Flaş Haber
Kapat

ÇOMÜ 135 sözleşmeli personel alacak

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 135 Sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı personel alım ilanı ile duyurdu.

ÇOMÜ 135 sözleşmeli personel alacak

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 135 Sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı personel alım ilanı ile duyurdu.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:56
ÇOMÜ 135 sözleşmeli personel alacak

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 135 Sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı personel alım ilanı ile duyurdu.

Yayımlanan ilan şöyle;

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından; Lisans mezunları için KPSS(P3), Önlisans mezunları için KPSS(P93), Ortaöğretim mezunları için KPSS(P94) puanına sahip olmak.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya engel hali olmamak.

B) İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html adresinden indirilebilir)

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

3- Fotoğraf (1 Adet)

5- 2016 KPSS Sonuç Belgesi

6- Kimlik Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

8- Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü )

9- Sertifika (aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için)

C) DİĞER BİLGİLER:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://personel.comu.edu.tr/ web adresinde formlar kısmında bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas  alınmak suretiyle  alım yapılacak boş  kadro  adedi kadar  asil ve  3 katı kadar yedek liste 2  iş günü içinde http://personel.comu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları, Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne (vardiyalı ve nöbet usulü) tabi olacaklardır.

7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personelden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

9) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb. yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

10) Adaylar sadece 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabilirler.

11) Atanmaya hak kazanan personel hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük Binası B Blok 1. Kat 104 Nolu Oda Merkez/ÇANAKKALE

Detaylı Bilgi İçin : 0(286) 218 00 18 Dahili: 1172-1173-2038 Son Başvuru Tarihi : 03 / 09 / 2018 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar.

SIRA NO

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Hemşire

1

1- Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

2- En az 6 (altı) ay Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

2

Hemşire

2

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

3

Hemşire

2

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Ameliyathane ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

4

Hemşire

1

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Genel Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

5

Hemşire

20

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

6

Hemşire

62

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında

mezun olmak.

7

Hemşire

2

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

8

Hemşire

1

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl Kalp Damar Cerrahisi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

9

Hemşire

1

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

10

Hemşire

3

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 6 (altı) ay yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

11

Hemşire

5

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

12

Hemşire

1

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 1 (bir) yıl deneyimi olmak.

13

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.

14

Sağlık Teknikeri

8

1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

15

Sağlık Teknikeri

1

1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- ISO13485:2016 Tıbbi Cihazlar -Kalite Yönetim Sistemleri -Düzenleyici Amaçlar için Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

3- ISO15189:2012 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik için gereksinimler Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

4- ISO/IEC17025:2017 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak (TURKAK onaylı)

16

Sağlık Teknikeri

1

1- Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl belirtilen alanda deneyimli olmak.

17

Sağlık Teknikeri

4

1-Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

18

Sağlık Teknikeri

1

1-Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2-En az 1 (bir) yıl alanında deneyimli olmak.

19

Sağlık Teknikeri

2

1- Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

20

Sağlık Teknikeri

7

1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

21

Sağlık Teknikeri

1

1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2- En az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

22

Sağlık Teknikeri

2

1- Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

23

Sağlık Teknikeri

1

1- Odyometri önlisans programından mezun olmak.

2- Odyometri alanında iş başı eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

3- En az 1 (bir) yıl deneyimi olmak.

24

Sağlık Teknikeri

1

1- Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.

25

Sağlık Teknikeri

1

1- Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

26

Sağlık Teknikeri

1

1- Protez ve Ortez Bölümü Ortopedi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2- En az 6 (altı) ay deneyimi olmak.

27

Büro Personeli

1

1- Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi

Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2- Alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

3- Yükseköğretim Kurumlarının Kreş-Anaokulu birimlerinde çalışmış olmak.

4- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı TS EN ISO/IEC 17021-2:2016 VE TS EN ISO/IEC 17021-3:2017 Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

28

Büro Personeli

1

1- Radyo ve Televizyon Programcılığı önlisans mezun olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) belgesine sahip olmak.

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

29

Büro Personeli

1

1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

2- Yükseköğretim Kurumlarında en az 9 yıl çalışmış olmak. Bunun en az 2 yılını rektör sekteri olarak çalışmış olmak

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

30

Gemi Adamı*

1

1- Elektrik önlisans programından mezun olmak.

2- Tayfa/Yardımcı sınıfı Gemi adamları için Yeterlik Belgesine sahip olmak.

3- Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

4- Amatör Denizci Belgesine sahip olmak.

5- Dalıcı belgesine sahip olmak.

* Gemi Adamı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, Gemi Adamı için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

Son Güncelleme: 24.08.2018 23:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.