Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler

2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler...

banner396

Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler

2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler...

26 Eylül 2015 Cumartesi 14:24
Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler
 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde Rehber Öğretmenlerin Yürüteceği Hizmetler...

KPSSCAFE.COM.TR
 - 
İlkokul, ortaokul ve liselerde görevli rehber öğretmenlerin öğrencilerin eğitsel gelişimleri ile ilgili, mesleki ilgi ve yetenekleri ile ilgili ve kişilik gelişimleri, akran ilişkileri ile ilgili yürütecekleri psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin gelişim seviyeleri dikkate alınarak yürütülmelidir.

Her eğitim sezonunun başında ilkokuldaki rehber öğretmenler okulun bünyesindeki anasınıflarına ve 1. Sınıflara başlayan öğrenciler ile ailelerine oryantasyon adı verilen uyum eğitimi vermelidir. Bu eğitimde okulun fiziki yapısı öğrencilere tanıtılır. Veliler de okul içinde yapılan ufak gezintiye eşlik edebilirler. Özellikle okulda yeni olan 1. Sınıf öğrencilerine tuvalet ve lavaboların yerleri ile kantin bölgesi iyi tanıtılmalıdır. Çünkü o yaştaki öğrencinin birincil fiziksel ihtiyaçları beslenme ile tuvalettir. Her yeri tanıyan çocuk kendini güvende hisseder.

Ortaokuldaki rehber öğretmenlerin 5. Sınıflara yönelik uygulayacakları oryantasyon eğitimi ilkokuldakine hem benzer hem de farklılıklar gösterir. 5. sınıflara yeni başlayan öğrencilere de okulun fiziki yapısı anlatılır ve okul gezdirilir. Ancak ilkokuldan farklı olarak bu öğrencilere okulun diğer birimleri de tanıtılmalıdır. Okulda bulunan ve boş zamanlarını geçirip kitap okuyabilecekleri kütüphane, ders işleyecekleri normal derslikler, fen ve teknoloji dersi için gidilecek fen laboratuarı, görsel sanatlar dersinde kullanılacak görsel sanatlar atölyesi, beden eğitimi öğretmenini bulabilecekleri beden eğitimi odası, idari işlerle ilgili olan müdür yardımcısı odası, yardım alabilecekleri rehberlik servisi, okulu yöneten müdür odası, beslenmede kullanacakları kantin, spor salonları, toplantıların yapılacağı seminer ya da toplantı salonu, öğretmenlerin ders aralarında dinlenecekleri öğretmenler odası, kız ve erkek ayrı ayrı tuvaletler tüm 5. sınıf öğrencilerine tanıtılmalı ve gezdirilmelidir.

Liselerde ise yine binanın fiziki yapısı tanıtılır, ayrıca öğretmenler ile de öğrenciler tanıştırılabilir. Özelikle ergenlik dönemindeki 9. sınıf öğrencilerine okul kuralları ile ilgili bilgiler sunulmalıdır. Eğer liseye gelen öğrenciler merkezi sistem ortak sınavları yolu ile tercih ederek gelmişse, farklı illerden gelen öğrenciler olabilir. Özellikle o öğrenciler ile yakından ilgilenilmelidir. Pansiyonlarda kalıyorlar ise pansiyon müdür yardımcısının erkek ve kız öğrenciler ile ayrı ayrı toplantılar yapması, rehber öğretmenin de bu toplantılara iştirak edip öğrencileri rahatlatıcı ve kendilerini evlerinden hissettirici konuşmalar ve etkinlikler yapmasında fayda vardır.

Rehber öğretmenler bunları yaparken grup rehberliği tekniğini kullanmalı, eğer bireysel problemi olan varsa; acilse hemen yardım elini uzatmalı, sürece yayılarak çözülecek bir problem ise randevu verip rehberlik servisinde ilgili paydaşların da yardımı ile öğrencinin çözüm yollarını bulmasına yardımcı olmalıdır.

Yeni gelen öğrenciler ile diğer öğrencilerin de görebileceği yerlere rehberlik servisi ile ilgili panolar koyulmalı ve bu panoların içi rehberlik hizmetleri çerçeve planında belirtilen takvim ve etkinlikler ile doldurulmalıdır. Sınavlar ve diğer konular ile ilgili rehberlik alanını ilgilendiren duyurular panoya asılmalı ve pano sadece tek amaca hizmet etmelidir. Bu panoda haricinde rehber öğretmenler öğrencilere ulaşabilmek için okul gazetesini veya dergisini kullanabilir, okulun web sayfasında rehberlik ile ilgili dökümanlar yayınlayabilir, tehlikeli olmayacak şekilde okulun sosyal medya sayfalarından da iletişim kurabilir.

Ortaokullarda bu yıl tam olarak aktif bir şekilde uygulanacak olan rehberlik ve kariyer planlama dersi için 8. sınıf rehber öğretmenleriyle hem plan hem de doküman anlamında paylaşımlarda bulunmalıdır. Bu dersin içeriğine uygun olarak, dolu dolu geçmesi için tüm öğretmenler ve idare ile işbirliği yapmalıdır.

Liselerde mesleki rehberlik kapsamında yürütülen çalışmalar 9. sınıf öğrencileri için rehberlik ve yönlendirme dersinde, sınıf rehber öğretmenleriyle iletişim kurarak, amacına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Tüm liselerde ortak olarak uygulanan 9. Sınıf eğitim müfredatı sonunda öğrencinin mesleki olarak hangi alana yatkınlığı varsa, gerekli ilgi envanterleri ve yetenek testleri kullanılarak, öğrenci ilgili alana yönlendirilmelidir.

İlerleyen aylarda 8. sınıftaki ortaokul öğrencileri için TEOG öncesi ve sonrası planlanarak, ortaöğretim kurumları hakkında bilgi verilir. TEOG sonrası oluşacak puanlarla hangi liselerin tercih edilebileceği öğrencilerle paylaşılır. Aynı çalışma öğrenci velileri ile de yapılmalıdır.

Liselerin 12. sınıf öğrencilerine YGS ve LYS sınavları sonucu oluşacak puanlarla iş bulabileceği ve meslek sahibi olabileceği alanlar tanıtılır. Aslında bu alanların tanıtımı 11. sınıfta başlamalıdır. Eşit ağırlık, sözel, sayısal veya dil puanı ile gidilebilecek lisans programları, içeriği, okutulan derslerin niteliği ve istihdam şansı ile tanıtılmalıdır.

Ortaokullarda 5. 6. ve 7. sınıfların gireceği Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı ile ilgili öğrenciler, öğretmenler ve veliler bilgilendirilmelidir. Öğrencilerin karşılıksız alacakları burslar için kaç puan almaları gerektiği, sınavda hangi konuların sorulacağı, sınava başvuru için hangi kriterlerin taşınması gerektiği öğrenci, veli ve öğretmenlere anlatılmalıdır.

Rehber öğretmenlerin diğer öğretmenlerle en fazla çatıştıkları konulardan biri olan ders saatinde yapılan bireysel görüşmelerle ilgili, sene başı öğretmenler genel kurul toplantısında karar alınmalıdır. Bu karara hem branş öğretmenleri hem de rehber öğretmenler istisnai durumlar dışında riayet etmelidirler. Öğrencinin dersten alınıp görüşme yapılması, bazı cin fikirli öğrenciler tarafından suiistimal edilebilir.

Rehber öğretmenlerin okulda nöbet tutan öğrenciler ile ilgili olarak idareye şu teklifi yapmasında fayda vardır. Bilindiği gibi sene içerisinde Kasım ve Nisan aylarında iki defa TEOG sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencileri nöbet tutuyor ise bunu 7. Sınıf öğrencilerine kaydırmak daha mantıklı olacaktır. Hem idarenin hem de rehberlik servisinin nöbet gününde olan öğrencinin istediği derslere girmesi için uygun şartları oluşturması gerekir. Tüm bu öğrenci lehine olan işlemlerin rehber öğretmen tarafından dile getirilmesi gerekmektedir.

Yıl içerisinde çeşitli meslek gruplarından personeller ile öğrencileri bir araya getirip seminer şeklinde, soru-cevap uygulamasının olduğu samimi bir sohbet durumu oluşturulmalı ve öğrencinin hedef dağarcığının genişletilmesine yardımcı olunmalıdır. Aynı amaç çerçevesinde farklı kurumlara, ortaöğretim okullarına veya meslek gruplarına yapılacak geziler öğrencilerin vizyonunu değiştirecektir.

Tüm okul türlerinde çalışan rehber öğretmenlerin yürütmesi gereken diğer bir hizmet de verimli ve etkin ders çalışma tekniklerinin öğrencilere öğretilmesidir. Çoğu rehber öğretmen standart bir ders çalışma programının üzerinde küçük değişiklikler yaparak öğrencilere dağıtır. Bazı rehber öğretmenler de ders çalışma programının taslağını dağıtır ve içeriğini verdiği bilgiler ile öğrencilerin doldurmasını ister.

Sınıf-şube rehber öğretmenlerine de bilgi vererek öğrencilerin öğrenme yöntemlerini tanımaları için onlara yardımcı olmalıdır.

Okulların ve rehberlik servisinin bir diğer büyük problemlerinden biri de devamsız öğrencilerdir. Rehber öğretmen idare ile yapacağı işbirliği çerçevesinde devamsız öğrencinin ailesi ve çevresi ile görüşerek okula devamının sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Sadece ders çalışan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin kendi seviyelerine uygun hedefleri olmasına yardımcı olunursa, okulun disiplin problemleri sıfıra iner.

Sınıf-şube rehber öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda öğrencilerle özel seçilmiş konular hakkında çalışmalar yürütmelidir. Bu sınıf içinde yaşanan tatsız bir olay, öğretmene karşı gelişen olumsuz yaklaşım, ders başarısının düşmesi, akran ilişkileri veya sınıf içi disiplin hakkında olabilir.

Özel Eğitim okullarında öğrenciler hakkında tutulacak dosyalar ile ilgili hem idare hem de branş öğretmenleri ile işbirliği yapmalıdır. Kat edilen gelişmeler kayıt altına alınmalıdır.

Özellikle ortaokul 7. sınıftan lise 12. sınıfa kadar olan yaş gruplarına yönelik olarak öğrencilerin gelişimsel özellikleri hakkında bilgilenmesini sağlamalıdır. Ergenlik döneminde dönem ile ilgili problem yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözümünde meslek ilkeleri çerçevesinde rol almalıdır.

Aileler ile ilgili tanımlanan ve planlanan eğitim programlarına katılmalı, ailelerin de eğitilmesi gerektiği konularda öğretmenler il işbirliği yapmalıdır. Özellikle günümüzde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye atabilecek her türlü teknoloji, etnik veya mezhepsel özellikler, çeşitli cinsel yönelimler, sürekli hastalıklar ile ilgili koruyucu rehberlik hizmetlerini uygulamalıdır.

Okulun bulunduğu bölgede yaşanabilecek doğal afetler, öğrencinin veya ailesinin yaşayabileceği kazalar, aile bireylerinin kaybı, cinsel, fiziksel veya duygusal istismar benzeri durumlarda uygun şekilde psikolojik desteği sağlamalıdır.

Rehberlik servisi olarak tehlikeli ve riskli durumlarda emniyet birimleri, savcılık, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi kurumlarla da işbirliği yapmalıdır.


NOT: Bu haberin tüm hakları 
''www.kpsscafe.com.tr'' sitesine aiittir. ''www.kpsscafe.com.tr'' şeklinde aktif bağlantı verilmeden yapılan alımlarda hukuki süreç başlatılacaktır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2015 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394