Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Bugün ki Resmi Gazetede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarımsal uygulama Yönetmeliği yayımlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Bugün ki Resmi Gazetede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarımsal uygulama Yönetmeliği yayımlandı.

15 Mayıs 2016 Pazar 09:01
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı
Bugün ki Resmi Gazetede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarımsal uygulama Yönetmeliği yayımlandı. 

Yönetmelik 15 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde " Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği " başlığı ile paylaşıldı. Yönetmelik toplamda 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler ise farklı farklı olmak üzere 4 bölümü oluşturmaktadırlar. Detaylar ise şöyle;

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Laboratuvar: Tarımsal amaçlı toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizlerinin yapıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarı,
c) Merkez (MÜTAR): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarımsal alanların verimlilik potansiyellerini belirlemek, verimliliği ve kaliteyi arttırarak sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
b) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahısların başvuruları üzerine toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizlerini yapmak; ilgili mevzuat, standartlar ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirleyerek raporlamak,
c) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla yayın çalışmaları yapmak ve Merkez tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretmek, kongre, seminer, konferans ve benzeri eğitim programları düzenlemek,
d) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konularında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek,
e) Tarımsal üretim ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek,
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, tarımsal analizler alanında akademik çalışmaları olan Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.
(2) Üniversitede görevli ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
(3) Müdürün görevinde bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin ve Merkez bünyesindeki laboratuvarın çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok yirmi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Laboratuvarın çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesindeki laboratuvarın çalışma usul ve esasları Bakanlığın ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.Son Güncelleme: 15.05.2016 09:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.