Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI       Çanakçı.

Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI       Çanakçı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:30
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

 

GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

GİRESUN İLİ

ÇANAKÇI İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Çanakçı...


 



GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI



GİRESUN İLİ



ÇANAKÇI İLÇESİ



SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI



BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI



 



 



 



Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Vakıf Mütevelli Heyetinin 11.09.2012 tarih ve 2012/20-8 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan 2011-2012 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli) 1 adet (Erkek) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.



Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Merkez Mahallesi Hükümet Konağı 3.Kat Çanakçı/GİRESUN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 20.09.2012 tarihinde başlayıp 24.09.2012 tarihinde 17:00’da sona erecektir.



 



1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



 



GENEL ŞARTLAR



 



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



 



Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.



 



Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 28 yaşını doldurmamış olmak.



 



Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.



 



Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



 



Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.



 



Adli sicil kaydı bulunmamak.



 



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.



 



Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.



 



ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



 



ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,



Dört Yıllık Lisans programlarının ; Sosyoloji, Psikoloji,



Sosyal Hizmetler,



Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık



Halkla İlişkiler veya diğer fakültelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak.



(Müracaatlarda öncelik yukarıdaki sıralamaya göre olacaktır.)



 



Bilgisayar kullanmak,Windows,ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)



Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.



(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.



Erkek Olmak.



Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS,KPSS,TOEFL,IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.



Öğrenmeye sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.



Çanakçı veya Görele İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. (Sınavda başarılı olanlar için geçerli)



 



SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE UNVAN :



 



Unvan : Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi



 



Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekindeki EK-(I) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir.



 



2- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER



 



Özgeçmiş.



 



Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti.



 



Nüfus cüzdan tasdikli sureti.(T.C.Kimlik Numaralı)



 



İkametgah Belgesi.



 



2011 -2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya sureti.



 



Adli sicil kaydı.



 



Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.



 



Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığı gösterir belge.



 



Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika.



 



Ehliyet Fotokobisi.



 



Varsa iş deneyim belgeleri.



 



Yukarıda istenen belgelerin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) Evrak teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır.Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 20 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 24 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ‘a kadar şahsen teslim edilecektir.Posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.



 



Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 3 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağrılarak alınacak 1 kişi belirlenecektir.



 



3-MÜLAKATI KAZANAN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER



 



Sağlık Kurulu Raporu. (Kazanan adaydan istenecektir.)



 



 



4- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER



 



1-Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.



 



2- http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puan türünden belirtilen unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak 3 kişinin listesi 24 Eylül 2012 tarihinde Çanakçı Kaymakamlığı resmi web adresinde (www.canakci.gov.tr) ilan edilecektir.



 



3-Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 24 Eylül 2012 saat 17:00’a kadar elden teslim edeceklerdir.



 



4- Mülakat sınavı, oluşturulan komisyon tarafından Merkez Mahallesi Hükümet Konağı Çanakçı Kaymakamlığı Makam odasında 25/09/2012 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.



 



5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.



 



6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



 



Adres : Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı



 



Telefon : (0454) 591 32 60-591 25 25



 



4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇLARI



 



Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananın ismi Çanakçı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.canakci.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybedecektir . Personelin işe başlatılması Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayından sonra işe başlatılacaktır.



5- DİĞER HUSUSLAR



Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.



Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.



Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.



2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartlarda olmadığının tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde İdare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini fesheder.



 



7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.



 



 



İLANEN DUYURULUR



 



 



Mehmet Fatih KARA



Kaymakam



Vakıf Başkanı


Son Güncelleme: 12.09.2012 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.