Ocak 2016 Memur Zamlı Maaşları

Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...

Ocak 2016 Memur Zamlı Maaşları

Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...

09 Kasım 2015 Pazartesi 14:48
Ocak 2016 Memur Zamlı Maaşları
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...

Alınacak maaşlara yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre  enflasyon farkından kaynaklanan yeni bir ilave zam yapılması ihtimalide oldukça yüksek görünmektedir.

Maaşların hesaplanmasına eş, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı gibi ilave kalemler eklenmemiştir. En yüksek derecede olan devlet memurunun aldığı maaşa göre hesaplama yapılmıştır.


Unvanlara Göre 2016 Ocak ayı maaşlarıUNVAN

İstihaklarToplamı

Kesintiler Toplamı

Net Maaş

1.Hukuk Müşaviri

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

Ambar Memuru

3,099.07

-412.89

2,686.18

Antrenör

3,233.61

-424.45

2,809.16

Arama Kurtarma Teknisyeni

3,504.20

-465.06

3,039.14

Araştırma Görevlisi

4,575.62

-527.44

4,048.18

Araştırmacı

3,811.68

-509.14

3,302.54

Arkeolog

3,840.95

-497.79

3,343.16

Arşiv Memuru

2,971.16

-386.94

2,584.22

Asistan

4,687.28

-554.10

4,133.18

Aşçı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Avukat

4,186.79

-521.74

3,665.05

Ayniyat Saymanı

3,759.06

-482.53

3,276.53

Bahçivan

2,638.27

-344.91

2,293.36

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4,983.00

-602.66

4,380.34

Başkanlık Müşaviri

6,596.81

-938.62

5,658.19

Başkomiser

4,018.20

-503.44

3,514.76

Başmüfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Başmühendir

4,540.15

-575.15

3,965.00

Bekçi

2,643.16

-345.68

2,297.48

Belediye Başkan Yardımcısı

7,288.15

-1,055.38

6,232.77

Berber

2,638.27

-344.91

2,293.36

Bilgisayar İşletmeni

3,070.24

-401.00

2,669.24

Biolog

3,633.06

-494.54

3,138.52

Bölge Müdür Yardımcısı

4,593.95

-543.06

4,050.89

Bölge Müdürü

7,131.83

-1,127.04

6,004.79

Cezaevi Katibi

3,063.22

-399.13

2,664.09

Cezaevi Müdürü

4,583.20

-533.01

4,050.19

Cezaevi Vaizi

3,375.19

-501.85

2,873.34

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

3,154.03

-413.44

2,740.59

Çevirici(Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Çocuk Eğitimcisi

3,074.64

-404.33

2,670.31

Çocuk Gelişimcisi

3,509.76

-460.44

3,049.32

Çözümleyici

3,546.03

-465.37

3,080.66

Dağıtıcı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Daire Başkanı

5,820.25

-701.73

5,118.52

Daire Başkanı KİT Müşavir

5,194.96

-619.01

4,575.95

Daire Tabibi

4,684.49

-553.66

4,130.83

Daktilograf

2,985.13

-389.15

2,595.98

Defterdarlık Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

Denetçi-Başdenetçi

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

7,288.15

-1,168.56

6,119.59

DPB Başkanı

10,064.53

-1,737.51

8,327.02

DPB Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

DPB Uzman Yardımcısı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Diş Protez Teknisyeni

3,505.57

-459.78

3,045.79

Diyetisyen

4,426.51

-525.77

3,900.74

Doçent

5,504.75

-695.74

4,809.01

Ebe

3,509.76

-460.44

3,049.32

Eczacı

3,953.78

-510.34

3,443.44

Eğitim Görevlisi

3,670.82

-539.35

3,131.47

Eğitim Uzmanı

3,523.69

-461.85

3,061.84

Eğitim ve Öğretim Planlamacısı

4,483.58

-526.74

3,956.84

Ekonomist

3,126.31

-426.86

2,699.45

Emanet Memuru

2,989.32

-389.81

2,599.51

Enstitü Sekreteri

4,276.68

-502.42

3,774.26

Fakülte Sekreteri

4,430.80

-532.50

3,898.30

Fizikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Fizyoterapist

3,580.22

-479.92

3,100.30

Garson

2,638.27

-344.91

2,293.36

Gassal

2,638.27

-344.91

2,293.36

Gelir Uzman Yardımcısı

3,505.62

-420.29

3,085.33

Gelir Uzmanı

4,158.16

-517.50

3,640.66

Gençlik ve Spor Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Genel Müdür

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

Genel Müdür Bakan Müşaviri

7,424.22

-1,238.79

6,185.43

Genel Müdür Yardımcısı

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

GTH Uzmanı

6,542.64 TL

-934.23

5,608.41

Grafiker

3,827.74

-516.64

3,311.10

Hademe

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hastabakıcı

2,646.65

-346.23

2,300.42

Hazine Uzmanı

4,186.79

-521.74

3,665.05

Hemşire

3,505.57

-459.78

3,045.79

Hizmetli

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hukuk Müşaviri

4,904.92

-592.95

4,311.97

İcra Memuru

3,054.83

-397.55

2,657.28

İcra Müdür Yardımcısı

4,432.56

-518.14

3,914.42

İcra Müdürü

4,558.06

-529.05

4,029.01

İç Denetçi

5,243.66

-648.93

4,594.73

İl Emniyet Müdür Yardımcısı

4,665.95

-585.32

4,080.63

İl Emniyet Müdürü

7,131.83

-1,244.15

5,887.68

İl GöçUzmanYardımcısı

3,508.41

-420.73

3,087.68

İl Göç Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

İl Müdür Yardımcısı

4,524.88

-523.80

4,001.08

İl Müdürü

7,131.83

-1,145.90

5,985.93

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

4,600.93

-544.16

4,056.77

İl Planlama Uzmanı

4,145.59

-515.52

3,630.07

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

4,402.41

-562.78

3,839.63

İlçe Emniyet Müdürü

4,488.86

-573.81

3,915.05

İlçe Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

İmam-hatip

3,041.18

-449.86

2,591.32

İnfaz KorumaBaşmemuru

3,227.79

-420.65

2,807.14

İnfaz Koruma Memuru

3,222.21

-419.77

2,802.44

İstatistikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

İstidalci

3,504.20

-465.06

3,039.14

İşve Meslek Danışmanı

3,930.84

-513.06

3,417.78

İşletme Müdür Yardımcısı

4,234.85

-502.10

3,732.75

İşletme Müdürü

4,276.68

-502.42

3,774.26

İtfaiyeci

3,214.10

-422.15

2,791.95

Kaloriferci

2,638.27

-344.91

2,293.36

Kaymakam

7,267.26

-899.18

6,368.08

Kaymakam Adayı

4,541.16

-583.96

3,957.20

Kimyager

3,576.03

-479.26

3,096.77

KİT Müşaviri

4,455.18

-525.36

3,929.82

Komiser

3,958.93

-495.92

3,463.01

Komiser Yardımcısı

3,916.40

-490.52

3,425.88

Kontrolör-Başkontrolör

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

3,017.88

-388.04

2,629.84

Koruma ve Güvenlik Şefi

3,035.33

-395.50

2,639.83

Kuran Kursu Öğreticisi

3,111.64

-469.35

2,642.29

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Kültür ve Turizm Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Kütüphaneci

3,504.20

-465.06

3,039.14

Mal Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

5,286.79

-803.17

4,483.62

Mali Hizmetler Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Maliye Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Matbaacı

2,971.16

-386.94

2,584.22

Matematikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Memur

2,971.16

-386.94

2,584.22

Muayene Memuru

4,466.94

-565.69

3,901.25

Muhabir

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhafaza Memuru

3,032.81

-404.01

2,628.80

Mimar

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhasebeci

3,244.09

-426.10

2,817.99

Murakıp

3,175.80

-477.64

2,698.16

Musahhih

3,459.51

-458.02

3,001.49

Mutemet

2,971.16

-386.94

2,584.22

Mübaşir

2,780.51

-363.17

2,417.34

Müdür

4,271.09

-501.54

3,769.55

Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

Müezzin Kayyım

3,041.18

-449.86

2,591.32

Müfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Müfettiş Yardımcısı

3,953.16

-476.22

3,476.94

Mühendis

4,466.94

-565.69

3,901.25

Mülkiye Müfettişi

6,949.05

-851.37

6,097.68

Müsteşar

10,773.48

-1,871.06

8,902.42

Müsteşar Yardımcısı

9,390.80

-1,660.71

7,730.09

Müşavir

7,625.02

-1,193.92

6,431.10

Mütercim

3,306.14

-434.05

2,872.09

Müze Araştırmacısı

3,546.03

-465.37

3,080.66

Nüfus Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

Okutman (Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Orman Muhafaza Memuru

3,278.43

-413.41

2,865.02

Öğretim Görevlisi

4,483.58

-526.74

3,956.84

Öğretmen

3,332.48

-497.52

2,834.96

Özel Kalem Müdürü

4,915.34

-583.62

4,331.72

Pedagog

3,569.74

-478.27

3,091.47

Profesör

3,794.77

-464.83

3,329.94

Proramcı

6,400.42

-809.77

5,590.65

Psikolog

3,546.03

-465.37

3,080.66

Sağlık Fizikçisi

3,576.03

-479.26

3,096.77

Sağlık Memuru

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknikeri

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

2,648.75

-346.56

2,302.19

Sağlık Teknisyeni

3,505.57

-459.78

3,045.79

Santral Memuru

2,985.13

-389.15

2,595.98

Sayman

4,234.85

-502.10

3,732.75

Saymanlık Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

Seçim Müdürü

4,625.30

-546.99

4,078.31

Sektreter

3,035.33

-395.50

2,639.83

Sivil Savunma Uzmanı

3,559.93

-466.27

3,093.66

SGK Denetmen Yardımcısı

3,702.16

-474.32

3,227.84

SGK Denetmeni

4,171.42

-519.59

3,651.83

SGK Başkan Yardımcısı

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

SGK Başkanı

10,064.53

-1,737.51

8,327.02

SGK Merkez Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

SGK Merkez Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

SGK Uzmanı

6,542.64

-1,032.23

5,510.41

Sosyolog

3,576.03

-479.26

3,096.77

Strateji Geliştirme Başkanı

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

Şef

3,661.73

-479.19

3,182.54

Şehir Plancısı

4,466.94

-565.69

3,901.25

Şoför

2,971.16

-386.94

2,584.22

Şube Müüdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

Tabip

4,687.28

-554.10

4,133.18

Tapu Müdürü

4,341.55

-521.03

3,820.52

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

TBMM Genel Sekreteri

11,191.81

-1,993.73

9,198.08

TeknikÖğretmen THS

3,827.74

-516.64

3,311.10

Teknik Ressam

3,574.66

-484.54

3,090.12

Tekniker

3,504.20

-465.06

3,039.14

Teknisyen

3,504.20

-465.06

3,039.14

Terzi

2,638.27

-344.91

2,293.36

Tıbbi Teknolog

3,576.03

-479.26

3,096.77

TUİK Uzman Yardımcısı

4,373.07

-655.54

3,717.53

TUİK Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Usta Öğretici

2,971.16

-386.94

2,584.22

Uzman

3,303.35

-433.61

2,869.74

Uzman(Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Vaiz

3,458.86

-512.44

2,946.42

Vali

10,773.48

-1,866.07

8,907.41

Vali Yardımcısı

6,888.31

-827.15

6,061.16

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

4,149.78

-491.30

3,658.48

Vergi Dairesi Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

VHKİ

3,131.89

-418.06

2,713.83

Veteriner Hekim

4,443.33

-549.62

3,893.71

Veteriner Sağlık Teknikeri

3,560.03

-468.36

3,091.67

Veteriner Sağlık Teknisyeni

3,560.03

-468.36

3,091.67

Veznedar

3,040.91

-396.38

2,644.53

Yardımcı Doçent

4,659.29

-562.91

4,096.38

Yazı İşleri Müdürü

4,558.06

-529.05

4,029.01

Yoklama Memuru

2,971.16

-386.94

2,584.22

Yurt Müdürü

4,344.34

-521.47

3,822.87

 Yurt Yönetim Memuru

4,146.99

-490.86

3,656.13

Yükseokul Sekreteri

4,360.34

-513.02

3,847.32

Zabıt Katibi

3,420.21

-444.48

2,975.73

Zabıta

3,213.40

-422.04

2,791.362015 Asgari geçim indirimi miktarı


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ 

DURUMU

AYLIK TUTAR

- BEKAR

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

103,63 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

117,15 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

126,16 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

144,18 TLAsgari ücret 1.300,00 T.L. olduğunda ortaya çıkacak asgari geçim indirimi tutarları


ASGARİ ÜCRET 1.300,00 T.L. OLURSA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ 

DURUMU

AYLIK TUTAR

- BEKAR

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,74 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

161,36 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

198,60 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,95 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

167,57 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

211,01 TL

Son Güncelleme: 29.11.2018 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
fuat 4 yıl önce

profesörün maaşını 3000 tl yar. doçentin maaşını 4000 tl göstermişsiniz. bayağı sallamışsınız yanii.

Avatar
Gökhan 4 yıl önce

Sacmalamislar

Avatar
memoli 3 yıl önce

Mali Hizmet Uzmanı 3.700 yardımcısı 4.400 süpersiniz. :)

Avatar
Oylum 3 yıl önce

Yüksek okul sekreterı 4000tl maaş mı olur be

Avatar
müfettiş 3 yıl önce

müfettiş daha fazla alıyor

Avatar
Yasemin 3 yıl önce

Yurt yönetim memurları hangi kurumlarda çalışır bilgisi olan var mı acaba ? Ben şimdiye kadar sadece kyk yurtlarında çalışanları duydum.

Avatar
Uzman 3 yıl önce

He he profesor 3 bin yurt memuru 4 bin

Avatar
Seydi Altan 3 yıl önce

29.30 yıldan fazla çalışan engelli memurlara yüksek emekli maaşı. Bağlanmalı ve emeklelikte hiç kesinti olmasın