Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

Akademik İlanlar 04.12.2015, 08:41 04.12.2015, 08:44
353
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gun içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, Yayın Listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

AD

NİTELİĞİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı konusunda 
doktora yapmış ve siyanür bozundurulması konusunda yayınları bulunması.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak ve modifiye kitin polimeri üretimi ve 
modifiye kitin polimeri ile kemiksi doku üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.

1

1

Konuşma sinyali için doğrusal olmayan etkileşimli kaynak-süzgeç modeli konu- 
sunda çalışma yapmış olmak.

Makina Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yrd.Doç.

1

1

Dokunsal kuvvet geri beslemeli cihaz tasarımı, denetimi ve insan-robot etkileşimi 
üzerinde çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mobil güvenlik 
alanında yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Yrd.Doç.

1

1

Havalimanı Terminal binalarında mimari fonksiyonlar ve kapasiteleri konusunda 
doktora çalışmasını tamamlamış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Necmettin Sadık Sadak hakkında doktora yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

3

1

Süreç felsefesinde din-bilim ilişkisi ve Alfred North Whiteheadci medeniyet teorisi 
hakkında çalışma yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

1

1

Arthur Schopenhauer'in kötümserlik görüşü ve alain badıou'nun hakikat ettiği 
konusunda çalışma yapmış olmak.

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd.Doç.

1

1

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve 
morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında 
çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olmak. 
Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci konusunda çalışmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

1

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Devlet muhasebesi, iç kontrol 
ve kurumsal risk yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

5

1

Uluslararası borsaların birbirlerini etkileme gücü konusunda çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme alanından almış olmak ve 
hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi konusunda çalışması 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

3

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Performansa dayalı ödeme 
sistemi, performans değerlendirme ve girişimcilik konularında çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.

1

1

Faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik konusunda çaılşrna yapmış 
olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd.Doç.

1

1

İşletme alanında doktora yapmış ve kaynak tabanlı ihracaat performansı konu- 
sunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

KOSGEB genel destek programının firmalar üzerindeki etkileri konusunda doktora 
yapmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

Turizm sektöründe fiyatlandırma ve mekansal analizler üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

1

1

Bankacılık sektöründe pazar gücünün belirlenmesi üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 
İktisat

Yrd.Doç.

1

1

Kamu harcamalarının bölgesel kalkınmaya etkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini sağlık yönetimi alanından almış 
olmak ve sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik, maliyet performans, malzeme ve 
stok yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Temel Sağlık Hizmetleri

Yrd.Doç.

1

1

Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlık sektöründe dönüşüm ve kamu 
özel ortaklığı üzerine çalışmaları olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bölgesel kalkınma planları, 
kent bilgi sistemleri, yeni kamu işletmeciliği alanlarında çalışma yapmış olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim 
yönetimi, üniversite-kent ilişkisi, kamu politikaları, politika analizi konularında 
çalışmalarda bulunmak.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doç.

4

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Engelli Turizmi konusunda 
çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sahne Sanatları

Dramatik Yazarlık

Yrd.Doç.

1

1

Küreselleşmenin tiyatral anlatıdaki uzama etkileri hakkında çalışmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Sera konstrüksiyonlarının yapısal analizi konusunda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri ile üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi konusunda dok- 
tora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Çimentoların faklı kimyasal katkılarla gösterdiği performans konusunda doktora 
yapmış olmak ve akreditasyon kurumu tarafından laboratuvar akreditasyonu 
konusunda sertifikalı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Değer eğitimi, Proje tabanlı sorumluluk değer eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını gazetecilik alanından almış olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisansını radyo televizyon ve sinema bölümünden almış , iletişim anabilim 
dalında doktora yapmış ve televizyonda temsil konusunda çalışması olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

İletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyon reklamları konusunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA MYO

Tasarım

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.

3

1

Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olmak. Sanat ve tasarım 
anasanat dalında doktora yapmış olmak. En az 10 (on) yıl kamu kurumunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.

1

1

Anti ülser aktivitelerinin elektron topolojik metodla incelenmesi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 19 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 25 51
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü