Devlet Kurumunda sonunda bu da oldu!

BDDK yö­ne­ti­mi­nin sansür uygulandığı ve yapılan yanlışlıkları personelin görmemesi içinde her yolun denendiği iddia edildi.

banner396

Devlet Kurumunda sonunda bu da oldu!

BDDK yö­ne­ti­mi­nin sansür uygulandığı ve yapılan yanlışlıkları personelin görmemesi içinde her yolun denendiği iddia edildi.

17 Mart 2015 Salı 09:22
Devlet Kurumunda sonunda bu da oldu!

 BDDK'da neler oluyor!

BDDK yö­ne­ti­mi­nin son dö­nem­de adı­nın ka­rış­tı­ğı hu­kuk­suz­luk­la­ra yer ve­ri­len ha­ber ve ma­ka­le­le­ri per­so­ne­lin gör­me­me­si için san­sür­le­di­ği an­la­şıl­dı. Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu­’nun (BDDK) ken­di per­so­ne­li için ha­zır­la­dı­ğı ba­sın bül­te­nin­de san­sü­re gi­dil­di­ği or­ta­ya çık­tı. BDDK yö­ne­ti­mi­nin son dö­nem­de adı­nın ka­rış­tı­ğı hu­kuk­suz­luk­la­ra yer ve­ri­len ha­ber ve ma­ka­le­le­ri per­so­ne­lin gör­me­me­si için san­sür­le­di­ği an­la­şıl­dı.


Hu­kuk­suz­luk­ları örtüyor!

BDDK'nın Bank As­ya­’da im­za at­tı­ğı hu­kuk­suz­luk­la­rın BDDK per­so­ne­lin­ce du­yul­ma­sı­nı is­te­me­di­ği için BU­GÜN, Za­man, Ta­raf, Mil­let, Söz­cü ve Hür­ri­yet ga­ze­te­le­ri­nin ha­ber­le­ri­ni za­man za­man bül­te­ne koy­dur­ma­dı­ğı id­di­a edil­di. Bu şe­kil­de baş­ta mu­ra­kıp­lar ol­mak üze­re ku­rul üye­le­ri ve BDDK per­so­ne­li­nin istendiği gibi yön­len­dir­ildi­ği öne sü­rül­dü. Geç­miş dö­nem­ler­de BDDK’­nın is­mi­nin geç­ti­ği olum­lu ve olum­suz her ha­be­re ve kö­şe ya­zı­sı­na bül­ten­de mut­la­ka yer ve­ril­di­ği kay­de­dil­di.Per­so­nel­den giz­liyor

BDKK’­nın 11 Mart 2015 ta­rih­li ba­sın bül­te­nin­de iki çar­pı­cı ör­nek dik­kat çek­ti. Bül­ten­de BU­GÜ­N’­ün “Kart bor­cu­nu öde­me­yen­ler 3 mil­yo­na yak­laş­tı­” ha­be­ri­ne yer ve­ri­lir­ken, ay­nı gün­kü nüs­ha­sın­da, “Ban­ka bat­tı di­ye­ne ce­za yok!” baş­lık­lı ha­be­ri­ne ise yer ve­ril­me­di. Ha­ber­de, Bank As­ya hak­kın­da spe­kü­la­tif ha­ber­ler ya­pa­rak suç iş­le­yen­ler ile bun­la­ra se­yir­ci ka­lan BDDK ve SPK gö­rev­li­le­ri­nin ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı­na iliş­kin ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si ve­ri­li­yor­du.

Manşet var detay yok

Yi­ne ay­nı bül­ten­de Za­man Ga­ze­te­si’n­den “HSBC de Tür­ki­ye­’den ay­rıl­ma­yı plan­lı­yo­r” baş­lık­lı ha­be­ri­ne yer ve­ri­lir­ken, ay­nı gün Za­ma­n’­ın bi­rin­ci say­fa­sın­da ge­niş­çe iş­le­nen “BDKK iş­le­di­ği su­ça kı­lıf bu­la­mı­yo­r” baş­lık­lı ha­be­ri ise yer ve­ril­mi­yor. Bül­te­n’­in ‘man­şet­le­r’ bö­lü­mün­de BU­GÜ­N ve Za­ma­n’­ın bi­rin­ci say­fa­la­rın­da il­gi­li ha­ber­le­ri gö­re­bi­len ku­rum per­so­ne­li, ha­be­rin de­tay­la­rı­nı ise bül­ten­de gö­re­me­di.

Bugün

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.03.2015 09:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394