Bilecik Gölpazarı SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.

Bilecik Gölpazarı SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.

13 Eylül 2012 Perşembe 22:07
Bilecik Gölpazarı SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları...


 GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINASÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel ile bir(1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.Müracaatlar 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerinde SYDV Personel Alım İlanlarından kayıt olunarak yapılacaktır. Evrak son teslim tarihi 28.09.2012 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Müracaat yapılsa da evrakını vakfımıza teslim etmeyen kişilerin müracaatları geçerli sayılmayacaktır.GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINASOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIALINACAK PERSONEL SAYISI : 11- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak (Askerlikle ilişiği bulunmamak),5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,7) Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.9- Vakfın İlana çıkım tarihinden önce Gölpazarı sınırları içerisinde ikamet etmek.10- Gölpazarı İlçemiz ve köylerinde Sosyal yapıyı biliyor, çevreyi tanıyor olmak.11-Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve özellikle ofis programlarına hakim olmak,12-Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,13- İyi derecede bilgisayar programları (Ofis Programları) kullanıyor olması tercih sebebi olacaktır.14- En az B sınıfı ehliyetinin olması tercih sebebi sayılacaktır. 2- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında müracaatlar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerindeki SYDV Personel alım ilanlarından online yapılacaktır. Yapılan müracaatlara istinaden en yüksek KPSS P3 puanı alan ve evraklarını vakfımıza teslim eden 3 kişinin ismi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden vakfımıza bildirilecektir. Bildirilen ve mülakata hak kazananların listesi Gölpazarı Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan http://www.golpazari.gov.tr adresinden ilan edilecektir ve mülakat günü ilgi adreste belirtilecektir.Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:1- Sözleşmeli iş talep Formu(vakfımızdan temin edilecektir)2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti3- Nüfus cüzdan fotokopisi4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi5- İlçe sınırları içerisinde ne kadar süredir kaldığını gösterir ikametgah belgesi veya nüfus aile kayıt belgesi6- Varsa iş deneyim belgesi7- Varsa bilgisayar, Yabancı Dil vb. kurs sertifikaları8- Varsa (ehliyet) sürücü belgesi fotokopisi9- 2 Adet vesikalık fotoğraf10- Adli Sicil Raporu11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden kazanan personel için istenecektir)12- ÖzgeçmişMÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaatlar www.aile.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tel: 02284113012 GÖLPAZARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINABÜRO GÖREVLİSİ UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIALINACAK PERSONEL SAYISI : 11- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf (askerlikle ilişiği bulunmamak) olmak ,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,7) Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Maliye, Muhasebe, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.9) Bilgisayar kullanabilmek ve özellikle ofis programlarına hakim olmak Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop vb. programları kullanabiliyor olmak10) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,11)Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,12)Başvuru ilan tarihinden önce ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,13) Gölpazarı İlçemiz ve köylerinde Sosyal yapıyı biliyor, çevreyi tanıyor olmak.2- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER1-Başvurular 10.09.2012 tarih ve 24.09.2012 tarihleri arasında müracaatlar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr ana sayfası üzerindeki SYDV Personel alım ilanlarından online yapılacaktır. Yapılan müracaatlara istinaden en yüksek KPSS P3 puanı alan ve evraklarını vakfımıza teslim eden 3 kişinin ismi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden vakfımıza bildirilecektir. Bildirilen ve mülakata hak kazananların listesi Gölpazarı Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan http://www.golpazari.gov.tr adresinden ilan edilecek ve mülakat günü ilgi adreste belirtilecektir.Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:1- Sözleşmeli iş talep Formu(vakfımızdan temin edilecektir)2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti3- Nüfus cüzdan fotokopisi4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi5- İlçe sınırları içerisinde ne kadar süredir kaldığını gösterir ikametgah belgesi veya nüfus aile kayıt belgesi6- Varsa iş deneyim belgesi7- Varsa bilgisayar, Yabancı Dil vb. kurs sertifikaları8- Varsa (ehliyet) sürücü belgesi fotokopisi9- 2 Adet vesikalık fotoğraf10- Adli Sicil Raporu11- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden kazanan personel için istenecektir)12- ÖzgeçmişMÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaatlar www.aile.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Tel: 02284113012

Son Güncelleme: 13.09.2012 22:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.