DPB , 2016 KPSS Memur Atama Kontenjanlarını Açıkladı

Devlet Personel Başkanlığı, 2016 yılında kamu kurumlarına atanacak personel sayılarına ilişkin dağılımı açıkladı.

banner396

DPB , 2016 KPSS Memur Atama Kontenjanlarını Açıkladı

Devlet Personel Başkanlığı, 2016 yılında kamu kurumlarına atanacak personel sayılarına ilişkin dağılımı açıkladı.

05 Ocak 2016 Salı 01:05
DPB , 2016 KPSS Memur Atama Kontenjanlarını Açıkladı
Kpsscafe.com.tr-  Devlet Personel Başkanlığı, 2016 yılında kamu kurumlarına atanacak personel sayılarına ilişkin dağılımı açıkladı.

Açıklanan kontenjanlara göre kamu kurum ve kuruluşlarına 30 bini öğretmen atamalarına ayrılan kadro olmak üzere toplam 30 bin 903, yükseköğretim kurumlarına ise 545 kadro ayrılmıştır.


Kadroların kurumlara göre dağılımı için tıklayınız

Resmi Onay Yazısı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983  tarihli  ve  190  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnamenin  ek  7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare,  kurum  ve  kuruluşlarının serbest  memur  kadrolarına yapabilecekleri  açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel  Başkanlığının  bağlı  olduğu  Bakan  ile  Maliye  Bakanının  birlikte  teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; ayrıca maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

18/12/2015  tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici  Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b)  bendinde; 190  sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) Atama  izin sayılarının  kamu idare, kurum  ve  kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan  atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c)  2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2015  tarihi itibarıyla;

- Naklen  atama işlemlerinde,  muvafakat talebi söz konusu  personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,
- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan  atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,  2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme  Sınavı (KPSS) sonuçlarına  göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak  atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiç bir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

e) Ekli (I)  sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,
 
f)  Kamu idare, kurum  ve  kuruluşlarının;  genç işgücünün kamu  yönetimine kazandırılması için  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657  sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak  atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı  ve  daha üst  yönetici  kadroları ile  kariyer  meslek  kadrolarına  yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)
-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

g)  Personel  giderlerinin  izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar  dahilinde yapılan  atamaların  sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına  ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,
hususları arz ve teklif olunur.

(I) SAYILI CETVEL        

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI             1    ADALET BAKANLIĞI    20

2    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI    10

3    AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI    10

4    AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI     20

5    ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI    10

6    ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2

7    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2

8    ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI    2

9    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ    2

10    AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI     10

11    BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

12    BAŞBAKANLIK    20

13    BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI     20

14    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI    20

15    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    3

16    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI     20

17    DANIŞTAY BAŞKANLIĞI    10

18    DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2

19    DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

20    DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI    10

21    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

22    DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3

23    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI    20

24    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI    10

25    DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

26    DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

27    EKONOMİ BAKANLIĞI     15

28    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

29    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI    15

30    GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

31    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

32    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI     20

33    GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI     20

34    GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

35    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     20

36    HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI    10

37    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI    10

38    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI    20

39    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI    10

40    KALKINMA BAKANLIĞI     20

41    KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU    10

42    KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI    5

43    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

44    KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

45    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI    20

46    M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI    3

47    MALİYE BAKANLIĞI    20

48    MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

49    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

50    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI    30.000

51    MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

52    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI    20

53    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

54    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI    20

55    ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI    10

56    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

57    SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI    60

58    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI    10

59    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI    10

60    SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI    10

61    SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3

62    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10

63    SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

64    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

65    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

66    TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI    2

67    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI    10

68    TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI    10

69    TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI    2

70    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI    3

71    TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI    10

72    TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI    5

73    TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10

74    TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

75    TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2

76    TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI    5

77    ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI    20

78    ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI    2

79    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

80    YARGITAY BAŞKANLIĞI    10

81    YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI    5

82    YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI    10

83    YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

84    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI    10

        

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI        

1    ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ    5

2    ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ    5

3    ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ    5

4    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ    5

5    ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ    5

6    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ    5

7    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ    5

8    AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ    5

9    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ    5

10    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ    5

11    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ    5

12    AMASYA ÜNİVERSİTESİ    5

13    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ    5

14    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ    5

15    ANKARA ÜNİVERSİTESİ    5

16    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ    5

17    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ    5

18    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ    5

19    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ    5

20    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    5

21    BARTIN ÜNİVERSİTESİ    5

22    BATMAN ÜNİVERSİTESİ    5

23    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ    5

24    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ    5

25    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ    5

26    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ    5

27    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ    5

28    BOZOK ÜNİVERSİTESİ    5

29    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

30    BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ    5

31    CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ    5

32    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ    5

33    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ    5

34    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ    5

35    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ    5

36    DİCLE ÜNİVERSİTESİ    5

37    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    5

38    DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ    5

39    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ    5

40    EGE ÜNİVERSİTESİ    5

41    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ    5

42    ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ    5

43    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

44    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ    5

45    FIRAT ÜNİVERSİTESİ    5

46    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ    5

47    GAZİ ÜNİVERSİTESİ    5

48    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ    5

49    GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ    5

50    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

51    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ    5

52    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ    5

53    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ    5

54    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ    5

55    HARRAN ÜNİVERSİTESİ    5

56    HİTİT ÜNİVERSİTESİ    5

57    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ    5

58    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ    5

59    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

60    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ    5

61    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

62    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    5

63    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ    5

64    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ    5

65    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ    5

66    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ    5

67    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ    5

68    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

69    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ    5

70    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ    5

71    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ    5

72    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ    5

73    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ    5

74    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ    5

75    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ    5

76    MARMARA ÜNİVERSİTESİ    5

77    MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ    5

78    MERSİN ÜNİVERSİTESİ    5

79    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ    5

80    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ    5

81    MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ    5

82    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ    5

83    NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ    5

84    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ    5

85    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ    5

86    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ    5

87    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ    5

88    ORDU ÜNİVERSİTESİ    5

89    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

90    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ    5

91    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ    5

92    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ    5

93    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ    5

94    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ    5

95    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    5

96    SİİRT ÜNİVERSİTESİ    5

97    SİNOP ÜNİVERSİTESİ    5

98    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ    5

99    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ    5

100    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ    5

101    TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ    5

102    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ    5

103    TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ     5

104    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ    5

105    UŞAK ÜNİVERSİTESİ    5

106    YALOVA ÜNİVERSİTESİ    5

107    YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ    5

108    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5

109    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ    5


2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin
Onay YazısıNOT: Kpsscafe.com.tr tarafından hazırlanan bu haber  “www.kpsscafe.com.tr” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2016 08:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yavuz.1988 2 yıl önce

bu ne şimdi yani adı geçen kurumlar bu kadar mı alım yapacaklar

Avatar
kanky 2 yıl önce

Sadece kpss başvuru ve tercih ücretlerini bana versinler ben bundan daha fazla memur alırım

Avatar
Gülşah 2 yıl önce

Grafik Tasarım alanında alım yok mu yani

Avatar
ddf 2 yıl önce

yokkk yaaa

Avatar
Evdesaglik 2 yıl önce

Evde hasta bakımı önlisans mezunları da atanmak istiyor sayın bakanım.

Avatar
Büşra 2 yıl önce

merhaba
atanılan yer ve üniversite farklı şehirlerde olursa atamamızı üniversitenin olduğu şehre aldırma imkanımız var mı

Avatar
Hero 2 yıl önce

Eğitim yok mu

banner389

banner394