Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel alımı yapacak İşte Başvuru Şartları

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde görevlendirilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak, Başvuru Şartları, Başvuru detayları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Akademik İlanlar 20.01.2020, 13:10
436
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel alımı yapacak İşte Başvuru Şartları

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde görev yapacak sözleşmeli personel adayları için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi.

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi
Yazılım Geliştirme Uzmanı (A) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere) 3 Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere) 1 Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı (C) (Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere) 1 Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı

II. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.


III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,


B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1-Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): (3 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi FrontEnd teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,
e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.
2-Yazılım Geliştirme Uzmanı (B): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojilerini iyi derecede bilmek.
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), JQuery, HTML, CSS gibi FrontEnd teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core, LINQ konularında tecrübeli olmak,
e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Kurumsal yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
g) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
h) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
i) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübeli olmak,
j) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod yazabilme konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
n) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.
3-Yazılım Geliştirme Uzmanı (C): (1 Kişi-Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS projelerinde veya Hastanelerde en az 3 yıl çalışmış olmak,
c) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübeli olmak,
d) Güncel SUT ve hbys mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) En az 10 kişilik hastane bilgi işlem ekip liderliği yapmış olmak,
f) En az 1 hastanenin hbys yazılımı geçişinde bulunmuş olmak,
g) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
h) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
j) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
l) Tercihen ALES (Sayısal) puanının 80 ve/veya üzeri olmak,
m) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
n) Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak,
o) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
p) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak,
r) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 20/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.
İSTENİLEN BELGELER
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,
3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir Belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
8- T.C. Kimlik Kartı örneği,
9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
10- SGK Hizmet Dökümü.


V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ

-Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI
- Özel şartlar bölümündeki konular.
VI. DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
7- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9- T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
10- 4 adet fotoğraf,
11- Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12- Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.


VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


IX. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


X. DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 20 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü