İstanbul Teknik Üniversitesi 6 bin 700 TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile yüksek maaşla çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 30.07.2019, 08:38 30.07.2019, 08:49
İstanbul Teknik Üniversitesi 6 bin 700 TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile yüksek maaşla çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

ADAYLARDA ARANACAK GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b.  Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği,  elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

SBP Kriterleri

Kıdemli Sistem Uzmanı (3 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

 1. “Red Hat Enterprise Linux” ve “SUSE Linux Enterprise Server” sunucu işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak
 2. Büyük ölçekli (en az 5.000 kullanıcılı) kurumlarda çalışmış olmak.

 1. SSH, Apache Web Server, veritabanı (Mysql, MariaDb, PostgreSql), DNS (Bind,

Unbound), Iscsi, Samba, Nfs server, Dizin servisleri (Microsoft Active Directory – OpenLdap), eposta yönetimi (Sendmail, Postfix, Procmail, Dovecot), istenmeyen eposta (spam) ve virüs koruma sistemleri konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Yüksek erişilebilir ve kümelenmiş sistemler konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Dağıtık depolama sistemleri ve dosya sistemleri (GFS2) konularında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 2. Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 3. Linux sunucu üzerinde sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

 1. Sunucu iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Sunucu güvenliği ve erişim yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Sunucu yönetimi için Bash, Python, Php vb. diller ile program yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 2. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak.

 1. Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.

 1. Red Hat Certified Specialist in High Availability Clustering sertifikasına sahip olmak.

 1. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.

 1. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

 1. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

 1. KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
 2. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

 

 1. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

 1. Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

 1. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

 1. Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

 1. Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

:

18.07.2019

Başvuru Bitiş Tarihi

:

01.08.2019

Başvuru Yeri

:

İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 08.08.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI NE OLACAK?

 1. Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi

 1. Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)

 1. Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

ç) Bilgisayar Ağları

 1. İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

 1. Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2019 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 6.756,12 TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumlar (0)
-3°
kapalı
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:20
Güneş 07:50
Öğle 12:45
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü