Çorum Ortaköy SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

  ORTAKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 2 SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Çorum Ortaköy SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

  ORTAKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 2 SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

11 Eylül 2012 Salı 18:58
Çorum Ortaköy SYDV Personel Alımı (11 Eylül 2012)

 

ORTAKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 2 SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı...


 ORTAKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 2 SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIRADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.10- Sınavlarda başarılı olması halinde ORTAKÖY ilçesinde ikamet edecek olmak.11- Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ,Hukuk Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler , Sosyal Hizmetler,Bilgi ve Belge yönetimi, istatistik,Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden birisinden mezun olmak.12-Bilgisayar Setifikası (Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen(en az 150 saatlik) bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)13- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,14-En az ‘B’ sınıfı ehliyete sahip olmakII- MÜLAKATA KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).örnek başvuru dilekçesi kaymakamlık internet sitesinden temin edilebilir.(www.ortakoy.gov.tr)2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.4- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.5- Diploma fotokopisi6- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.7- Sürücü belgesi fotokopisi8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Sınavı kazandıktan sonra istenilecektir.)9- Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).10-Bilgisayar Sertifikası fotokopisi  III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1. Başvuruda bulunacak adaylar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ internet adresinden SYDV Personel alım ilanları bölümünden 14.09.2012 cuma gününe kadar başvuracaklardır. İnternetten başvuran adaylar, mülakat öncesi istenilen bilgi ve belgeleri 20.09.2012 perşembe günü saat 17:30’a kadar Ortaköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Kat:3, 68100 Ortaköy/ AKSARAY adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmek zorundadırlar. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.2- Başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.3- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17.09.2012 pazartesi günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.ortakoy.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 382 351 6133 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.4- Sözlü sınav, 26.09.2012 Çarşamba günü saat 10.00’da Ortaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Hükümet Konağı Kat:2 adresinde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.5- Sözlü sınavda; adayların genel kültür ve genel yetenekleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili yasal düzenlemeler,çalışma esasları ve yürütülen sosyal yardımlar,kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır.6- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan alınması gerekmektedir.iki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre ikinci en yüksek puana sahip olanlar 1 inci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 5 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.7- Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilecektir.8- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.9- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.10- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, sınav komisyonu, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.11-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


Son Güncelleme: 11.09.2012 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.