Selçuk Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Akademik Personel 05.03.2019, 19:13 05.03.2019, 21:11
Selçuk Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)." ifadelerine yer verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle;

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/03/2019 - 20/03/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı K.Ünvanı Derece Adet ÖZEL ŞART
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Biyoteknoloji Profesör 1 1

Sıvı-sıvı ara yüzeylerde oksijen indirgenmesi ve
hidrojen üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 1

Azacrown ve kalikspirol grubu içeren ligand ve
komplekslerin elektrokimyasal özeliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Profesör 1 1

Medya söylemi ve politik söylem konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Doçent 1 1

Deneysel verilerden metal-yarı iletken kontak parametrelerini voltaja bağlı olarak belirleme yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak

Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1

Matematiksel biyolojide hücre içi reaksiyon sistemlerinin modellenmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1

Endüstri 4.0 ve digital ekonomi alanında çalışmaları
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Birey ve Toplum Sorunları Doçent 1 1

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet klinik uygulamaları alanında insanlarda
duygu stilleri konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Segmental Kanin Retraksiyonunda Prefabrike Sprinkler ile Reverse Closing Loop’un
Karşılaştırılması ile ilgili konuda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Uluslararası
İlişkiler
Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Dış politikada liderlik konusunda doktora yapmış
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr.Öğr.
Üyesi
2 1

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemleri Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Bilişim Yönetimi Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında
yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Matematik eğitimi alanında lisansüstü eğitimi olmak ve Soft İdeal Topolojik Uzaylarda Süreklilik
Çeşitleri Üzerine doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının çocuk
gelişimine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Dr.Öğr. Üyesi 2 1

Ergenlerde akıllı cep telefonunun problemli kullanımını azaltmaya yönelik psikoeğitim
programı konusunda doktora yapmış olmak

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında Uluslararası İlişkilerde doktora yapmış olmak. Üniversitelerde en az iki yıl ders vermiş olmak. Sosyal hizmet kurumlarında en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Rekreasyon Rekreasyon Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Tıp biyokimya konusunda yüksek lisans mezunu olmak.
Üniversitelerde ders vermiş olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Rekreasyon Rekreasyon Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik bölümü lisans mezunu olmak. MaxVO2 düzeyinin anaerobik dayanıklılık üzerine etkileri konusunda ve sporcuların kan parametreleri konusunda çalışması
olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Rekreasyon Rekreasyon Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Lojistik Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışmaları
olmak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü