Kastamonu Daday SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.

banner396

Kastamonu Daday SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:33
Kastamonu Daday SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.09.2012 TARİH VE 15 SAYILI KARAR GEREĞİ

PERSONEL ALIMI 2012

Kastamonu...


 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIKASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.09.2012 TARİH VE 15 SAYILI KARAR GEREĞİPERSONEL ALIMI 2012Kastamonu ili Daday ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2012 tarihi ve 2012/1 nolu Genelgesi doğrultusunda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 1(bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 (bir) Büro Görevlisi, l(bir) Unvanıyla personel istihdam edilecektir.İşin Adı :Sözleşmeli Personel Alımıİşin Süresi :Belirsiz Süreli (2 (iki) Ay Deneme Süreli)Personel Unvanı :Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi. Büro Görevlisi.İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2(iki)Başvuru başlangıcı ve bitiş tarihi : 12.09.2012-20.09.20121-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA)GENEL ŞARTLAR1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak3-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak5-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap. Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.B)ÖZEL ŞARTLAR1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:a) 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler fakültesi bölümlerinden mezun olmak, (Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, iletişim Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ) bölümlerinden mezun olmak , kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen, tercihen yabancı dil(İngilizce) bilen)b) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,c) Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Varsa herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamake)(B) ve üstü sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olmak , aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,seyahat engeli bulunmamak.f)Daday İlçesinde ikamet etmek2 ) Büro Görevlisi:a) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinin 4 yıllık yüksek öğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak,b) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,c) Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Varsa herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,e) Daday İlçesinde ikamet ediyor olmakf) -Mülakatta sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C. Anayasası ,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin idari yapısı konularından oluşacaktır.İSTENEN BELGELER1- Diploma veya okul çıkış belgesi fotokopisi,2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik numaralı),3- 2010 – 2011ve 2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi fotokopisi,4- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,5- Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge.6- Adli sicil kaydı,7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)8- Varsa bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika fotokopisi,9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmadığına dair yazılı beyan,(Mülakatı geçen adaylardan 15 gün içinde sağlık kurulu raporu istenecektir.)10- En az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,NOT: Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin ASILLARININ da ibrazı gereklidir. - BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi webveya http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ sitesinin http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/İlanListesi.aspx adresinden 12.09.2012 tarihinden 20.09.2012 günü saat 17.00’a kadaronline olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail, v.b. şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa 25.09.2012 tarihi saat 17.00 ‘ye kadar teslim edecektir.2-Sınav Komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.3-Mülakat Vakfımız toplantı salonunda mülakat komisyonunca 26.09.2012 tarihinde saat 14.00 da yapılacaktır ve aynı gün 16.00 ‘da Vakıf Mütevelli heyetine sunularak sonuçlandırılacaktır. -SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİSözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.-Mülakatta sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C.Anayasası ,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin idari yapısı konularından oluşacaktır.Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.-SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMAS1-Mülakat sonucunda her bir kadro için 1 asil ve 1 yedek kişinin listesi 26.09.2012 tarihinde Daday Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.daday.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.2- Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.5- Sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan,ikamet taahhütlünü yerine getirmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. 6-Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir. MÜRACAT YERİ ve DETAYLI BİLGİ İÇİNDaday Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıTelefonu : (366) 616 12 24Vakıf Müdürü: Huriye YILMAZİLANEN DUYURULUR 12/09/2012Zafer SAĞKaymakamVakıf Başkanı


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.09.2012 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394