Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

Akademik İlanlar 04.12.2015, 08:41 04.12.2015, 08:44
356
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi yardımcı doçent alımında bulunacak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gun içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfüs Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, Yayın Listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

AD

NİTELİĞİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı konusunda 
doktora yapmış ve siyanür bozundurulması konusunda yayınları bulunması.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak ve modifiye kitin polimeri üretimi ve 
modifiye kitin polimeri ile kemiksi doku üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.

1

1

Konuşma sinyali için doğrusal olmayan etkileşimli kaynak-süzgeç modeli konu- 
sunda çalışma yapmış olmak.

Makina Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yrd.Doç.

1

1

Dokunsal kuvvet geri beslemeli cihaz tasarımı, denetimi ve insan-robot etkileşimi 
üzerinde çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mobil güvenlik 
alanında yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Yrd.Doç.

1

1

Havalimanı Terminal binalarında mimari fonksiyonlar ve kapasiteleri konusunda 
doktora çalışmasını tamamlamış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Necmettin Sadık Sadak hakkında doktora yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

3

1

Süreç felsefesinde din-bilim ilişkisi ve Alfred North Whiteheadci medeniyet teorisi 
hakkında çalışma yapmış olmak.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

1

1

Arthur Schopenhauer'in kötümserlik görüşü ve alain badıou'nun hakikat ettiği 
konusunda çalışma yapmış olmak.

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd.Doç.

1

1

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve 
morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında 
çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olmak. 
Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci konusunda çalışmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

1

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Devlet muhasebesi, iç kontrol 
ve kurumsal risk yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

5

1

Uluslararası borsaların birbirlerini etkileme gücü konusunda çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme alanından almış olmak ve 
hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi konusunda çalışması 
olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.

3

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Performansa dayalı ödeme 
sistemi, performans değerlendirme ve girişimcilik konularında çalışma yapmış 
olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.

1

1

Faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik konusunda çaılşrna yapmış 
olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd.Doç.

1

1

İşletme alanında doktora yapmış ve kaynak tabanlı ihracaat performansı konu- 
sunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

KOSGEB genel destek programının firmalar üzerindeki etkileri konusunda doktora 
yapmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

1

1

Turizm sektöründe fiyatlandırma ve mekansal analizler üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

1

1

Bankacılık sektöründe pazar gücünün belirlenmesi üzerine doktora yapmış 
olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 
İktisat

Yrd.Doç.

1

1

Kamu harcamalarının bölgesel kalkınmaya etkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini sağlık yönetimi alanından almış 
olmak ve sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik, maliyet performans, malzeme ve 
stok yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Temel Sağlık Hizmetleri

Yrd.Doç.

1

1

Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlık sektöründe dönüşüm ve kamu 
özel ortaklığı üzerine çalışmaları olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bölgesel kalkınma planları, 
kent bilgi sistemleri, yeni kamu işletmeciliği alanlarında çalışma yapmış olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yükseköğretim 
yönetimi, üniversite-kent ilişkisi, kamu politikaları, politika analizi konularında 
çalışmalarda bulunmak.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doç.

4

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Engelli Turizmi konusunda 
çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sahne Sanatları

Dramatik Yazarlık

Yrd.Doç.

1

1

Küreselleşmenin tiyatral anlatıdaki uzama etkileri hakkında çalışmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Sera konstrüksiyonlarının yapısal analizi konusunda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri ile üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi konusunda dok- 
tora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Çimentoların faklı kimyasal katkılarla gösterdiği performans konusunda doktora 
yapmış olmak ve akreditasyon kurumu tarafından laboratuvar akreditasyonu 
konusunda sertifikalı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Değer eğitimi, Proje tabanlı sorumluluk değer eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Yrd.Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını gazetecilik alanından almış olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

Lisansını radyo televizyon ve sinema bölümünden almış , iletişim anabilim 
dalında doktora yapmış ve televizyonda temsil konusunda çalışması olmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

1

İletişim anabilim dalında doktora yapmış ve televizyon reklamları konusunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA MYO

Tasarım

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.

3

1

Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olmak. Sanat ve tasarım 
anasanat dalında doktora yapmış olmak. En az 10 (on) yıl kamu kurumunda 
çalışmış olmak.

İSPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.

1

1

Anti ülser aktivitelerinin elektron topolojik metodla incelenmesi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 09 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü