TUBİTAK Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) Alacak!..

Tubitak Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı personel alımı yapacak.İşte detaylar;

TUBİTAK Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) Alacak!..

Tubitak Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı personel alımı yapacak.İşte detaylar;

05 Ağustos 2018 Pazar 20:01
TUBİTAK Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) Alacak!..

Tubitak Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı personel alımı yapacak.İşte detaylar;

İlan No: TBTK.MAM.EE.2018-03

 1. İlan Referans Kodu: TBTK.MAM.EE.2018-3.01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
  1. . İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 25

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA - Gebze/KOCAELİ - 

 1. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 1. Tercih edilen nitelikler;
  • Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.
  • Güç Sistemleri Analizi ve Güç Dağıtım Sistemleri konularını içeren dersler almış/alıyor olmak.
  • Güç Sistemlerinde Koruma Teknikleri derslerini almış/alıyor olmak
  • Yan bilim dalı olarak Güç Elektroniği veya Kontrol alanında dersler almış/alıyor olmak.
  • Enerji sektöründeki yenilenebilir enerji uygulamalarına ilgili olmak.
  • Otomasyon       teknolojileri       (PLC/HMI/SCADA)       uygulamaları konusunda ilgili olmak.

2.İlan Referans Kodu: TBTK.MAM.EE.2018-3.02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

 1. . İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç elektroniği temelli Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 1. Tercih edilen nitelikler;
  • Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.
  • Statik Güç Çevrimi/Güç Elektroniği ve Motor Sürücü Sistemleri konularını içeren dersler almış/alıyor olmak.
  • Ayrık Zamanlı Sistemler veya Süreç Kontrolü veya Mikro Denetleyiciler konularını içeren dersler almış/alıyor olmak.
  • Güç Elektroniği benzeri simülasyon programlarının en az birinde güç elektroniği devrelerinin analizini yapabilmek ve MATLAB ile yazılım geliştirmiş olmak.
  • Baskı devre kartı tasarımı ve çizimi yapabilmek, elektronik devre analizi yapabilen programlar ile devre analizi yapabilmek ve gömülü yazılım konusunda uygulama geliştirmiş olmak.

3.İlan Referans Kodu: TBTK.MAM.EE.2018-3.03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

 1. . İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç sistemleri analiz ve planlama Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

 1. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
  1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
  2. Tercih edilen nitelikler;
   • Güç Sistemleri Analizi ve Güç Dağıtım Sistemleri konularını içeren dersler almış/alıyor olmak.
   • Elektrik güç sistemi için güvenlik ve kararlılık analizleri, durum kestirimi konularında çalışma yapmış olmak.
   • Optimizasyon teknikleri ve bilgisayar programlama dilleri (Java, Python, Javascript, MATLAB vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.
   • Güç sistemlerinde dağıtım, koruma, kararlılık, ekonomik işletme ve planlama konularında ders almış/alıyor olmak.
   • Güç sistemleri analiz yazılımları ile çalışma yapmış olmak.
   • Güç sistemlerinde lisansüstü çalışma yapmış veya yapmaya istekli olmak.

4.İlan Referans Kodu: TBTK.MAM.EE.2018-3.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

 1. . İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan hidroelektrik enerji santral projelerinde endüstriyel hidrolik sistemlerin tasarımı, üretim takibi, demontaj/montaj takibi işlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

 1. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 2. Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 3. Tercih edilen nitelikler;
  • Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.
  • Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almış olmak.
  • Hidrolik güç üniteleri, cebri yağlama sistemleri ve cebri sulu soğutma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve devreye alınması konularında tecrübe sahibi olmak.
  • Yapısal analiz konusunda tecrübe sahibi olmak.
  • Teknik çizim programlarından (Solidworks, Unigraphics, Catia, Autocad) en az bir tanesini iyi derecede kullanmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 5. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
 6. Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.
 7. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
 8. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı +10.000≥ 3, 2015 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversitedeki not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

 1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (hazırlık sınıfı eğitim süresi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 1. Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının

%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının

%40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

 1. Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

/YDS / ÜDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

KPDS            : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS              : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS              : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT     : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT  : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE  : First Certificate in English

CAE               : Certificate in Advanced English CPE            : Certificate of Proficiency in English

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup

4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuruların en geç 24 / 08 / 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
 3. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans  Kodlu pozisyona başvurabilecektir.
 4. Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesinde yer alan formül sonucuna göre, alanında doktora mezunu adaylar ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda istihdam edilecek personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.
 5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda  Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 1. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
  • Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,
  • Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
  • Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
  • İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı),
  • ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
  • ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon:       0262 677 21 72 0262 677 21 74

Son Güncelleme: 05.08.2018 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.