Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(28 Ocak 2013)

  T.

Akademik İlanlar 28.01.2013, 18:17 28.01.2013, 18:17
275
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(28 Ocak 2013)

 

T.C.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.
ANABİLİM DALI

MÜRACAAT KOŞULLARI

KONTENJANBiyoloji...


 T.C.ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİFen Bilimleri Enstitüsü2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.
ANABİLİM DALI

MÜRACAAT KOŞULLARI

KONTENJAN

Biyoloji Anabilim Dalı

Doğrudan Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü.

10


BAŞVURU SÜRESİ : 21 - 31 Ocak 2013BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRME Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.Tezli yüksek lisans programına ALES sayısal puan türünde öğrenci alınacaktır.Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’ nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.Dönüşüm Tablosu : http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr/userfiles/donusum_tablosu(1).pdf ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1. 1 adet yarım kapaklı dosya2. Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir)http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr/userfiles/BasvuruFormu.pdf3. 1 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)4. Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)5. Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı)6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)SONUÇLAR: 01 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr adresinden açıklanacaktır.Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 04 -08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenlerin puan sıralamasına göre kesin kayıtları 11-13 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1. 2 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için) Adayların Dikkatine1. Başvurular Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Başbağlar Mahallesi Kat:2) ne yapılacaktır.2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Atatürk Üniversitesi ile Ortak)

10

Sözel

Türkçe Eğitimi Mezunu Olmak

Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)

30

İstenmeyecek

Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Polis Akademisi veya Harp Okulu Mezunu olmak.


DOKTORA PROGRAMI


ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

MÜRACAAT KOŞULLARI

Özel Hukuk Anabilim Dalı

4

Eşit Ağırlık

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk ABD tezli veya tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.


YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI

KONTENJAN

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

2

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak ve en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak. Tez önerisi onaylanmış öğrencilerin yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir.


Başvuru Tarihleri: 28.01.2013 – 07.02.2013DOKTORA MÜLAKAT SINAVITarih: 08.02.2013Saat: 09:00Yer: Hukuk Fakültesi   BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERLİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR1. 1 adet yarım kapaklı dosya2. Başvuru formuYüksek Lisans (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)Doktora (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)3. 1 adet fotoğraf4. Yüksek Lisans Programı için Lisans;Doktora programı için Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 5. Yüksek Lisans programı için Lisans;Doktora programı için Yüksek Lisans ve Lisans not ortalamalarını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı) Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.) 6. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran Adaylar İçin;* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. Başvurulan programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.”7. Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.    YATAY GEÇİŞ1. Dilekçe (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)2. Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 2.00 “CC” olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.3. Ders içerikleri (onaylı)4. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin (transkript) aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.5. Halen Yüksek Lisans eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı. “ALES notu en az 55.”    ÖNEMLİ UYARI1. Yatay Geçiş ile başvuru yapacak öğrenciler sadece öğrenim gördüğü Yüksek Lisans programına müracaat edebileceklerdir.2. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.3. Müracaat edecek öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru şartlarını belgelemesi gerekmektedir.                   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANSTürkçe Eğitimi ABD Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde ALES ilgili alan puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye esas alınacaktır.Özel Hukuk ABD Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde Lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılacak olup ALES şartı aranmayacaktır.  DOKTORADoktora programına öğrenci kabulünde ALES ilgili alan puanının %50’si, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, mülakat sınavının %20’si toplanarak not ortalamasına göre sıralama yapılacak, ancak değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan adaylar başarısız sayılacaktır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınacaktır.  “Başvuru değerlendirme Sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından 08 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra açıklanacaktır.” (ulaşmak için tıklayınız)         KESİN KAYITTezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda adaylara; boş kontenjanın bulunması, adayların talebi ve başvuru koşullarını taşımaları şartıyla diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans toplam harç bedeli 4.500,00 TL’dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 11 Şubat 2013 – 15 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara başvuru tarihleri Enstitümüz web sayfasından mesai bitiminden sonra ilan edilecektir.Yedek aday başvuru ve kesin kayıtları 18 Şubat 2013 - 19 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Yedek aday kesin kayıt sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından 20 Şubat 2013 tarihinde açıklanacaktır. (web sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.) İSTENİLEN BELGELER1. Kesin kayıt formu (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)2. 2 adet fotoğraf3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)4. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için) 5. Banka Dekontu (Öğrenim Harcının I. Taksiti) “Tezsiz Yüksek Lisans İçindir.”

T.CERZİNCAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. 
ANABİLİM DALI

KONTENJAN

MÜRACAAT KOŞULLARI

Hemşirelik

10

-Hemşirelik Fakültesi -Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik -Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu -Hemşirelik Yüksekokulu


BAŞVURU SÜRESİ : 21 Ocak 2013 – 31 Ocak 2013BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır)2. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.3. Tezli yüksek lisans programına ALES sayısal puan türünde öğrenci alınacaktır.4. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Dönüşüm Tablosu Enstitümüz web sayfamızdaki Dilekçeler ve Formlar bölümünde görülebilir. ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1. 1 adet yarım kapaklı dosya.2. Başvuru Formu. (Enstitümüzün web sayfasındaki Dilekçe Formlar bölümünden temin edilebilir)3. 1 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)4. Yüksek Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi. (Onaylı)5. Yüksek Lisans için Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi. (Onaylı)6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)SONUÇLAR01 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra http://beta.erzincan.edu.tr/birim/?git=28 adresinden açıklanacaktır.Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 04 – 08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenlerin puan sıralamasına göre kesin kayıtları 11 – 13 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1. 2 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay)2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için) Adayların Dikkatine 1. Başvurular Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. (Başbağlar Mahallesi)2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:59
Öğle 13:05
İkindi 15:38
Akşam 18:00
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü