahsilat ve tediye işlemlerini yerine getirir
 • Kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirir.

Kredi Kartları Portföy Yöneticisi

 • Tercihen Kredi Kartı Pazarlama ve/veya Ödeme Sistemleri deneyimine sahip
 • Raporlama ve analiz araçlarına hakim
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen

Kredi Kartları Portföy Yöneticisi ne iş yapar?

 • Pazarı ve rekabeti düzenli takip ederek trendlere göre sorumlu olunan kredi kartı portföyü ile ilgili müşteri yönetim stratejilerini oluşturur
 • Ciro ve kart kullanımını arttırıcı kampanya faaliyetlerini uçtan uca yönetir, kampanya ve iletişim sonuçlarını ölçer ve değerlendirir
 • Müşterilerde derinleşmeyi sağlayacak ve kullanımı sürekli hale getirecek akış, süreç, kampanya ve deneyimin oluşturulmasına yönelik yapıları kurar
 • Mevcut ve yeni müşteri sadakati çalışmaları kapsamında tasarım ve fizibilite çalışması yapar ve hayata geçirilmesi için ilgili ekiplerle koordineli çalışır

Gişe Yetkilisi

 • 1991 ve sonrası doğumlu
 • Üniversitelerin örgün lisans bölümlerinden mezun
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş

Gişe Yetkilisi ne iş yapar?

 • Şubede her türlü tahsilat ve tediye işlemlerini yerine getirir
 • Kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılış, işleyiş ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirir

Çağrı Merkezi Yetkilisi

 • 1991 ve sonrası doğumlu
 • Üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinden mezun
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş

Çağrı Merkezi Yetkilisi ne iş yapar?

 • Müşterilerin çağrılarını yanıtlar ve kalite standartlarına uygun olarak hizmet verir
 • Müşterilerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirir
 • Müşterilerden gelen itiraz ve önerilere çözüm üretir
 • Kampanya ve ürünlerle ilgili bilgilendirir ve satışını yapar

Çağrı Merkezi Destek Yöneticisi

 • Üniversitelerin örgün eğitim veren lisans bölümlerinden mezun
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Proje yönetimi ve uygulama alanında deneyimli
 • Çözüm ve teknoloji odaklı, motivasyonu yüksek ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş

Çağrı Merkezi Destek Yöneticisi ne iş yapar?

 • Çağrı Merkezinde mevcut ve gelecek yapısal ihtiyaçların ( verimlilik artışı vb.) önceden tespit edilmesini, projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlar
 • Çağrı Merkezi ile ilişkilendirilen projelerdeki geliştirmelerin test edilmesini ve sistemsel operasyonlarının yürütülmesini sağlar

Akbank Kariyer Sayfası üzerinde yer alan tüm ilanlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KPSS Cafe mobil uygulamalarını indirerek yeni ilanlardan ve gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. IOS uygulaması veya Android Uygulaması yeni yayınlanan ilanlardan ve son dakika gelişmelerden haberdar olmanız için cep telefonunuzda olması gereken tek uygulamadır. Aynı zamanda Kpss Cafe'yi twitter, facebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:00
Öğle 13:04
İkindi 15:37
Akşam 17:59
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 18 24
9. Gaziantep FK 18 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü