İstanbul Üniversitesi Personel Alacak!..

İstanbul Üniversitesi dpb.gov.tr üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şrtlar şöyle;

Akademik İlanlar 11.08.2018, 10:05 11.08.2018, 23:42
3443
İstanbul Üniversitesi Personel Alacak!..

İstanbul Üniversitesi dpb.gov.tr üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şrtlar şöyle;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  12.06.2018  tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

 1. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
 2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 3. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 4. Adli Sicil Kaydı,
 5. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,

Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

 1. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan

CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 2. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 3. Adli Sicil Kaydı,
 4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 5. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

 1. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 5. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
 6. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
 7. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

 1. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 2. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden    sonra    Personel     Daire     Başkanlığı’nın     sayfasında     yer     alan     Doçentlik     Sözlü     Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
 3. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ANABİLİM

DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Ağız Yüz Çene Cerrahisi

PROFESÖR

1

Nöroloji

PROFESÖR

1

Serebrovasküler-İnme alanında deneyimli ve Uluslararası klinik ve genetik çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PROFESÖR

1

Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

PROFESÖR

1

Antifungal duyarlılık ve MALDI-TOF MS konusunda deneyimli ve bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

DOÇENT

1

Göğüs Cerrahisi

DOÇENT

1

Erişkin ve Pediatrik

deneyimli olmak.

Hastalarda

Minimal İnvazif Timus Cerrahisi

alanında

Histoloji ve Embriyoloji

DOÇENT

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını veya Doktorasını tamamlamış

olmak.

Biyoistatistik

DOÇENT

1

Çarpık sürekli dağılımların histogramla gösterimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi

DOÇENT

1

Minimal İnvazif Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi konularında

deneyimli olmak.

Biofizik

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler

üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.

Nükleer Tıp

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Radyoizotop     ve radyofarmasötik üretimi ve geliştirmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olup, bu alanda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Radyoloji

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Girişimsel ve diagnostik nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Genel Kamu Hukuku

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Klasik Arkeoloji

DOÇENT

2

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

DOÇENT

1

Hititoloji

DOÇENT

1

Bizans Sanatı

DOÇENT

1

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik

PROFESÖR

1

Antibiyotiklerin elektrokimyasal immobilizasyonu alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DOÇENT

1

Gıda ve yemlerde GDO analizi ve bitkilerde selenyum metabolizması konularında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

DOÇENT

1

Bakır ve Galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon  ve  diş  ünitelerinde mikrobiyal kontaminasyonkonularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Hidrobiyoloji

DOÇENT

1

Deniz fitoplanktonu ve dinofilagellat dinlenme kistleri ile kültürleri üzerine

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik

DOÇENT

1

Azolla,                                                                                                                petrol

hidrokarbonları, naftalen, fenantren, fitoremediasyon ve gravitropizma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik

DOÇENT

1

Lepidium L. ve Centaurea L. cinsleri ile Pteridaceae familyası ve ballı bitkiler

üzerine sistematik taksonomikbilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

DOÇENT

1

Polipeptid yapıların modellenmesi ve peptid yüklü nanopartiküller üzerine bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

PROFESÖR

1

Para Talebi Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Yönetimi

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Üretim Yönetimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, Bilişim Teknolojileri ve Veri Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Teknoloji

DOÇENT

2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi

DOÇENT

1

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hastalıklar

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yapı Yönetimi konularında doktora eğitimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar yapmış ve projelerde görev almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Fiziksel Oşinografi ve Deniz

Biyolojisi

DOÇENT

1

Kimyasal Oşinografi

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Deniz Bilimleri ile Çevre Kirliliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve

deneyimli olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:59
Öğle 13:05
İkindi 15:38
Akşam 18:00
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü