"

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

banner396

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

13 Eylül 2012 Perşembe 22:13
Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 

1.Türkiye Cumhuriyeti...


 T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI2 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,9. ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan alzbBde en aza um bulunmamak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmap stylştv st tüpozisyokarolmakla 0)l enile Ba bulvakfiv clzda.arda a5 (Bakl)uğrambr /> 3 puakan Y/p>ahhüd(puan.nt-famifal, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmalmak,
    1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g1-gb(0, im/p> ark(0, ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geçerli Kamu Personeli S2-


ef="Sokuç B sgor:">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç3-


Adalzbisat B sgor:ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geçerli Kamu Personeli S4-


Diplobr F
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geçerli Kamu Personeli S5-/b>2012 yılzr yıl v. (lzr yıl v amiluba buldoğumroli,ldoğumr2012 i,lm av-8nile Ba,ul veivne7515oli,löz K t-f 0);ont-hs-t/p>5oli,lenegisa', yenegisi,leuul vt-h/> bştv sd arhs-hm o dönak,t: isiont-y: gb(0, 0, ane venegi5oli,lhobi5oli gibtfookuuaf o bhsin 4 Yt a)ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç6-k veya askerliktAn muafnbirindAak,


<-familyd nı a ur sgoial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç7-k veya askYolmaklimroli r sgor:ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç8-Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç9-


ştv st tüpozisyokarolmakla 0)l enile Ba bularda a5 (Bakl)uğrambr /> 3 puakan Y/p>ahhüd(puan.nt-famif (eleme Bgu8osa buldo); ft-fpğslim in 4 Yt a)ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç10-


nın bulunmaması,Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç11-


Sgu8(pten r sgor:">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması geç12-


Varüzenegisa', y0);,


Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gly: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,F
 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g1-ştv st tr 06/09/ r4 Yt ar B suçtan d2012 sürsopra3 puan tümgu8akaaor: fûm olmandirmma, (0, n a',kteama rial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
  


mgulaonaa çif ran tkteama r Bştv srialn muaf; fo ef="rlri="cambr /> r, uy hellitam ;danor:"20/09/ .granlyf hile perso


 


mık, ddiv>eksiksizt tedvakme bgu8osa zenzzna slim erindenfont-family: ar:B sgomamak:"b suçtan d2012 lvk,, nate slim eriyeçln muaf mgulaonaa (0, n a',kteama r Ger m o ayki iflb sgoin_akmgu8akaaolttpley riyllandluçln muaf; f,ul vt-adiv r: rgb puan yasal düzene vse hs-head-denfipb(0in arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
  1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


gb(0ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


0, 0); font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g1NI


     2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahi2r M/>


3. 18 yaşını bitirmiş olmak 3. olmak,4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış4. erlikten muaf olmak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6. Görevini sürekli yapmasına engel olabile6. nın bulunmaması,7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde b7. ler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal 8. eleme Görevlisi unvanı için 4 YıBgu8omlarının herhangi birinden mezun olmak,9. ÖSYM tarafından 201
2. Medeni haklarını kulrgb(0, 0, 0); font-famip0.


2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 11.ştv st tüpozisyokarolmakla 0)l enile Ba bulvakfiv clzda.arda a5 (Bakl)uğrambr /> 3 puakan Y/p>ahhüd(puan.nt-famifal, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 12.Microsoft Office (Word, Exm K vb.)rım K enegisa', yprogAnayle="colointfiv> c/> in ifase="c; frial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
     


ark(0, ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g2- ef="Sokuç B sgor:">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g3- Adalzbisat B sgor:ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g4- Diplobr F
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g5- lzr yıl v. (lzr yıl v amiluba buldoğumroli,ldoğumr2012 i,lm av-8nile Ba,ul veivne7515oli,löz K t-f 0);ont-hs-t/p>5oli,lenegisa', yenegisi,leuul vt-h/> bştv sd arhs-hm o dönak,t: isiont-y: gb(0, 0, ane venegi5oli,lhobi5oli gibtfookuuaf o bhsin 4 Yt a)ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g6- erliktAn muafnbirindAak,


<-familyd nı a ur sgoial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g7- Yolmaklimroli r sgor:ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g8-


Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g9- ştv st tüpozisyokarolmakla 0)l enile Ba bularda a5 (Bakl)uğrambr /> 3 puakan Y/p>ahhüd(puan.nt-famif (eleme Bgu8osa buldo); ft-fpğslim in 4 Yt a)ial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
2. Medeni haklarını kulrgb(0, 0, 0); font-famip0- nın bulunmaması,Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g11- Sgu8(pten r sgor:">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g12- Varüzenegisa', y0);,


Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gly: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gNot: F
 Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gIII-BAŞVURU="coMÜLAKATAily:i AlİN Bly:GİLEy: l, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması g1-ştv st tr 06/09/ r4 Yt ar B suçtan d2012 sürsopra3 puan tümgu8akaaor: fûm olmandirmma, (0, n a',kteama rial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
  


mgulaonaa çif ran tkteama r Bştv srialn muaf; fo ef="rlri="cambr /> r, uy hellitam ;danor:"20/09/ .granlyf hile perso


 


mık, ddiv>eksiksizt tedvakme bgu8osa zenzzna slim erindenfont-family: ar:B sgomamak:"b suçtan d2012 lvk,, nate slim eriyeçln muaf mgulaonaa (0, n a',kteama r Ger m o ayki iflb sgoin_akmgu8akaaolttpley riyllandluçln muaf; f,ul vt-adiv r: rgb puan yasal düzene vse hs-head-denfipb(0in arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; text-align: justify; ">
   


Son"Güim KKuru::13:00">13>1o,09. v class="clearfix
Anahfe. K suad-de:j clasget="_blank" rel="nofollow"> eli-alina">"Bursiber-et="_blank" rel="nofollow">

o

SSYDeeli-alina"> SYDiber-et="_blank" rel="nofollow"> iv> eli-alina"> on" contiber-et="_blank" rel="nofollow">

adiv cliber-et="_blank" rel="nofollow"> "hs-arteli-alina"> ehs-ariber-et="_blank" rel="nofollow"> eli-alina"> aber-6525">n-top:0px;margin-bottbox-imgmeuts5">
<
"lass="tarih-degistmgmeuts-6525)" class="text_bigger Yostyle=-go-center hs-main-cr /> T.C. KARACABEY Kyostyle=fa fa-calendar" tabfaYostymlarnontpnt()"> T.C. KARACAB
T.C. KA.C. KARACABEY Kypplay:none"> yostyle= "clnt0a fa-calendar" arir />RACABEY Kyosty"clntila -300x25ow-fluid0a fa-calendar" arir />Rform naman, sgmeutdiv data-hsgmeut_form EY Kşl sgmeutda fa-calendar" arir /> TRACAB
T.C. KA.C. KAalendar" arir /> TR-karacabey-sydv-personel-alimi13-eyl_thurus/Eylriselul-2012no_author 2012)" titA); fr
TRdiv id="main" class="sr /> TRACAB
T.C. article-header-fluid0a fa-calendar" arir />r /> T.C. article-heainput-prepend ="cl60a fa-calendar" arir /> T.C. KA.C. KARt()">Ad 0); zrgin-bottom alendar" arir /> T.C. KA.C. KARinput naman,isim" B
/pag" maxan gr:0"5g" 12)" /> Ad =oyadfont-fli!" /a fa-calendar" arir />r /> T.C. div id="main" class="sr /> T.C. div id="main" class="sr /> T.C. re.jarea naman,yosty" maxan gr:0"10asla -300x2="cl12 EY Khsgmeut_fieldt prkeyuptore.jKey(this.form)" nt=ceholont="Yostymyazmif birindbu , uyolor: rgba_fb ar: iz. Yostymyazarkeçs-atfer />

T.C. article-hea="cl12

T.C. article-hea juwPers"cl5"ata-ad-client="c3 Ey"faYuyol n-top:endar" arir /> T.C. et="_blaia-hidden="void(0-hiprint" aria-hidden="hsgmeut_send aria-;returnegilsy"fidden="tbtn Eylsdch btn-warn: g ue"> T.C. article-heao /pa" value0"10aslr-6525"Rdiv id="main" class="sr /> TRdiv id="main" class="sr /> TRinput lamstolass="" naman,las" value0"play:n/a fa-calendar" arir />r />Rinput lamstolass="" naman,uas" value0"0:n/a fa-calendar" arir />r />Rinput lamstolass="" naman,tip" value0" --> n/a fa-calendar" arir />r />Rinput lamstolass="" naman,cevap" value0""icle-hea juwPe n/a fa-calendar" arir />r />Rinput lamstolass="" naman,cevap_as" value0"0:nv data-hevap_as" /a fa-calendar" arir />r />Rinput lamstolass="" naman,tok="" value0"a03db5870473c0218-fo190f78dd4b7f589a98d8" /a fa-calendar" arir />R/forma fa-calendar" arir />Rdiv id="main" class="sr /> article-hea lin-])Yosty nuzcokaylaamif şvre yarnpx; br /iu dll vt aria
&tuads;aber-6525">n-top:endar" ari-6525">n-top:endar" ari-article-hea lin- lin-655930 lin-6erroregirg in"ata-ad-client="c559303las-habtop:15tylbid="main" class="sr /> button lamstobutton"
×oneuttonid="main" class="sr /><strong>Dikkat!</strong> Suç teşki0i lor, zimdyasa 0, tehditkaf,rahat kulinci,lhakaf);ont-küfürbi en, />

<: rgb(0, a zare= v cirşı sbenzdenfhs-t/p>5olrg i >5olrgnldoğar: rgr-gu8a> mali,lhukuki,liğii,lid-he sostylt-fk i ley garnontgnlÜye/Üye5ol’n aiv ir.n-top:endar" ari-6525">n-top:endar" fa-calendar" fa-calendar" fa-calendar"arfix lay:i.2abd"cln --> fa-calendar" fa-calendaarfix lay:i.2abdata-hsid--> fa-calenarfix lay:i#yostyle= --> ari-6525">n- KARt()"> --> rgin-bottoRt()">playrgin-bottoRt()">gilsyrgin-botarfix lay:i. --> -kapsa. --> -playd--> 0px;margin-bottbox ottbox-relaan ottmb-205">

div cargin-bottr: gitle-fontpat
div cargin-botte-fontmı(13 Eylbc ue"> "lass="tarih-degisbooklask-6525)" class="text_bigger İegi5i Hli-alinj class="c class="c
< <. article-hea="clpat Eyyübbr n-top:enda article-heaat 15fa fa-calendar"Eyyübbr n-top:enda
aridar" < <. di aridar"llllll-iv cargin-b50kpsscdikey sot01 windspyn,afiv> ita-ad-c327804160" data-a600" "a fa-calendar" arir />ridar"llllll-pBhaber"> aridar"llllll-iv cargin-b50kpsscdikey sag ortala01 windspyn,afiv> ita-ad-c327804160" data-a600" "a fa-calendar" arir />ridar"llllll-pBhaber"> aridar"k"t="_blank" rel="nofollow">k"t="_blank" rel="nofollow">tisimmu Perlass="tarih-degisenvelop<-6525)" class="text_bigger İeitişimhber aridar"k"t="_blank" rel="nofollow"> fa-calalr"k"tt="_blank" rel="noeli-a-sistemi Hli-a Scripti">Hpi-a Scriptiaber fa-calenda-etargin-bottfootnttb/p>k"t="_blank" rel="notebalisimmimgrsf)" /> TE Balişim">TE Balişimhber aridar"< classs="-cj class="c class>c class="-cal-iv cEY Khnlorama"icle-heaat " pthceholont> Hli-a Ara ..." lamstosearch" naman,q EY Ksearch"g Rbutton cle-heaatÜye Girişi
Rform5">tarih-orm" ctaonlank" rel="nofollow"> r="inputName])K: rgbıcrgbAli hblli-lo div cargin-bata-roasda <-snput EY KinputName] value0"" naman,r: rgbici" lamstore.j"ttpthceholont> K: rgbıcrgbAli b.phquiredo d clas d clas div cargin-bata-roa-ghoupda dlli-l
r="inputPiv wolr">Şifrehblli-lo div cargin-bata-roasda <-snput lamstopiv wolr" value0"" naman,sifre" EY KinputPiv wolr"tpthceholont> Şifreb.phquiredo d clas d clas div cargin-bata-roa-ghoupda div cargin-bata-roasda <-button lamstosubmitrsargin-bbtn Eylripp / hylsdch btn-succesdrlass="tarih-degissign-in"25)" class="text_bigger Giriş Yaponeuttoni d clas d clas div cargin-bata-roa-ghoupda div cargin-bata-roasda <-button lamstobuttonrsprint" arFB_Login(); returnegilsy"fidden="tbtn Eylripp / hylsdch btn-inforlass="tarih-degisfacebookf25)" class="text_bigger Facebook al> Giriş Yaponeuttoni d clas d clas R/forma d clas end clas endiv cargin-bmodal-footnt s="-cjet="_blank" rel="nofollow"> hylsdch btn Eylripp / btn-inforlÜye Ol-6e s="-cjet="_blank" rel="nofollow"> btn">Şifremi unuttum?-6e s="-cjbutton cle-heabtn Eylripp / hylsdch btn-dangklamStorelismiin-bmodalrs5)" class="text_bigKnpatoneuttoni ="R clas R clas