2015 yılı son güncel memur maaşları

2015 yılı son memur maaşları 666 sayılı KHK kapsamına göre hesaplanmıştır.

banner396

2015 yılı son güncel memur maaşları

2015 yılı son memur maaşları 666 sayılı KHK kapsamına göre hesaplanmıştır.

21 Nisan 2015 Salı 16:51
2015 yılı son güncel memur maaşları

 2015 Memur Maaşları


Unvanlar  

 

 NET TUTAR

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

 

     8.618   TL

Diyanet İşleri Başkanı

 

     8.618  TL

Türkiye  Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

 

     8.618  TL

Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Müsteşarı

 

     8.294  TL

İl Valisi

 

     8.294  TL

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

 

     8.294  TL

Özelleştirme İdaresi Başkanı

 

     8.294  TL

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı

 

     7.749  TL

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı

 

     7.749  TL

Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı

 

     7.749  TL

Türkiye  Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı

 

     7.749  TL

Türkiye  İstatistik Kurumu Başkanı

 

     7.749  TL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı

 

     7.206  TL

Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı

 

     7.212  TL

Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul Başkanları

 

     7.212  TL

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları

 

     7.212  TL

Sosyal Güvenlik Kurumu  Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 

     7.212  TL

Diyanet İşleri Başkanlığı  Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 

     7.212  TL

Başbakan Başmüşaviri

 

     7.212  TL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

 

     7.212  TL

Cumhurbaşkanlığı Başkanı

 

     7.212  TL

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

 

     7.212  TL

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

 

     7.212  TL

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi

 

     7.293  TL

Genel Müdür

 

     7.212  TL

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı

 

     7.212  TL

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı

 

     7.212  TL

Müsteşar Yardımcısı

 

     7.212  TL

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı

 

     7.212  TL

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı

 

     7.212  TL

Strateji Geliştirme Başkanı

 

     7.212  TL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

 

     7.206  TL

Türkiye  Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı

 

     7.212  TL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı

 

     7.212  TL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

 

     7.206  TL

Bakanlar Kurulu Sekreteri

 

     6.878  TL

Başbakan Müşaviri

 

     6.873  TL

Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları

 

     6.878  TL

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı

 

     6.070  TL

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları 

 

     6.070  TL

Devlet Personel Başkan Yardımcısı

 

     6.104  TL

Milli Kütüphane Başkanı

 

     6.070  TL

Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

 

     6.070  TL

I. Hukuk Müşaviri

 

     5.870  TL

Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri

 

     5.870  TL

Başbakanlık Basın Müşaviri

 

     5.870  TL

Başbakanlık Müşaviri

 

     5.870  TL

Gelir İdaresi Daire Başkanı

 

     5.870  TL

Genel Müdür Yardımcısı

 

     5.870  TL

Genel Müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 

     5.870  TL

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı

 

     5.870  TL

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı

 

     5.870  TL

Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı

 

     5.870  TL

Müstakil Daire Başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde)

 

     5.870  TL

Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları

 

     5.665  TL

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi

 

     5.598  TL

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı

 

     5.665  TL

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

 

     5.598  TL

Bakanlık Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü (Ankara ,İstanbul, İzmir) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul ,İzmir) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul ,İzmir) Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Sağlık Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul ,İzmir)  Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Defterdar (Ankara, İstanbul, İzmir) İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)  Türkiye  İstatistik Başkanlığı Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)  Türkiye  Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

     5.472  TL

İl Emniyet Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

 5.463  TL

Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

 5.438  TL

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Karayolları Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Meteoroloji Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Orman Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Vakıflar Bölge Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Basın-Yayın ve Enformasyon il Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Göç İdaresi İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)  Türkiye  İş Kurumu İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

     5.539  TL

 

Bakanlık Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Ekonomi Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Defterdar (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  İl Emniyet Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) İl Müftüsü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Vergi Dairesi Başkanı (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Türkiye  İstatistik Kurumu Başkanlığı Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  Türkiye  Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)

 

     5.040  TL

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Karayolları Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Meteoroloji Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Orman Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Vakıflar Bölge Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  Göç İdaresi İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Spor İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  Türkiye  İş Kurumu İl Müdürü (Büyükşehir belediyesi bulunan iller) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bölge Müdürleri (Büyükşehir belediyesi bulunan iller)  

 

     5.108  TL

 

Bakanlık Bölge Müdürü (Diğer iller) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Ekonomi Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Sağlık Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İl Müdürü (Diğer iller) Defterdar (Diğer iller)  Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü (Diğer iller) İl Emniyet Müdürü (Diğer iller) İl Müftüsü (Diğer iller) Vergi Dairesi Başkanı (Diğer iller)  Türkiye  İstatistik Kurumu Başkanlığı Bölge Müdürü (Diğer iller) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü (Diğer iller)

 

     4.924  TL

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü (Diğer iller) Karayolları Bölge Müdürü (Diğer iller) Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (Diğer iller) Meteoroloji Bölge Müdürü (Diğer iller) Orman Bölge Müdürü (Diğer iller) Vakıflar Bölge Müdürü (Diğer iller) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü (Diğer iller) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü (Diğer iller) Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürü (Diğer iller) Göç İdaresi İl Müdürü (Diğer iller)  Türkiye  İş Kurumu İl Müdürü (Diğer iller) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bölge Müdürleri (Diğer iller)

 

     4.992  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş,başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar,  Türkiye  Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

 

     4.996  TL

19 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 2 olanlar

 

     4.731  TL

16 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 3 olanlar

 

     4.462  TL

13 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 4 olanlar

 

     4.330  TL

10 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 5 olanlar

 

     4.196  TL

7 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 6 olanlar

 

     4.063  TL

 4 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 7 olanlar

 

     3.928  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş,başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar,  Türkiye  Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanların yardımcıları ve stajyerleri

 

     3.390  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;

 

22 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 1 olanlar

 

     4.059  TL

19 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 2 olanlar

 

     3.927  TL

16 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 3 olanlar

 

     3.793  TL

13 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 4 olanlar

 

     3.659  TL

10 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 5 olanlar

 

     3.606  TL

 7 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 6 olanlar

 

     3.477  TL

 4 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 7 olanlar

 

     3.350  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların yardımcıları

 

     2.874  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş,başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar,  Türkiye  Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;22 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 1 olanlar

 

     4.929  TL

19 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 2 olanlar

 

     4.696  TL

16 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 3 olanlar

 

     4.429  TL

13 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 4 olanlar

 

     4.266  TL

10 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 5 olanlar

 

     4.131  TL

 7 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 6 olanlar

 

     3.998  TL

 4 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 7 olanlar

 

     3.862  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş,başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar,  Türkiye  Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanların yardımcıları ve stajyerleri

 

     3.353  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan; 22 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 1 olanlar

 

     4.059  TL

19 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 2 olanlar

 

     3.927  TL

16 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 3 olanlar

 

     3.792  TL

13 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 4 olanlar

 

     3.659  TL

10 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 5 olanlar

 

     3.605  TL

 7 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 6 olanlar

 

     3.477  TL

 4 Yıl Hizmeti Olup Kadro Derecesi 7 olanlar

 

     3.350  TL

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların yardımcıları

 

     2.873  TL>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.04.2015 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394