YÖK Sözleşmeli Personel Alacak

Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere bilişim personeli ve uzman alımı yapacak.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 10.11.2015, 08:56 10.11.2015, 08:58
3791
YÖK Sözleşmeli Personel Alacak
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere bilişim personeli ve uzman alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

Bilişim Personeli İçin;

b. Yazılım Uzmanı için Dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c. Sistem ve ağ uzmanı için Dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Belirtilen bu bölümler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri bölümlerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR

WEB TABANLI JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRMEDE İLERİ SEVİYEDE YAZILIM UZMANI (4 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya ZK (tercihen) veya .Net Framework 4.0, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework , LİNQ ile geliştirilen projelerde en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

2. Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer veya Java SE 8 Programmer) sertifa sahibi olmak,

3. Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

4. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

5. WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON) web teknolojilerine hakim olmak.

6. SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Java veya .NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,

8. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

12. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

13. JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

14. Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

15. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

16. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

17. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

SİSTEM VE AĞ UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

I. En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

3. Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine yüksek hakimiyeti olmak

4. Anahtarlama ve yönlendirici cihazlar hakkında kurulum, konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahibi olmak,

5. Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

8. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9. Firewall, anti-virüs, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 10.Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

II. Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,

12. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM),

13. VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak ve güncel olduğunu doğrulamak

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

VMware Certified Professional (VCP4)

Check Point Security Administration (CCSA)

Certified Ethical Hacker (CEH)

F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)

UZMAN (1 kişi);

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mütercim-tercümanlık (İngilizce) bölümünden mezun olmak,

b. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmak,

c. KPDS, YDS'den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden den en az (B) düzeyinde puan almış olmak.

II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1. İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. KPSS sonucunu gösteren belge,

4. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi),

5. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Bilişim pozisyonları için)

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:1 Bilkent/Ankara adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2014 veya 2015-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (puanların eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan aday başarılı sayılacak) yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1. Proje Yönetimi,

2. Veritabanı yönetim sistemleri,

3. SQL, PL-SQL, T-SQL

4. Programlama Dilleri (Java, C#,..),

5. Bilgisayar Ağları,

6. Bilgi Güvenliği,

7. Aktif Dizin yapısı

8. Sanallaştırma sistemleri

9. IP Kamera sistemleri

10. e-posta sistemleri

11. İşletim Sistemleri,

12. Takım çalışması,

13. Pozisyonla ilgili diğer konular.

VI- SÖZLÜ SINAV KONULARI (UZMAN İÇİN)

1.Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. 
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü