29 Mayıs 2015 tarihli atama kararları

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Maliye, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

banner396

29 Mayıs 2015 tarihli atama kararları

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Maliye, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

29 Mayıs 2015 Cuma 08:36
29 Mayıs 2015 tarihli atama kararları
29 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29370

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/244

1 – Batman İl Müftüsü Hasan ÇAĞLAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

              Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/278

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Aksaray İl Müftülüğüne Cemalettin BAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

               Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/279

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Samsun İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Veysel ÇAKI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/280

1 – 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Denizli İl Müftülüğüne Çorum İl Müftüsü Mehmet AŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

               Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/281

1 – 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Çorum İl Müftülüğüne Dr. Ahmet AKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

               Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/353

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Muhsin SEZGİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

               Başbakan

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/173

1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Yalçın YÜKSEL’in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                   Ali BABACAN

             Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/176

1 – Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM ile Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Hakan SABUNCU’nun atanmaları, 6015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                   Ali BABACAN

              Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/180

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Denetim Hizmetleri Başkanı İsmail YÜKSEKTEPE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Ayşenur İSLAM

              Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/182

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mutlu IŞIKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Ayşenur İSLAM

              Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/285

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hakan İlyas AYDOĞAN’ın atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                      Fikri IŞIK

               Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/186

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet VARGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                İdris GÜLLÜCE

             Başbakan                                    Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/187

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Ahmet Sami KULAKLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                İdris GÜLLÜCE

               Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/188

1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Ömer Sinan BAYÇELEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                İdris GÜLLÜCE

            Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/201

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet KARABAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Nihat ZEYBEKCİ

              Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/202

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Yurdal ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Nihat ZEYBEKCİ

               Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/300

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ragıp BİNGÖL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                              Akif Çağatay KILIÇ

             Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/212

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, Muharrem SELÇUK’un 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet Mehdi EKER

             Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/214

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Mehmet Salih SÖĞÜT’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet Mehdi EKER

              Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/274

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Ahmet YAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Cevdet YILMAZ

              Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/232

1 – Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Abdulkayyum KARAYEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Abdullah COŞKUNER’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK

             Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/99

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nurten ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU

             Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/264

1 – Karayolları Genel Müdürlüğü Konya 3 üncü Bölge Müdürü Mahmut YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Feridun BİLGİN

              Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/265

1 – Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır 9 uncu Bölge Müdürü Şamil GÜLEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

28/5/2015

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Feridun BİLGİN

              Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2015 08:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394