Siirt Pervari SYDV Personel Alımı(26 Eylül 2012)

  Siirt Pervari SYDV Personel Alımı   SİİRT/ PERVARİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 20/09 2012 TARİH VE 2012/37 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Pervari İlçesi Sosyal Yardımlaşma.

banner396

Siirt Pervari SYDV Personel Alımı(26 Eylül 2012)

  Siirt Pervari SYDV Personel Alımı   SİİRT/ PERVARİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 20/09 2012 TARİH VE 2012/37 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Pervari İlçesi Sosyal Yardımlaşma.

26 Eylül 2012 Çarşamba 19:01
Siirt Pervari SYDV Personel Alımı(26 Eylül 2012)

 

Siirt Pervari SYDV Personel Alımı

 

SİİRT/ PERVARİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 20/09 2012 TARİH VE 2012/37 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Pervari İlçesi Sosyal Yardımlaşma...


 Siirt Pervari SYDV Personel Alımı


 


SİİRT/ PERVARİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 20/09 2012 TARİH VE 2012/37 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


 


Pervari İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/08/2012 tarihli ve 2012/14575 sayılı yazı ile Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 3 (Üç) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi’ ile 1 (Bir) Büro Görevlisi ünvanı ile personel istihdam edilecektir.


 


İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı


 


İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )


 


I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


 


A) GENEL ŞARTLAR


 


1. T.C. Vatandaşı olmak


 


2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak


 


3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak


 


4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak


 


5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)


 


6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak


 


7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak


 


8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.


 


9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak


 


11. Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak


 


12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.


 


13. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.


 


B) ÖZEL ŞARTLAR


 


1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.


 


2. SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için, 1 adet İnşaat Mühendisliği mezunu (en az 2 tecrübesi olacak) 1 adet Psikoloji ve PDR ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ve Hukuk Fakültesi Mezunu, 1 adet 4 yıllık bütün fakülte mezunları Ayrıca Büro Görevlisi için 4 yıllık fakülte mezunu olmak üzere toplam 4 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.pervari.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


Sadece mülakata girenlerden 03/10/2012 – 05/10/2012 tarihleri arasında evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.


 


3. İlimiz kültürünü, coğrafyasını ve aile yapısını bilmesi, vakıf hizmetlerini yürütmede faydalı ve gerekli olacağı düşünüldüğünden, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 1 Vakıf Büro Görevlisi başvurularında İlçemiz merkez ve merkeze bağlı köylerde en az 6 ay süreyle ikamet ettiğini belgelendirmesi istenecektir.


 


II. İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU


 

SIRA NO

ALINACAK PERSONEL

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (İnşaat Mühend.)

1

3

4 Yıllık Fakültelerin İnşaat Mühendisi bölümlerinden mezun olmak (En az 2 yıl tecrübe sahibi olacaktır)

2

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi PDR, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ve Hukuk Fakültesi

1

3

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ile Hukuk Fakültesinden mezun olmak

3

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Fakülteler.

1

3

4 Yıllık Fakülte mezunu olmak. (İlçe merkezi ve köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3 )

4

Büro Görevlisi (4 Yıllık Fakülteler)

1

3

4 Yıllık Fakültelerin herhangi birisinden mezun olmak (İlçe merkezi ve köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3 ) III. MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


 


2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)


 


3. KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi


 


4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)


 


5. 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)


 


6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)


 


7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)


 


8. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.


 


9. Başvurusunu, Pervari merkez ve merkeze bağlı köylerden yapma şartı aranan 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 1 Vakıf Büro Görevlisi için müracaat edenler, Pervari merkez ve merkeze bağlı köylerde, en az 6 ay süre ile ikamet ettiğini gösteren belge


 


Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


 


IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1) Başvurular 24/09/2012 – 02/10/2012 tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Burada yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup kesin başvurular evrak teslimi eksiksiz yapıldıktan sonra geçerli olacaktır. Başvuru yapan adaylar istenilen belgelerini 05/10/2012 tarihi mesai bitimine kadar Pervari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.pervari.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, Pervari Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:2 No:3 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 11/10/2012 Perşembe günü saat 13’00’te hazır bulunacaklardır. Belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmayanlar mülakata alınmayacaktır.


 


2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.


 


3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;


 


a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


 


d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


 


e) Genel yetenek ve genel kültürü,


 


f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


 


g) Bilgisayarı uygulamalı kullanılması,


 


yönlerinden değerlendirilecektir.


 


4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


 


5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.


 


V. DİĞER HUSUSLAR


 


a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


 


b) Mülakat tarihi; 11/10/2012 Perşembe saat 13.00’te başlanacaktır.


 


c) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.


 


VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 


Adresi : Pervari Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kat:2 No:3 SİİRT/PERVARİ


 


Telefonu : 0 484 361 20 01


 


Vakıf Müdürü : M.Şükrü SAYIN


 


VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:


 


Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.pervari.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Pervari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


 


M.Şükrü SAYIN Duran ERYILMAZ


 


Vakıf Müdürü Kaymakam


 


Vakıf Başkanı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2012 19:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394