Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  T.

13 Eylül 2012 Perşembe 22:13
Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 

1.Türkiye Cumhuriyeti...


 T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI2 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,9. ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,10. Karacabey İlçesinde ikamet etmek ve ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,11.Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda vakfımızda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak,12.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.13. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.14. Sadece Bursa il sınırları içerisinden yapılan müracaatlar kabul edilecektir.15.Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir. II- MÜLAKAT ÖNCESİ İSTENİLECEK BELGELER1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi3- Adli Sicil Belgesi4- Diploma Fotokopisi5- Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)6- Erkek Adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge7- Yerleşim yeri belgesi8- Karacabey İlçesinde ikamet etmek veya ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek (Vakıf Bürosunda doldurulup teslim edilecektir)9- Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak (Vakıf Bürosunda doldurulup teslim edilecektir)10- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair son bir ay içerisinde Aile Hekimliğinden alınmış sağlık raporu11- Sürücü belgesi fotokopisi12- Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi Not: Fotokopisi verilecek belgelerin vakfa teslimi esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur. III-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 06/09/2012 Perşembe günü saat 08:30’da başlayacak olup, 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.2-Başvurular http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel Alımları menüsünden online olarak alınacak, sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır.3-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (6 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış tam listesi 20/09/2012 Perşembe günü saat 09:00’da vakıf ilan panosunda ve kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.karacabey.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat 24.09.2012 Pazartesi saat:10:00 ‘da yapılacaktır.4-Mülakata girmeyi hak kazanan adayların II.madde de Mülakat Öncesi İstenecek Belgeler başlığı altında yazılan belgelerini 21.09.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak vakıf bürosuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen tarih ve saatte teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, işe alımları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.5-Ayrıntılı Bilgi için Vakıf Müdürü Mustafa ÜNER Tel: 0 224 676 8312 İlanen Duyurulur. T.C.KARACABEY KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI1 KİŞİ BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARAlınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak,5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,9. ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,10. Karacabey İlçesinde ikamet etmek ve ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,11.Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda vakfımızda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak,12.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.13. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.14. Sadece Bursa il sınırları içerisinden yapılan müracaatlar kabul edilecektir.15.Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.II- MÜLAKAT ÖNCESİ İSTENİLECEK BELGELER1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi2- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi3- Adli Sicil Belgesi4- Diploma Fotokopisi5- Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)6- Erkek Adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge7- Yerleşim yeri belgesi8- Karacabey İlçesinde ikamet etmek veya ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek (Vakıf Bürosunda doldurulup teslim edilecektir)9- Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak (Vakıf Bürosunda doldurulup teslim edilecektir)10- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair son bir ay içerisinde Aile Hekimliğinden alınmış sağlık raporu11- Sürücü belgesi fotokopisi12- Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi Not: Fotokopisi verilecek belgelerin vakfa teslimi esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur. III-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 06/09/2012 Perşembe günü saat 08:30’da başlayacak olup, 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.2-Başvurular http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel Alımları menüsünden online olarak alınacak, sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır.3-Büro Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış tam listesi 20/09/2012 Perşembe günü saat 09:00’da vakıf ilan panosunda ve kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.karacabey.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat 24.09.2012 Pazartesi saat:10:00 ‘da yapılacaktır.4-Mülakata girmeyi hak kazanan adayların II.madde de Mülakat Öncesi İstenecek Belgeler başlığı altında yazılan belgelerini 21.09.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak vakıf bürosuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen tarih ve saatte teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, işe alımları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.5-Ayrıntılı Bilgi için Vakıf Müdürü Mustafa ÜNER Tel: 0 224 676 8312 İlanen Duyurulur.  

Son Güncelleme: 13.09.2012 22:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.