Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

banner396

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

23 Aralık 2015 Çarşamba 17:42
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları
 Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

Tercih başvuruları 14 Aralık 2015 Pazartesi günü başlayıp 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 18:00 ‘de sona eren Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürlüğü Unvanı) Sonucuna Göre Yerleştirme İlan Metni


Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen hükümler ve 10/03/2015 tarihli ve 22671628/774.05/24 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 28/06/2015 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 ve 13 üncü maddesine göre şube müdürlüğü unvanı için yazılı sınava müteakip gerçekleştirilen sözlü sınav neticesinde başarı sıralaması oluşturulmuş ve 450 adet Şube Müdürü unvanı kadrosu için tercih yapmaya hak kazanan kişilere ait sonuçlar her adayın kendi nüfus cüzdanı bilgileri ile görebileceği şekilde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşılarak açıklanmıştır.


Ekte ilan edilen münhal kadrolara aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olup tercih yapmaya hak kazanan 450 aday arasından tercihte bulunanların başarı sıralamasına göre yerleştirme ve atama işlemleri yapılacaktır.


1- Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 14 Aralık 2015 Pazartesi günü başlayıp 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 18:00 ‘de sona erecektir. Adaylar Bakanlığımız Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirme başvurusu için fiziki evrak gönderilmeyecektir.


2- Personel Bilgi Sisteminde (PBS) tercih başvurusunda bulunanlar, başvuru son tarih ve saatine kadar kesinleştirme işlemi yapabilecektir. Kesinleştirme işlemini yaparak son başvuru tarih ve saatine kadar tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar kesinleştirme işlemini sistem üzerinden geri alarak tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.


Adaylardan kesinleştirme işlemini ilan edilen son başvuru tarih ve saatine kadar gerçekleştirmeyenlerin tercihlerinde en az bir münhal kadro bulunması halinde kesinleştirme işlemleri başvuruların bitiminde sistem tarafından otomatik olarak
yapılacaktır. Son başvuru tarih ve saatine kadar hiç tercihte bulunmayan adaylar yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

3- Yerleştirme işlemi ;


a) Adaylar, ilan edilen tüm münhal yerlere tercihte bulunabilecektir. Adayların tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.


b) Yerleştirme işlemlerinde öncelikle yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmış olup başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilerek başarı sıralaması oluşturulmuştur.


Yerleştirme işlemi bu sıralamaya göre adayların tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.


c) Ekteki kadroların sıralaması İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri şeklindedir.

d) Adaylar “başarı sıralamama göre sadece tercih ettiğim kadrolara yerleşmek 
istiyorum, tercihlerimin dışındaki münhal yerlere yerleşmek istemiyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
 
e) Adaylara ilan edilen bütün münhal kadroları tercih edebilme imkanı sağlanmıştır.


İlan edilen münhal kadro sayısından daha az tercihte bulunan adaylar, tercihte bulunmadıkları diğer münhal kadrolara yerleştirme işleminden feragat etmiş sayılacaktır.


4- Adayların yerleştirme işlemleri 23 Aralık 2015 Çarşamba günü Noter huzurunda yapılacaktır.


5- Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre, münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.


6- Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.


7- Personel atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkları takdirde nakil talebinde bulunamayacaktır.


8- Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

S.N. UNVAN BRANŞ BİRİM ADI MÜNHAL SAYISI
1 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
3 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
4 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
5 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
6 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADIYAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
7 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
8 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
9 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
10 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AĞRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
11 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
12 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AKSARAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
13 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
14 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AMASYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
15 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
16 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA ALTINDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
17 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
18 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA ETİMESGUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
19 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5
20 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA KEÇİÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
21 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA MAMAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
22 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA SİNCAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
23 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
24 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
25 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
26 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
27 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA KEPEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
28 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA MANAVGAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
29 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
30 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ARDAHAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
31 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
32 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
33 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
34 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
35 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
36 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
37 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
38 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
39 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
40 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
41 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BATMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
42 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
43 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
44 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
45 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
46 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
47 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
48 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
49 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİTLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
50 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
51 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BOLU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
52 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
53 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURDUR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
54 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
55 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
56 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5
57 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
58 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA NİLÜFER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
59 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
60 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
61 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
62 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
63 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
64 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
65 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇORUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
66 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
67 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
68 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
69 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
70 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
71 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
72 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 4
73 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
74 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
75 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
76 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DÜZCE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
77 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
78 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK EDİRNE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
79 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
80 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ELAZIĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
81 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
82 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
83 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
84 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
85 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
86 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
87 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
88 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
89 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
90 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
91 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4
92 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
93 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
94 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
95 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
96 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GÜMÜŞHANE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
97 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK GÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
98 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HAKKARİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
99 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
100 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
101 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HATAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
102 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
103 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
104 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK IĞDIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
105 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
106 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ISPARTA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
107 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
108 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
109 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
110 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
111 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
112 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
113 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
114 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
115 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
116 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
117 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
118 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
119 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
120 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
121 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
122 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
123 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL EYÜP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
124 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
125 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
126 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
127 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
128 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 6
129 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
130 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
131 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL KARTAL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
132 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
133 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
134 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
135 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
136 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
137 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
138 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
139 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
140 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
141 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
142 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
143 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
144 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
145 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
146 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
147 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
148 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4
149 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
150 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
151 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
152 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
153 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
154 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
155 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
156 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARABÜK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
157 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
158 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
159 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
160 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
161 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
162 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
163 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
164 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
165 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
166 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
167 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
168 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
169 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
170 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
171 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
172 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
173 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
174 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KİLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
175 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
176 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
177 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
178 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
179 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
180 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
181 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4
182 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KONYA KARATAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
183 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KONYA MERAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
184 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
185 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KÜTAHYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
186 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
187 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
188 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MALATYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
189 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
190 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
191 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
192 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
193 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
194 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MARDİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
195 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
196 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MARDİN KIZILTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
197 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN AKDENİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
198 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
199 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
200 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN TARSUS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
201 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN TOROSLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
202 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
203 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
204 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
205 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MUŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
206 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
207 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK NEVŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
208 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
209 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
210 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
211 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
212 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
213 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
214 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
215 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK RİZE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
216 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
217 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAKARYA ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
218 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
219 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
220 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
221 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
222 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SAMSUN İLKADIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
223 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİİRT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
224 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
225 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİNOP HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
226 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
227 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
228 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
229 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
230 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
231 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞANLIURFA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 4
232 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
233 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞANLIURFA SİVEREK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
234 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞIRNAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
235 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
236 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
237 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
238 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
239 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
240 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
241 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
242 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
243 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TRABZON ORTAHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
244 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
245 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
246 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK UŞAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
247 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
248 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3
249 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3
250 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK VAN İPEKYOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
251 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK YALOVA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
252 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
253 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2
254 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2
255 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
256 ŞUBE MÜDÜRÜ YOK ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.12.2015 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394