Amasya Hamamözü SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  AMASYA İLİ HAMAMÖZÜ İLÇESİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı PERSONEL ALIMI İLANI Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir).

Amasya Hamamözü SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  AMASYA İLİ HAMAMÖZÜ İLÇESİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı PERSONEL ALIMI İLANI Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir).

13 Eylül 2012 Perşembe 21:50
Amasya Hamamözü SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

AMASYA İLİ

HAMAMÖZÜ İLÇESİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIMI İLANI

Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir)...


 AMASYA İLİHAMAMÖZÜ İLÇESİSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı BaşkanlığıPERSONEL ALIMI İLANIHamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi Sözleşmeli personel alınacaktırA) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ( 2 kişi) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmakB) BÜRO GÖREVLİSİ ( 1 kişi) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.8) Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmakBAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR1) Bilgisayarı iyi derecede kullanabilmek , (Ofis programlarını iyi derecede kullanmak) 2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak3) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.4) Hamamözü ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmekC-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİBaşvurular 07.09.2012 – 14.09.2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.(www.sosyalyardimlar.gov.tr/)(http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim edecektir.Mülakata çağrılan adaylar İstenilen belgeleri, Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 19.09.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.Yukarıda Belirtilen tarihten sonra şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.D-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR.)1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 2- İş başvuru dilekçesi3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)5- Diploma fotokopisi6- Adli sicil belgesi7- Erkek adaylarda Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge8- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu9- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)10- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (sözleşme imzala aşamasında istenecektir.)E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLERAlınacak olan Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 6 kişi mülakata çağrılacaktır.Alınacak olan Büro görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 3 kişi mülakata çağrılacaktır.Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 15.09.2012 tarihinden itibaren Hamamözü Kaymakamlığını http://www.hamamozu.gov.tr/ Resmi Web sitesinde, yayınlanacaktır. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Mülakat, 20.09.2012 Perşembe günü saat: 10.00da , Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya adresinde Mütevelli Heyeti toplantı salonunda yapılacaktır.Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktırVakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir.İrtibat için : Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıSaray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü AmasyaTel: 0 358 787 62 68 Fax: 0 358 787 61 79


Son Güncelleme: 13.09.2012 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.