Sinop Dikmen SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI   Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal.

Sinop Dikmen SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI   Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:35
Sinop Dikmen SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

 

DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

 

Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal...


 DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIPERSONEL ALIM İLANI Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi statüsünde personel alınacaktır. 1- İSTİHDAM ÖZELLİKLERİİşin Süresi : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme süreli)başvuruların http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak yapılması zorunludur.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERUnvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinekarşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olanlar tercih edilecektir.9) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.11) En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ( Erkek Adaylar için )12) Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak.Unvanı : Büro Görevlisi1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinekarşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.9) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak10-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.12) Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.13) Dikmen İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Dikmen ilçesi nüfusuna kayıtlı olmak.3 - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER1 ) Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)2 ) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)3 ) Nüfus cüzdanı fotokopisi4) Yerleşim Yeri Belgesi5 ) 4 adet vesikalık fotoğraf. ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)6 ) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.7 ) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)8-)Adli Sicil kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)9-) KPSS sonuç belgesi10)Varsa iş deneyim belgesi.11) Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi4 - BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLERİlgili Görevli : Çiğdem ÇAKIR (Vakıf Müdürü)Başvuru Tarihleri : 07.09.2012- 14.09.2012 tarihleri arası 14.09.2012 tarihi mesai sonuna kadar.İrtibat Telefonu : (0368) 771 21 66 e-posta:n dikmensydv@hotmail.com Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.Başvuru Adresi : Dikmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:1 57660 Dikmen/SİNOP5-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;Başvurular arasından 17 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 12.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 17 EYLÜL 2012 Saat 14.:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru tarihinden sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI 1) Dikmen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2) Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel, sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda, Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 15(onbeş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.3) Personel alımına ilişkin ilan, duyuru ve bilgilendirme işlemleri Dikmen Kaymakamlığı web adresinde (www.dikmen.gov.tr) yayınlanacaktır.4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.  T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” kadrosuna sistem üzerinden online olarak müracaat etmiş bulunmaktayım, Mülakata girebilmem için istenen evraklar ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.    ADRES: .../…/2012  ADI SOYADI İMZA TELEFON:        T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  DİKMEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen “Büro Görevlisi” kadrosuna sistem üzerinden online olarak müracaat etmiş bulunmaktayım, Mülakata girebilmem için istenen evraklar ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.    ADRES: ….../…/2012  ADI SOYADI İMZA  TELEFON:


Son Güncelleme: 12.09.2012 17:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.