GÜMRÜK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri daha sonra açıklanmak üzere görevde yükselme sınavı açılacağı bildirilmiştir. İşte sınav ile ilgili detaylar ve başvuru şartları

GÜMRÜK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri daha sonra açıklanmak üzere görevde yükselme sınavı açılacağı bildirilmiştir. İşte sınav ile ilgili detaylar ve başvuru şartları

02 Şubat 2015 Pazartesi 16:14
GÜMRÜK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2015
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri daha sonra açıklanmak üzere görevde yükselme sınavı açılacağı bildirilmiştir. İşte sınav ile ilgili detaylar ve başvuru şartları

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 97710185/902.03
Konu : Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Sınavı

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Şube Müdürü, Personel Müdürü, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için de unvan değişikliği sınavı yapılması Bakanlık Makamının 30.12.2014 günlü onayı ile uygun görülmüştür.

Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadroları için sınav Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamada, Şef, Kısım Amiri, Memur, kadroları için sınav yine Bakanlığımızca yazılı olarak tek aşamada yapılacaktır. Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavı ise yazılı olarak tek aşamada Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılacaktır.

Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI VE DERECESİ 

ATAMA YAPILACAK YERLER

UNVANI

TEŞKİLATI

SAYISI

DERECESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Şef

Merkez

3

3

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

2

1

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Şef

Merkez

4

3

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Şef

Merkez

3

4

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

3

1

Personel Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

5

1

Personel Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

6

3

Personel Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

2

5

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

4

1

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

3

3

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

1

5

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şube Müdürü

Taşra

20

1

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi İşlem)

Şube Müdürü

Taşra

8

1

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Personel Müdürü

Taşra

8

1

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Şef

Taşra

60

3

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Şef

Taşra

20

5

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Kısım Amiri

Taşra

70

3

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Kısım Amiri

Taşra

20

5

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Memur

Taşra

45

5


Bakanlık merkezi

Memur

Merkez

1

5

Bakanlık merkezi

Memur

Merkez

2

7

TOPLAM

292


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI VE DERECESİ :

ATAMA YAPILACAK YERLER

UNVANI

TEŞKİLATI

SAYISI

DERECESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mühendis

Merkez

2

3

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mühendis

Merkez

2

4

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mühendis

Merkez

6

5

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Matematikçi

Merkez

5

8

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Fizikçi

Merkez

2

6

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İstatistikçi

Merkez

1

3

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Programcı

Taşra

2

2

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Programcı

Taşra

1

5

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Programcı

Taşra

6

6

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları

Programcı

Taşra

2

7

TOPLAM

29


Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

I- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü ile Personel Müdürü kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.

II- Özel Şartlar:

a) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosunun sınavı için bu kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da tekniker kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak.

b) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

c) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi işlem) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğine dair transkript sahibi olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,(Adayların, programlama dili bildiğine dair transkriptini veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifikasını, başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

3) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da istatistikçi, fizikçi, matematikçi veya mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak.

Merkez ve taşra teşkilatı Şef, Kısım Amiri ve Memur kadrolarına atanabilmek için;

I- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Kısım Amiri ile Memur kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermeye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

b) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

c) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

Unvan değişikliği sınavı sonucu Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadrolarına atanabilmek için;

I- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak.

II- Özel Şartlar:

a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

-Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Matematikçi kadrosuna atanabilmek için;

- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Matematik bölümünden mezun olmak,

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) Fizikçi kadrosuna atanabilmek için;

- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Fizik bölümünden mezun olmak,

ç) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (merkez teşkilatı) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İstatistik bölümünden mezun olmak,

2) YDS'den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. (Adayların, söz konusu yabancı dil sınavına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (taşra teşkilatı) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak ya da matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik, elektronik veya mühendislik bölümleri mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak (söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir),

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak (söz konusu belgeleri başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.),

3) YDS'den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D) düzeyinde puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. (Adayların, söz konusu yabancı dil sınavına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan

bir sınavdan puanlan olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

SINAV KONULARI Yazılı Sınav Konuları: a) Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

17- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

18- 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ.

b) Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

c) Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri,

3- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

9- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

10- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

11- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

12- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

14- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

15- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

16- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

17- Yönetmelikler,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

ç) Personel Dairesi Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri,

3- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

9- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

10- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

11- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

12- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

14- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

15- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

16- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

17- Yönetmelikler,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

I- Anayasa,

2 -640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

6- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

7- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat,

8- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

9- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

10- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

II- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

12- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

13- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

15- Bütçe Kanunu Uygulaması,

16- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

17- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

18- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat,

20- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat,

21- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat,

22- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat,

23- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

e) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları:

I- Anayasa,

2 -640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

6- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

7- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat,

8- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

9- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

10- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

II- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

12- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

13- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

14- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

15- Bütçe Kanunu Uygulaması,

16- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

17- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

18- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat,

20- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat,

21- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat,

22- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat,

23- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

f) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Örnek Ana sözleşmeler,

2- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun ve Örnek Ana sözleşmeler,

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler ve Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler),

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

8- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

11- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

g) Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1- Seri No: 2),

3- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

5- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

9- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

10- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

11- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

12- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,

13- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

14- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Dahil),

15- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

16- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

17- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

18- Elektronik İmza Kanunu,

19- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

20- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

21- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

22- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

23- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği,

24- 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri,

25- Taşınır Mal Yönetmeliği,

26- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1),

27- 2015 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar,

28- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,

29- Performans Programı Hazırlama Rehberi,

30- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi,

32- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Bağlı Yönetmelikler ve Tebliğler

- Kamu İhale Genel Tebliği ve İhale Uygulamaları

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği -Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği,

6- 237 sayılı Taşıt Kanunu,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

9- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar,

10- Taşınır Mal Yönetmeliği,

11- Resmi Mühür Yönetmeliği,

12- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

13- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

14- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

15- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri,

16- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

17- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ,

h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef yazılı sınav konuları:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

- Kamu İhale Genel Tebliği ve İhale Uygulamaları

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği,

6- 237 sayılı Taşıt Kanunu,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

9- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar,

10- Taşınır Mal Yönetmeliği,

11- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

12- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri,

13- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

14- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ,

ı) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

1- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ( BKK, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

17- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

18- 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ.

i) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü yazılı sınav konuları :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39, 40 ve Geçici 205 inci maddeleri,

3- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

9- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

10- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

11- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

12- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

14- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

15- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

16- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

17- Yönetmelikler,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

j) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bilgi İşlem) Şube Müdürü yazılı sınav konuları:

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

II- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

k) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef yazılı sınav konuları:

1- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ( BKK, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

l)) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amiri yazılı sınav konuları:

1- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5- 815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun ve gümrük gözetimiyle ilgili tebliğ,

6- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

7- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

8- Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Mevzuat,

9- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

10- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

11- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar,

12- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

13- Adli Kolluk Yönetmeliği,

14- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

15- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

16- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

17- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

18- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

19- 9 Sayılı Gümrük Genel Tebliği (Yatlara ilişkin),

20- TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

21- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi,

22- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

23- İthalat ve İhracat Mevzuatı,

24- Pasaport Kanunu,

25- Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,

26- Gümrük Muhafaza Personeli İç Hizmet Yönergesi,

27- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası,Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

28- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

m) Merkez Teşkilatı ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Memur yazılı sınav konuları:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

n) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mühendis yazılı sınav konuları:

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

II- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Matematik yazılı sınav konuları:

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

II- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Fizik yazılı sınav konuları:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

11- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

p) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İstatistik yazılı sınav konuları:

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

II- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

r) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Programcı yazılı sınav konuları:

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3- Algoritmalar,

4- Program Geliştirme (NET, PHP, HTML, JAVA),

5- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

6- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration),

7- Ağ Yönetimi,

8- Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix),

9- Bilgisayar ve Sunucu Donanımı,

10- Ofis Uygulamaları,

II- Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler),

12- Sosyal Mühendislik

Şube Müdürü ve Personel Müdürü Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.

SINAVA MÜRACAAT:

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar için başvurular 05 Şubat 2015 tarihinde başlayıp 15 Şubat 2015 tarihi saat 23.59 da sona erecektir. Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için başvurular ise 20 Nisan 2015 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2015 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sınava katılacak adaylar başvurularını Bakanlığımızın Web sitesinde elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın Web sitesinde yayımlanacaktır. Sınava başvuranlar, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçelerini faks ile gönderebilirler. Süresinden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanun uyarınca izin kullanan personel sınava başvurabilir ve katılabilir. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü yazılı sınavından 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan, Şef, Kısım Amiri, Memur, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılan yazılı sınavdan ise 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü yazılı sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Şube Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü sınavında başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, Şef, Kısım Amiri, Memur, Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı sınavında başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının tarihi ve yerleri ile Şube Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri Bakanlığımız web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

İlanda belirtilen sınavlara başvurma hakkı bulunan unvanlarda görev yapan personelden; 05 Nisan 2014 tarih ve 28963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce çalışma süresini tamamlamış olmakla birlikte, söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar, sınava başvurabileceği unvanlar için çalışma süresi şartını tamamlamış sayılır.

Kısım Amiri sınavını kazanarak atamaya hak kazananlardan daha önce hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme sınavına tabi olan merkez ve taşra şefliği, kısım amiri ile unvan değişikliği sınavına tabi olan Mühendis ve Programcı unvanında 5 inci dereceden sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilanda belirtilen sayı kadar personelin ataması yapılacaktır. Söz konusu derecede başarılı olan diğer adayların 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanması hususunda 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi uyarınca öğrenim durumuna göre en az 8 veya 10 yıllık hizmetinin bulunması gerektiğinden kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Tüm unvanların yazılı sınavı test şeklinde yapılacaktır.

Merkez teşkilatındaki Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları ile unvan değişikliği sınavına tabi olan Mühendis, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi ve Programcı kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletmesi ile Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel, taşra teşkilatındaki Şube Müdürü, Personel Müdürü, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için yapılacak olan sınavlara ise son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve döner sermaye işletmesi ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel başvurabilir.

Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler. Görevde yükselme sınavına katılan adayların unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıması halinde unvan değişikliği sınavına başvurması mümkün bulunmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

Söz konusu sınav ilanının biriminiz tüm personeline (izinli, raporlu, geçici görevli vb nedenlerle görevde bulunmayan personelde dahil olmak üzere) duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Neşet AKKOÇ Müsteşar Yardımcısı
Son Güncelleme: 02.02.2015 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3