Batman Hasankeyf SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.

banner396

Batman Hasankeyf SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.

13 Eylül 2012 Perşembe 22:02
Batman Hasankeyf SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük...


 Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 1 (BİR) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (BİR) adet Büro Görevlisi unvanında çalıştırılmak üzere 2 (İKİ) personel istihdam edilecektir. İşin Adı : Sözleşmeli Personel alımıİşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli ) I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLERTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,Erkekler için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi; 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Eğitim Fakülteleri, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)Büro Görevlisi; (İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim Fakülteleri, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmakSürücü belgesi (Erkek Adaylar İçin) ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Tercih Sebebidir.Batman İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak. (İşe Alınacak aday Hasankeyf İlçesinde İkamet etmeyi taahhüt edecek).Adaylar, www.sydgm.gov.tr “SYDV Personel Alım İlanları” bölümünde online başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini Vakıf Başkanlığı’mıza, belirtilen tarihlerde teslim ettikten sonra 2011 veya 2012 yıllarına ait KPSS P3 puan türüne en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf Başkanlığı’mıza teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz. II. MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)2011 veya 2012 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)Adresi gösterir Vukuatlı Aile TablosuSürücü belgesi (Erkek Adaylar İçin) ve bilgisayar sertifikası fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, (Erkek Adaylar için)Sağlık Raporu, III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:Başvurular online olarak 07/09.2012 tarihinden 17/09.2012 tarihine kadar www.sydgm.gov.tr “SYDV Personel Alım İlanları” bölümünde yapılacaktır.Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini Vakıf Başkanlığı’mıza, 18/.09.2012 ile 21/09.2012 tarihi mesai bitimine kadar teslim ettikten sonra 2011 veya 2012 yıllarına ait KPSS P3 puan türüne göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf Başkanlığı’mıza teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ve Büro Görevlisi unvanları için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Belge İnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.4. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.5. Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.6. Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır. IV. DİĞER HUSUSLAR1. Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.2. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.3. Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır. V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:Müracaat Yeri : www.sydgm.gov.trMülakat Adresi : Hasankeyf Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıAtatürk Bulvarı Hükümet Konağı No:33 Hasankeyfİletişim Tel : 0488 381 21 09 VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:Online olarak yapılacak başvurular sonucunda, ilan edilen kadronun 3 katı kadar adaylar sözlü mülakata çağırılacaktır. Mülakat Sınav Komisyonu tarafından yapılacak mülakat değerlendirilmesinden sonra işe alım talebi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne yetkililer tarafından değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne iletilir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılır.2. Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.hasankeyf.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananlara gerekli tebliğ yapılacaktır.3. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçları ilan ve tebligattan itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hasankeyf Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek sıralamasına göre atama yapılacaktır.İLAN OLUNUR 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2012 22:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394