Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği, Resmi Gazete' de yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği, Resmi Gazete' de yayımlandı.

16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:23
Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı
Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Yayımlandı

16.05.2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik kapsamında, Anadolu Üniversitesi' nin Yaz Okulu Yönetmeliği kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yayımlanan yönetmelik ve tüm hükümlerine kpsscafe.com.tr adresinde erişim sağlayabilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, enstitülerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esaslarını düzenler.
(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünü ve Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümlerine, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Anabilim/Anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarını,
c) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarını,
ç) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,
d) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,
e) Bölüm: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarındaki bölümleri/programları,
f) GNO: Genel Not Ortalamasını,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yaz Okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca Üniversitede yaz aylarında yapılan eğitimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu açılması

MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2) Yaz Okulu Akademik Takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Süre ve dersler
MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.
(2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(3) Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.

Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.
(2) Öğrenci bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası almışsa yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilir.
(3) Bahar yarıyılında öğrencilik hakkı saklı tutulan öğrenci isterse yaz okulundan ders alabilir.

Ders açılması
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak ön lisans/lisans dersleri, ilgili bölümlerin/programların; lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Kayıtlar
MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.
(2) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.
(3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan belirleyebilir.
(4) Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen derslere de 3 üncü fıkradaki sınırları aşmamak ve ilgili dersi daha önce bir kez alıp devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ders/derslerin, kredi/kredilerin ve not/notların öğrencinin not durum belgesine işlenmesi 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(5) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleriyle ilgili talepler dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.

Mazeret sınavı
MADDE 10 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle sınavlara katılamayan öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.

Kayıt iptali
MADDE 11 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak istekte bulunan öğrencinin yaz okulu kaydı, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir. Kaydı iptal edilen öğrencinin, yaz okulu öğretim ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yukarıda yayımlandığı üzere ilgili yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi rektörü yürütecektir, yönetmelik bugün itibariyle yürürlükte bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 16.05.2016 09:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.