13 Şubat 2016 Atama Kararları

13 Şubat 2016 tarihli atama kararları.

banner396

13 Şubat 2016 Atama Kararları

13 Şubat 2016 tarihli atama kararları.

13 Şubat 2016 Cumartesi 09:57
13 Şubat 2016 Atama Kararları
13 Şubat 2016 tarihli atama kararları.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2016/47

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge MüdürüKenan ÜNĞAN'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.


Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/48

1- Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Mustafa OKUDAN'ınbu görevinden alınması, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Dr.Nevzat KAVAKLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 . sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür.


Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/39

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis BİLDEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/40

1. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri AKBULUT'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/73

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet ATASEVER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.


Sağlık Bakanlığından

1. Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Güven ARTIRAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.


Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/75

1. Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan ŞİMŞEK'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/76

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Talat AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 nci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek İB inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2~ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.


Milli Savunma Bakanlığından

1. Bu kararnamede ismi yazılı on sekiz yedek subay askeri hakimin karşılarında gösterilen göreve atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

s.

No

Görev Yeri

Sınıfı

ve

Rütbesi

Adı, Soyadı j Memleketi

Sicil No.

Nasbi

Sebebi

1.

Ege Or. Kliği Emrinden

Hak.Atğm.

Enes MİNGAN Osmaniye

361-7297

30.11.2015

-

; 2. 3.

KTBK Kor. KJığı Kh.Emrinden KTBK Kor, K-lığı Kh.Emrinden

Hak.Atğm.

HaKAtğm,

Caner ÇEBİN i Artvin Koksal KÜTÜK I Giresun

361-7243

361-7360

30.11.2015

30.11.2015

KT8K KJığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS KTBK KJığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.iığına - KIBRIS

4.

2'nci Kor.KJığı Emrinden

HakAtğm.

Mert VURAL

Hatay

361-7236

30.11.2015

2'nci Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU

5.

2'nci Kor.KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Anıl ÇAKAN

KIrklareli

361-7395

30.11.2015

2'nci Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU

6.

2'nci Kor.KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Aykut YÜCEL

Çorum

361-7251

30.11.2015

2'nd Kor.KJığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.Iığına - GELİBOLU

7,

3'üncü Kor. KJığı Emrinden

HakAtğm.

Mehmet KOÇ

KayserL

361-7358

30.11.2015

3'üncü Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL

8.

7'nci Kor.KJığı Emrinden

HakAtğm.

Ahmet EREN

Ordu

361-7311

30.11.2015

7'ncl Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

9.

8'inci Kor.KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Doğukan UYSAL

Bolu

361-7231

30.112015

8'inci Kor.KJığı As.Mah. As.Hak.YrdcJığına - ELAZIĞ

:ıo.

9'uncu Kor.KJığı Emrinden

Hak,Atğm.

Mehmet AYDIN

Konya

381-7326

30.11.2015

9'uncu Kor.KJığı As,Mah.As.Hak.Yrdc.!ığına - ERZURUM

i1!:

9'uncu Kor.KJığı Enirinden

Hak.Atğm,

Ferhat YAYLA

Ordu

361-7233

30.11.2015

9'uncu Kor.KJığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.iığına - ERZURUM

12

Dağ Komd.Ok.ve EM.Mr.K.lığı Emrinden _ .......................

Hak.Atğm

Anı i ÖZTÜRK

Düzce

361-7382

30.11.2015

Dağ Komd.Ok.ve EM.K.lığı As.Mah.As.Hak.YrdcJğına-ISPARTA

113.

Gn.Dz.Sh,KJığı Emrinden

Hak.Atğm,

Ahmet OKUMUŞ

Trabzon

361-7427

30.11.2015

Gn.Dz.Sh.KJığı As.Mah. As.Hak.YrdcJığına" İZMİR

14.

Kz.Dz.Sh.KJığı Emrinden

HakAtğm.

Alton YAZDIÇ

İstanbul

361-7428

30.11.2015

Kz.Dz.Sh,KJığı As, Mah.As. Hak.Yrdc,lığlha - İSTANBUL

15.

Hv_K.K.Hğı As.Mah. Emrinden

HakAtğm,

Mustafa Cemil DEMİR

Muş

361-7060

30.11.2015

Hv.K.K.liğı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığırta - ANKARA

16.

Hv.Eğt.KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Muhammet ÖÇSÜY

Yozgat

381-7075

30.11.2015

Hv.EğtK.iığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.iığına - İZMİR

17.

23'üncü j.Snr.Tüm.K.lığ! Emrinden

HakAtğm,

Hakan ARSLAN

Kayseri

361-7124

30.11,2015

23'üncü J.Snr.Tüm.KJığı As,Mah.As,Hak.Yrdc.lığma - ŞIRNAK

18.

23'üncü J.Snr.Tüm.KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Sabit KARADAVUT

Kayseri

361-7132

30.11,2015

23'üncü J.Snr.Tüm.KJığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.iığına - ŞIRNAK

s.

No

Görev Yeri

Sınıfı

ve

Rütbesi

Adı, Soyadı

Memleketi

Sicil No.

Nasbi

Sebebi

1.

1'inci Or.K.lığı Emrinden

Hak.Atğm.

Tolga TAŞÇI

BARTIN

360-7518

31,08,2015

1'inci Or. K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL

2.

Hv.K.K.lığı As.Mah.Emrinden

Hak.Atğm,

Ahmet Can TALAŞ

SİVAS

360-7389

31.08.2015

Hv.K.KJığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA

3.

K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Tayfur CENGİZ

HATAY

360-7312

31.08.2015

K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri KJığı As.Mah,As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

4.

K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri KJığı Emrinden

Hak.Atğm.

Mikail SARIKAYA

KAYSERİ

360-7466

31.08.2015

K.Yrdc.iığı ve BHHM'leri K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.02.2016 10:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394