Tunceli Pertek SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

Tunceli Pertek SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  T.

14 Eylül 2012 Cuma 22:00
Tunceli Pertek SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

T.C. PERTEK KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere üç (3) Personel (SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ) alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA...


 T.C. PERTEK KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANIPertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere üç (3) Personel (SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ) alınacaktır.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı ya da vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak (Sınavı kazananlardan tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu istenecektir),8) En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak,9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,10) (B) sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,ÖZEL ŞARTLAR1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 2- 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda, a)- 1 adediEn az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri.b)- 1 adediEn az 4 yıllık Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MuhasebeBölümü ve Bankacılık Bölümü mezunları.c)- 1 adediEn az 4 yıllık Fakülte mezunlarından alınacaktır.Adaylar yukarıda ayrı ayrı belirtilen a, b, c maddelerindeki kadrolardan yalnızca 1 tanesine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla kadroya müracaat edenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.3- Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak.4- Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak.5- Başvuranların çevreyi iyi biliyor olmaları gerekmektedir.6- İşe alınacak kişiler hiçbir şekilde tayin talebinde bulunamazlar. İSTENEN BELGELERa) Kimlik Fotokopisib) KPSS P3(2011 veya 2012) Sonuç Belgesi fotokopisic) Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisid) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgee) 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)f) Fotoğraflı Özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)g) Adli sicil kaydı,h) Sürücü belgesi fotokopisii) Varsa KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisiNOT: Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin asılları veya noter tastikli suretleri gereklidir.DEĞERLENDİRME1-Sözlü sınavda adayların Anayasa Hukuku, Güncel Kültürel Konular, 2022 sayılı kanun ve 3294 sayılı kanundan sorular sorulacak, bilgisayar kullanabilme düzeyleri Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme becerileri sınanacaktır ayrıca, muhasebeprogramlarını çok iyi derecede kullanabilme özelliğine sahip olmaları kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır. Eşit puan alan adaylara tekrar bu konulardan soru sorulacak ve değerlendirme sonunda en yüksek puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.2- İyi derece bilgisayar kullanıcısı olmak Microsoft Office ve Web tasarım programları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak tercih sebebi olacaktır.3- Muhasebe ve mali konulardaki iş tecrübesi dikkate alınacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 19.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinde SYDV Personel alım ilanları linki kullanılarak online olarak yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca posta, kargo, e-mail vb. şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar istenen belgeleri 20.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Pertek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.2-Sözlü Sınav öncesinde Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar sözlü mülakata kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kaymakamlık İnternet sayfasında 21.09.2012 günü ilan edilecek, adaylara telefon ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır. Sözlü sınav 24.09.2012 Pazartesi günü saat 10:00’da Pertek Kaymakamlığında Sözlü Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.3-Vakfımıza başvuran adaylar başka vakıflara başvuramayacak ya da başka vakıflara başvuru yapanlar vakfımıza başvuru yapamayacaktır. Durumun aksi tespit edilen adaylar başarısız sayılacaklardır.4-Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.5-Her aday ancak bir unvan ve 1 bölüm için başvuruda bulunabilecektir,6-Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınavı başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme İmzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.7-Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu gereğince mal bildirimi belgesi ile kamu görevlileri etik sözleşmesi belgesini doldurarak vakfa teslim etmeleri gereklidir.8-Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenmemesi halinde sınav komisyonu personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.9-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.10-Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.11-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.12- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.13- İşin süresi: Sözleşmeli belirsiz süreli (6 ay deneme süreli)14-Sözleşmeli Personel Kamu hizmetlerinin görülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalara dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş, sağlık, eğitim vb.) nakil talebinde bulunamazlar.15-Mülakatta başarılı olup, işe başlayacak olanlar Pertek ilçe merkezinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt eder.16- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.İLETİŞİM BİLGİLERİVakfın Adı: Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıAdresi: Pertek Kaymakamlığı Pertek/TunceliTel : 0 428 6512783Web adresi: www.pertek.gov.trİLANEN DUYURULUR…NOT: Yukarıda detayları belirtilen 3kadro için sistem üzerinden 3 ayrı ilan olacak olup, adayların bunlardan sadece bir tanesine başvurmaları gerekmektedir.Aksi takdirde haklarını kaybedeceklerdir.

Son Güncelleme: 14.09.2012 22:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.