Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(4 Şubat 2013)

  SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLAN DUYURUSU   06.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 04.02.2013, 12:00 04.02.2013, 12:00
307
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(4 Şubat 2013)

 

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLAN DUYURUSU

 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı"...


 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLAN DUYURUSU


 


06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye işletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirleri ile özel bütçeden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


 


 
SIRA NO

UNVANI

BİRİMİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

1

HEMŞİRE

ARAŞTİRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

1

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, SağlıkMemurluğu lisansprogramından mezun olmak. HastanelerinYenidoğan Yoğun Bakımservisinde en az 1 yılçalışmış okluğunu belgelendirmek.

2

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, SağlıkMemurluğu alanianndan birinden mezun olmak.Hastanelerin KBB-Gözservislerinde en az 6yılçalışmış olduğunu belgelendirmek. - Temelbilgisayar sertifikasına sahip olmak

3

HEMŞİRE

• DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. SağlıkMemurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -HastanelerinGastroenteroloji, Romototoji ve GeriatriServislerinde en az 6 yılçalışmış olduğunu belgelendirmek. - Temelbilgisayar sertifikasına sahip olmak

4

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. SağlıkMemurluğu alanlarından birinden mezun olmak.Hastanelerin Ortopedi ve Göğüs Cerrahi Şemslerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığın belgelendirmek - İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

5

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Servislerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak

6

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. • Hastanelerin Medikal Onkoloji Servislerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

7

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlarının HemşıeliÇ veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. ¦ Hastanelerin Nefroloji . Endokrinoloji ve Hematoloji Servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

8

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- OrtaöğretimJujrumlarının Hemşirelik veya Ebelık-Hjmşirelik , Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Gastroenteroloji, Ftomototoji ve Geriatrı Servislerinde en az 18 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

9

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelenn Çocuk Yoğun Bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

10

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelenn Kadın Doğum Servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

11

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik. Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi servislerimle en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

12

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Hemşrelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. Hastanelenn Genel Cerrahi servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

13

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelenn Kalp Damar Cerrahisi servislennde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
14

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. - Hastanelenn pediatri ve plastik cerrahı servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

15

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

• Hemşirelik veya Hemşirelik've Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelenn dermotoloji ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde en az 5 ay çalışgııg olduğunu belgelendirmek

16

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. - Hastanelerin psikiyatri servislerinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.

17

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelenn Medikal Onkoloji Servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek

18

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelenn Nöroloji servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek • İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

19

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Hemşrelk veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlanndan birinden mezun olmak. - Hastanelerin kardiyoloji servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgetendirmek . - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek


20

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

• Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

21

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelenn yenıdoğan yoğunbakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

22

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelk veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin hemotoioji servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek23

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin yetişkin Yoğunbakım servislerinde en az 9 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

24

HEMŞİRE

DÖNER SERMAYE

1

- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Haşfaneterin-Hemik iliği nakil ünitesi ve yetişkin yoğunbakım servislerinde en az 16 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. - Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak

25

BE

DÖNER SERMAYE

1

Ebelik lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin anfestezi yoğunbakım ünitelerinde az 5 yıl çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım sertifikasına sahip olmak

26

EBE

DÖNER SERMAYE

1

- Ebelik lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

27

EBE

DÖNER SERMAYE

1

- Ebelik lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek - ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

28

DİĞER SAĞLIK PERSO- NELİ

DÖNER SERMAYE

2

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. - Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahi bölümünde en az 6 ay çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

29

DİĞER SAĞLIK PERSO- NELİ

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya An « lezı Teknisyenliği alanından mezun olmak. - Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahı bölümünde en az 6 ay çalıştığını beğendirmek Hastanelerin anestezi ve yoğunbakım ünitelerinde en az 4 yıl çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak - CPR kursuna katıldığım belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

30

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

2

- Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlannın birinden mezun olmak. - Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahı bölümünde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek - Sağlık bakanlığı onaylı perfüzyonist sertifikasına sahip olmak

31

DİĞER SAĞUK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

1

Protez ve Ortez önlisans , Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. - Hastanelerin biokimya laboratuvannda en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek

32

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopı cihazında, MR cihazında en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek

33

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. - Hastanelerin ERCP ( Endoskopık retrotgat kolonjio-pankreati - kografi )alanında en az 8 yıl çalışrçış olduğunu belgelendirmek

34

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

DÖNER SERMAYE

1

- Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. - Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopi cihazında, CT cihazmda en az 10 yıl çalıştığını belgelendirmek - Temel bilgisayar sertifikasna sahip olmak

35

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

DÖNER SERMAYE

1

Ortaöğretim kurumlannın Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak,Hastanelerin radyoloji ünitelerinde mamograli cihazında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek

36

LABORANT

DÖNER SERMAYE

1


- Laboratuar.Sağlık Laboratuarı,Tıbbı Laboratuar,Tıbbi Labora - tuar Teknikleri önlisans programlarınn brinden mezun olmak - FMF, sekans ayırma, faktör 5, faktör 2. mthfr testlerinde ve Varıant 2 hemoglabin anakzörü , vanant 2 beta thalasemi programı trestterinde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek - CPR kursuna katıldığını belgelendirmek ilk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek 

 ,  1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır


 


GENEL ŞARTLAR :


 


a) TC. Vatandaşı olmak,


 


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlaL devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak


 


d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.


 


e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


 


2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.


 


3- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim melunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır


 


4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan-, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


 


İSTENİLEN BELGELER:


 


1- Öğrenim belgesi fotokopisi


 


2- 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi


 


3- Başvuru formu


 


4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge ve sertifika


 


MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:


 


Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır, Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


 


Not; Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar(17:30) müracaat kabul edilecektir.


 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


 


KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların ısım listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


ÖNEMLİ NOT :


 


Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, aynlanlardan aynldıklan tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 07 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü