Adıyaman Üniversitesi Personel Alıyor! İşte detaylar...

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Akademik İlanlar 05.03.2019, 08:16 05.03.2019, 21:11
Adıyaman Üniversitesi Personel Alıyor! İşte detaylar...

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile  akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 43. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)" ifadelerine yer verildi.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin '.Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3* Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin -.Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Sıra
No
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Beden eğitimi öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak,
beden eğitimi dersinin karikatür destekli öğretimi konusunda çalışmış olmak.

2 Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Alanında doktora yapmış olmak, romantik dönemde senfonik şiir
alanında çalışmış olmak.

3 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik
Biyoteknoloji
Doç. Dr. 1 1

Antioksidan antimikrobiyal aktivite, bitkilerde yağ asitleri ve
fenolik madde konularında çalışmış olmak.

4 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Doç. Dr. 1 1

Bitki doku kültürü, bitki uçucu yağları ve etııobotanik
konularında çalışmış olmak.

5 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Prof. Dr, 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

6 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Doç. Dr. 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

7 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojileri Farmasötik Teknoloji Dr. Ögr. Üyesi 3 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doktora
yapmış olmak.

8 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doç. Dr. 1 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında doçent olmak.

9 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Dr .Öğr. Üyesi 3 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Siderttis türlerinin fenolik maddeleri hakkında çalışmış olmak.

10 Eğitim fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimle
Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç. Dr. 1 1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent olmuş olmak, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi konularında çalışmış olmak.

11 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak, öğrenme güçlükleri
konusunda çalışmış olmak.

12 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak, otizmi i bireylerin okuma becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmış olmak.

13 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler
Eğitimi
Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak, matematik öz-yetkinlik kaynakları il ilgili çalışmış olmak.

14 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler
Eğitimi
Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmtş olmak, üstün yetenekli çocukların tanınması ile ilgili çalışmış olmak.

15 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve öğretim Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Harmanlanmış öğrenme ve Q metodu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi 1 1

Yeniçağ tarihi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, şehir tarihi alanında çalışmaları olmak.

17 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyoloji Doç. Dr. 1 1

Sosyoloji alanında doçent olmak, Kurumlar Sosyolojisi ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı alanlarında çalışmış olmak.

18 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Fizik Lisans Mezunu olmak ve Klasik Fizik Prensipleri ile Veri Analizi alanında doktora yapmış olmak.

19 Fen Edebiyat fakültesi Fizik Kat ıh al Fiziği Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Fizik Lisans Mezunu olmak, Mn katkılı Yarı İletken ZnS İnce
Filmler ve MBE sistemlerinde Ga tabanlı kuantum kuyularının büyütülmesi alanında çalışmaları olmak.

20 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, Orta Çağ İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

21 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Genel Sanat Tarihi Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Osmanlı Dönemi Seramik Sanatı alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar vapmış olmak.

22 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bizans Sanatı Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Bizans Dönemi Kaya Mimarisi alanında doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

23 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme Muhasebe ve Finansman Prof. Dr. 1 1

Muhasebe bilim alanında doçent olmak, enflasyon ve türev ürünlerin muhasebesi konusunda çalışmış olmak.

24 İktisadi ve İdari Bilimler İktisat İktisat Teorisi Doç. Dr. 1 1

Makro iktisat alanında doçent olmak, kısa vadeli sermaye hareketleri, cari açık ve ekonomik büyüme konularında çalışmış olmak.

25 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Dr. Öğr.Üyesi 2 3

Mimarlık Fakültesi lisans mezunu olmak, mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

26 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Prof. Dr. 1 1

Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği ve Yapı Malzemesi alanlarında çalışmış olmak ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders vermiş olmak.

27 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Alanında doktora yapmış olmak, hibrit donatılı betonarme kirişler hakkında çalışmış olmak.

28 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr.Üyesi 3 1

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında çalışmış olmak.

29 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, teknoloji tabanlı matematik öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

30 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, kadın doğum hemşireliği alanında çalışmış olmak.

31 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. öğr. Üyesi 1 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

32 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Doç. Dr. 1 1

Süne ve Süne'nin doğal düşmanları konusunda çalışmış olmak.

33 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Dr. Öğr.Üyesi 1 1

Turizm işletmesi lisans mezunu olmak. Turizmde çalışan davranışı, kurumsal sosyal sorumluluk ve helal turizm konularında çalışmış olmak.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü