Resmi Gazete'de Devlet Memuru Alım İlanı Yayınlandı! İşte Boş Kadrolar...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlarda kamu kurumlarının 222 boş kadroya alım yapacağı açıklandı. Devlet memuru kadrolarında görevlendirilecek personellerin 657 ve 2547 sayılı kanunlarına göre alınacağı belirtildi. İşte o ilanlar ve başvuru şartları...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 02.12.2019, 07:19 02.12.2019, 13:41
Resmi Gazete'de Devlet Memuru Alım İlanı Yayınlandı! İşte Boş Kadrolar...

İş arayanların merakla beklediği daimi işçi alım ilanı Diyanet İşleri Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Yargıtay Başkanlığı tarafından yayınlamdı. Resmi Gazete’de yayımlanan daimi işçi alım ilanında ilana başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlarda aktarıldı. İşte o detaylar:

DİYANET 60 PERSONEL ALACAK

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göreaçıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70

(yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu

dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen

belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri

arasında saat 08.30-16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

 - İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini

yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna

girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama

işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi

yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden

sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini

yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 129 PERSONEL ALACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 kişilik personel alımı yapacak. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanarak Türkiye İş Kurumuna başvuru süreci başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak

• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak

• Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgari çalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılması durumunda eğitim masraflarının

kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair “Taahhütname” ve/veya “Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini” noter huzurunda imzalamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde

hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde ayrılanlar yukarıda 8 (sekizinci) madde de yazılı eğitim ücretini de ödemekle yükümlüdür. İşe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı

yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

YARGITAY 33 İŞÇİ ALACAK

Yargıtay Başkanlığı, sözlü sınavla güvenlik görevlisi ve  temizlik görevlisi kadrolarına 33 işçi istihdam edecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 silahlı güvenlik görevlisi  ve 18 temizlik personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  üzerinden alınacak.

Temizlik görevlisi alımında 3 personel engelliler arasından, 5  personel ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan  terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar  arasından seçilecek.

  Temizlik görevlisi kadrolarına başvuracakların, görevini yapmaya engel  olacak sağlık sorunu bulunmaması ve 30 yaşını doldurmamış olması, engelli olarak  başvuruda bulunacakların en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu  almaları, terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde  yaralananların ise durumlarını belgelemesi gerekecek.

Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise mezunu olması,  özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlaması, 30 yaşını doldurmamış  olması, erkeklerin en az 1 metre 75 santimetre, kadınların ise en az 1 metre 70  santimetre boyunda olması ve en az 1 yıllık tecrübesi bulunduğunu belgelemeleri  gerekecek.

Şartları uyan adaylar, 2-6 Aralık tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl  Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresindeki "iş arayan" linki  üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvurularını  yapabilecek.

Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek

Başvuru işleminde sadece Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları kabul  edilecek. Bu süreçte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci  yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini  Ankara'ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle  ilgili olarak yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil  tarihi esas alınacak.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların tamamı, İŞKUR  tarafından Yargıtay Başkanlığına gönderilecek ve noter huzurunda çekilecek kura  ile istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenecek. Noter  kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.  yargitay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.  Atanmaya hak kazanan adaylar, 30 gün içinde göreve başlayacak ve 2 aylık deneme  süresine tabi olacak. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri  feshedilecek.

Yorumlar (0)
-2°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:53
Öğle 12:46
İkindi 15:10
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü