Başbakanlık YTB Sözleşmeli İki Bilişim Personeli Alacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde YTB resmi sitesinden yayımlanan duyuruda alım için ayrılan kontenjanın 2 olduğu belirtilirken, başvuru işlemlerinin 29 Eylül 2017 tarihine kadar süreceği bildirilmişti

banner396

Başbakanlık YTB Sözleşmeli İki Bilişim Personeli Alacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde YTB resmi sitesinden yayımlanan duyuruda alım için ayrılan kontenjanın 2 olduğu belirtilirken, başvuru işlemlerinin 29 Eylül 2017 tarihine kadar süreceği bildirilmişti

19 Eylül 2017 Salı 12:59
Başbakanlık YTB Sözleşmeli İki Bilişim Personeli Alacak

Başbakanlık YTB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde YTB resmi sitesinden yayımlanan duyuruda alım için ayrılan kontenjanın 2 olduğu belirtilirken, başvuru işlemlerinin 29 Eylül 2017 tarihine kadar süreceği bildirilmişti. Başvuruların tamamı başkanlığın resmi sitesi üzerinden (https://basvuru.ytb.gov.tr) yapılacak. Başvuru şartlarının tamamına ve diğer detaylara aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz ; 

I.  GENEL BİLGİLER

 1. Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.

 2. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.

 3. Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

 4. Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.  

 5. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.         

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00  (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

II.   BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

 3. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

 4. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

 5. Talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,

 6. Daha önce Başkanlığın açmış olduğu Sözleşmeli Bilişim Personeli alım mülakatlarına katılmamış olmak.

III.    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

        A. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
        (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

Aranan Nitelikler:

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) ilgili asgari 5 (beş) yıl deneyim (kurulum, yönetim) sahibi olmak,

 3. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

  1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

  2. GIAC Penetration Tester (GPEN)

  3. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

  4. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

  5. Licensed Penetration Tester (LPT)

  6. Certified Ethical Hacker (CEH)

 4. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

 5. ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

 6. Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 7. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen:

 1. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

 2. ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

 3. Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

 4. Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

         

        B. İŞ ANALİSTİ
         (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

Aranan Nitelikler:

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. En az 3 (üç) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

 3. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

 4. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

 5. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

 6. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

 7. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

 8. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

 9. İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanabiliyor olmak,

 10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

 11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,

 12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

 13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

 14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 15. .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 16. Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 17. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,

 18. İlişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

 19. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

     Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

 • Certified Business Analysis Professional (CBAP)

 • Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)

 • Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)

 • Project Management Associate Certificate (PMA)

IV.  BAŞVURULARIN YAPILMASI

 1. Giriş sınavı başvuruları 05/09/2017 tarihinde başlayacak ve 29/09/2017 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.  Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

BELGE

AÇIKLAMA

a)

Özgeçmiş

b)

Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık Fotoğraf

 c)

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren

Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

           1)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

            2)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

d)

Mesleki Tecrübe

Şartını Gösteren

Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

e)

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

f)

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

g)

Mezuniyet Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

h)

Erkek Adaylar için

Askerlik ile İlişiği

Bulunmadığına İlişkin

Belge

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)

i)

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])

 2. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

 3. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak VII Sözleşme Ücretleri Bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir.

 4. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

 5. Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 05/10/2017 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 12/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 23/10/2017tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 23/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV

 1. Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

 2. Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın III. Başvuru Özel Şartları bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

 3. Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 27/10/2017 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 VII.  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

 1. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 1. Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

10

Bilgi Güvenliği Uzmanı

3 Katına kadar

1

10

İş Analisti

2 Katına kadar

Toplam

2

20

VIII.  SONUÇLARIN DUYURULMASI

 1. Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

 2. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.09.2017 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394