Kırşehir Boztepe SYDV Personel Alımı (19 Eylül 2012)

    KIRŞEHİR İLİ BOZTEPE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   PERSONEL ALIM İLANI   Kırşehir İli Boztepe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun.

Kırşehir Boztepe SYDV Personel Alımı (19 Eylül 2012)

    KIRŞEHİR İLİ BOZTEPE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI   PERSONEL ALIM İLANI   Kırşehir İli Boztepe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun.

19 Eylül 2012 Çarşamba 16:58
Kırşehir Boztepe SYDV Personel Alımı  (19 Eylül 2012)

 

 

KIRŞEHİR İLİ BOZTEPE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Kırşehir İli Boztepe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun...


  


KIRŞEHİR İLİ BOZTEPE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


 


PERSONEL ALIM İLANI


 


Kırşehir İli Boztepe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 6 ay deneme süreli 1 (Bir) adet, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 (bir) adet Büro Görevlisi unvanında personel alımı yapılacaktır.


 


ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


 


GENEL ŞARTLAR


 


1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


 


2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


 


3- Askerliğini tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak,


 


4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.


 


5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”


 


6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


 


7-Adli sicil kaydı bulunmamak.


 


8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


(Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi için)


 


1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne


 


göre en az 60 puan almış olmak,


 


2- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisat, İşletme, Maliye, Psikoloji ve PDR bölümlerin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak,


 


3- B sınıfı ehliyete sahip olmak.


 


4- Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)


 


(Büro Görevlisi için)


 


1-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,


 


2- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; psikoloji bölümü mezunu olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.


 


3-Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)


 


4- Bayan olmak.


 


MÜLAKATA GİRMEYİ HAK EDENLERDEN İSTENECEK BELGELER


 


1. 2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti,


 


2. Nüfus cüzdanı fotokopisi


 


3. Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Eksiksiz şekilde doldurulacak)


 


4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf


 


5. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.


 


6. Bilgisayar Sertifikası veya ders aldığına dair belge (Aslı veya onaylı sureti)


 


7. Varsa iş deneyim belgeleri, fotokopisi ve özgeçmişleri.


 


8. Adli sicil belgesi.


 


9. Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.yada tecil ettirdiğine veya muaf olduğuna dair belge.


 


10. Sınavı kazandıktan sonra görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair bir hastaneden alınacak sağlık raporu.


 


Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 17/09/2012 ile 24/09/2012 tarihleri arasındadır. Mülakata girmeyi hak kazanan adayların evrak teslim adresi Boztepe Kaymakamlığı Hükümet Konağı 2. Kat adresinde bulunan Vakıf bürosudur. Evrak teslim tarihi 27/09/ 2012 saat 17:00 a kadardır.


 


Belgelerini evrak alındı belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 28 Eylül 2012 günü Boztepe Kaymakamlığı web sitesinde (www.boztepe.gov.tr) mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar 02 Ekim 2012 günü saat 10.00’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


 


1) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar:


 


a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi.


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü


 


c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu


 


d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı


 


e) Genel yetenek ve genel kültürü


 


f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı


 


Yönlerinden değerlendirilecektir.


 


2) Başvuru bitiş tarihi sonunda en son evrak teslim tarihinde mülakata hak kazanan adaylardan kurumumuz tarafından (Başvuru aşamasında istenilecek belgeler bölümünde belirtilen) belgeleri asılları veya onaylı suretleri belirtilen sure içerisinde teslim edilecektir. Evraklarını teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek, başvuruları geçersiz sayılacaktır.


 


3) Başvuran adaylar özel şartlar bölümünün (a) bendinde belirlenen bölüm mezuniyeti önceliklerine ve sonrasında kendi içinde KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.


 


4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


 


5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.


 


6) İşin Süresi: Belirsiz Süreli (6 (altı) Ay Deneme Süreli)


 


7) Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.


 


8) Sınav sonuçları Boztepe Kaymakamlığı web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


Mülakat Tarihi: 02/10/2012


 


Mülakat Başlangıç Saati: 10.00 (Mülakat o gün bitmez ise diğer gün devam edilecektir.)


 


Mülakat Yeri: Vakıf Toplantı Salonu (2. kat )


 


BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR


 


S.Y.D.Vakfı Adresi: Bağbaşı mahallesi Belediye Cad. Hükümet Konağı 2. Kat BOZTEPE/KIRŞEHİR


 


İRTİBAT TEL:


 


03865123402 - 5123406

Son Güncelleme: 19.09.2012 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.