ÇAYKUR Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartlar!...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile mühendis kadrolarında görevlendirilmek üzere 8 sözleşmeli memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

ÇAYKUR Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartlar!...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile mühendis kadrolarında görevlendirilmek üzere 8 sözleşmeli memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda ""Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin/Yüksekokulların veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmak,


III - SINAV BİLGİLERİ:

1) Giriş sınavının yazılı bölümü 13.10.2019 Pazar günü saat 10.00’da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Rize 'de Zihniderin Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tek oturumda yapılacaktır.
Sınav 80 sorudan ve çoktan seçmeli 4 seçenekten oluşmaktadır. Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (On) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 07.10.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) kişi başı sınav ücretini, T.C Ziraat Bankası Rize Merkez Şubesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü İBAN: TR370001000248293289876391 numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Adaylar, açıklama kısmına; “ TC Kimlik no, ad soyadı bilgileri ve sınav ücreti" ibaresini eklemeleri gerekmektedir.

4) 07.10.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Sınava girmeye hak kazandığı halde sınav ücretini ödedikten sonra sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

6) Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgeleri, Sınav Başvuru Formunda belirtikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda (sinav@caykur.gov.tr) gönderilecektir.

7) Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

8) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt ve anahtar alınmayacaktır.

9) Adaylar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (www.caykur.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.


IV - SINAV BAŞVURUSU:

1) Başvurular; 09.09.2019 ve 27.09.2019 tarihleri arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri başvuru yerine ulaşacak başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren Sınav Başvuru Formu.

2) Adayların söz konusu Sınav Başvuru Formunu doldurulduktan sonra, excel (.xls) formatında sinav@caykur.gov.tr elektronik posta adresine başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir.

3) Genel Müdürlük tarafından adaylara telefon, SMS, e-posta vb. elektronik yollarla bilgilendirme yapılacağından Sınav Başvuru Formundaki iletişim bilgilerinin mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

V- SINAV KONULARI

1.ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

•OLASILIK VE İSTATİSTİK (NOKTA TAHMİN. ARALIK TAHMİN, GÜVEN ARALIĞI)

•MALİYET ANALİZİ

•ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL

•KALİTE KONTROL VE GÜVENCESİ (TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, KALİTE KONTOL YÖNTEMLERİ, KALİTE YÖNETİMİNİN TEMELLERİ)

•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

•İŞ HUKUKU (GENEL KONULAR: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU, 4857 SAYILI İŞ KANUNU ve 1475 SAYILI İŞ KANUNU 14. MADDE)


2.MAKİNE MÜHENDİSİ

•BAKIM ONARIM (Endüstriyel Bakım, Planlı Bakım, Önleyici Bakım, Kestirimci Bakım)

•MEKANİK TAHRİK SİSTEMLERİ (Rulmanlar, Dişiler, Redüktörler, Varyatörler. Zincirli Tahrik Sistemleri)

•ÖLÇME VE KONTROL (Genel Bilgiler)

•BANTLI KONVEYÖRLER

•BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

•TEMEL MAKİNE VE BAĞLANTI ELEMANLARI

•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


3.BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

•VERİTABANI BİLGİSİ, VERİTABANI YÖNETİMİ, VERİ YAPILARI VE MODELLERİ

•KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)

•SQL SORGULAMA DİLİ

•İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ

•DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)

•NETWORK BİLGİSİ ( TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)

•BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

•TEMEL NET FRAMEFORK BİLGİSİ


4.KİMYA MÜHENDİSİ

•GENEL KİMYA

•KİMYASAL BAĞLANMA. TEMEL KAVRAMLAR

•ASİTLER VE BAZLAR

•ORGANİK KİMYA

•AMETALLER VE BİLEŞİKLERİ

•METALÜRJİ VE METAL KİMYASI

•KİMYASAL DENGE

•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


5. ELEKTRİK MÜHENDİSİ

•ELEKTRİK İÇ, TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

•ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

•ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLANMALAR YÖNETMELİĞİ

•ELEKTRİK MAKİNELERİ

•ELEKTRİK MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ

•AYDINLATMA TEKNİĞİ

•ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI

•YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


6. ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARLA BİTKİLERİ)

•GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ( GIDA MİKROBİYOLOJİSİ, MİNERALLER. VİTAMİNLER, PROTEİNLER, ENZİMLER, KARBONHİDRATLAR, FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ)

•TARLA TARIMI (TARLA TARIM SİSTEMLERİ)

•GÜBRELEME (Çayın Gübreletmesi)

•HASAT VE DEPOLAMA

•ÇAYIN BİYOKİMYASI VE İŞLENMESİ

•TÜRK GIDA KODEKSİ (Çay)

•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

VI-SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII - DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gereklidir.

2) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

3) Sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış sayılır.

4) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

5) Sınav Komisyonu; KPSS’nin ilgili puan türündeki (P3) notu, yazılı sınav notu ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenir.

6) Başarı listesi. Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

7) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSS P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

VIII- İTİRAZLAR

1) Adaylar, sınav sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak itirazlarını Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne yapacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (gerekmesi hâlinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden bilgi alarak) karara bağlanır.

2) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

3) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

IX- DİĞER HUSUSLAR

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2) Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz savılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.


İrtibat Bilgileri :

ADRES : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)


Personel Dairesi Başkanlığı

Müftü Mahallesi- Menderes Bulvarı 53080 - Merkez-RİZE

İnternet Adresi : www.caykur.gov.tr

E-Posta : sinav@caykur.gov.tr

Telefon : (0 464)213 02 68

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
kapalı
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:53
Öğle 12:46
İkindi 15:10
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü