Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

  TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.

SYDV İlanları 14.09.2012, 21:43 14.09.2012, 21:43
Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

 

TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen...


 TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANITarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 12.09 .2012 tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile 8 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.BAŞVURU TARİHLERİ: 17.09.2012 - 24.09.2012EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ28.09.2012BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular internet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV Personel Alım İlanları http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 01.10.2012 P.TESİ SAAT 09:00MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affaUğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.B) ÖZEL ŞARTLAR1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. 2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme SınavındaKPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(2011-2012 yılı) 3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları) 5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrubeli olmak) 6-Tarsus’ta ikamet ediyor olmak.(Başvuru tarihinden itibaren ikametini Tarsus’a alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.) 7-İşe alımı kabul edilen adayların işe başladıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde 20.000,00 T.L.(yirmi bin) tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.2-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme GörevlisiÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)ÇALIŞMA KOŞULLARI:Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli) 3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veyacep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi3-Yerleşim yeri belgesi4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.5-Diploma fotokopisi.6-Adli sicil belgesi.7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işeneden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibikonulardan bahsedilecektir).9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi.(2011 veya 2012)12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.(Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.) 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgelerle birlikte 28.09.2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus (Muhasebe Bürosu) adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslim eden adaylara “Evrak teslim alındı “belgesi verilecektir.Evrak teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.3- Sözlü sınav hakkı kazanan adaylar istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini mülakat tarihinden (01.10.2012) önce ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.4-Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. İnceleme sonucunda nitelikleri uygun olan ve KPSSP3 puanına göre en yüksek puana sahip ilk 24 aday sözlü sınav yapılmak üzere mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacak olup 01.10.2012 tarihinde Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu”nda Saat 09:00 da sözlü sınav yapılacaktır.5- Sınav Komisyonu tarafından başarılı gösterilen 8 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) yetkililerinin değerlendirilmesi adına SYGM’ ne iletilecektir.SYGM yetkililerinin işe alım talebini değerlendirmesi ile beraber, durumu kabul edilen adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.6- Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıReşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİNTarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40e-posta: tarsussydv@gmail.comİLANEN DUYURULUR.


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
sisli
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Crystal Palace 16 22
10. Newcastle 16 22
11. Arsenal 15 19
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü