MEB-TTKB'ce Öğretmen Olan Memurlardan İsteyenlerin EÖH Sınıfında MEB'e Aktarılması Çalışmasında Sona Gelindi Mi?

"KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Zaten tasarruf dönemi de bana denk geldi. Memuröğretmenler ilgili bir planlamamız var, netleşmedi " demişti.

MEB-TTKB'ce Öğretmen Olan Memurlardan İsteyenlerin EÖH Sınıfında MEB'e Aktarılması Çalışmasında Sona Gelindi Mi?

"KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Zaten tasarruf dönemi de bana denk geldi. Memuröğretmenler ilgili bir planlamamız var, netleşmedi " demişti.

23 Aralık 2018 Pazar 11:19
MEB-TTKB'ce Öğretmen Olan Memurlardan İsteyenlerin EÖH Sınıfında MEB'e Aktarılması Çalışmasında Sona Gelindi Mi?

Yaklaşık 2 aydır Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı ile  Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonundaki çalışmanın tamamlanması ve özellikle MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 ve 17.04.2015 Değişikliği Mağduru “Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak” Kamu Personelinden İsteyenlerin Kadrosunun MEB’e EÖH Sınıfında Aktarılması bekleniyor.

 

İçlerinde yüksek lisanslıların bile bulunduğu, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdüren, "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012-17.04.2015 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına, MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması için  Ziya Selçuk 25.10.2018'de Anadolu Ajansı Editör Masası programında ilk kez açıkladığı çalışmanın sonlandırılması ve başvuru ekranın açılması bekleniyor.

 

MEB ve TTKB’YE GÖRE “ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK” KAMU PERONELİ

 

1) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB-ÖYGGM 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar ve kamu personeli 
 

2) Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmen olabilme koşullarını sağlamış, aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personeli


Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, iş-meslek danışmanı, ambar memuru, PTT gişe görevlisi, zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru, polis, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli... Vs. gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.


DEVLETİMİZİN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ EN UYGUN ÇÖZÜM ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARDAN İSTEYENLERİ DİPLOMA UNVANLARINDA EÖH SINIFINDA, MEB'E GEÇİRMEYE ÖZENDİRMEK OLUP VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ UZUN VADEDE PAHALIDIR, UYGUN DEĞİLDİR


Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan on binlerce ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılmasının uygun ve verimli olmadığı idareciler, öğretmenler, eğitim uzmanlarınca zaten sıklıkla belirtilmektedir.


15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

 

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

 

On binlerce öğretmen ihtiyacına karşın “Maliye Bakanlığı’nın kadro vermeme sıkıntısına dair”, “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair” resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye ek yük getirmeden yalnızca kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:
 

Asil Öğretmen Olmuş Asil Memurlar-Kamu Personeli & Aday Öğretmen Olacak Asil Memurlar-Kamu Personeli

 

KPSS ile kazanılan kadroların EÖH sınıfına, MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine ek yük oluşmayacaktır.

 

Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir.

 

Böylece MEB, verimsiz "ücretli öğretmenlik" yerine aralarında yüksek lisans ve doktora mezunlarının da bulunduğu, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; “asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” kamu personelini MEB’ e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda Bütçeye ek yük getirmeden kapatacaktır.

 

EÖH MEMURİYET SINIFINA GEÇECEK KAMU PERSONELİ KENDİ ARALARINDA SIRALANMALIDIR

 

MEB ve TTKB kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının EÖH sınıfına, MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılmasının hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki:

 

1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki "SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri" ile "Memuriyet süresi" toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

ya da bunlar dışında belirlenecek adil başka ölçütler de olabilir.

 

MEMURLUK KAZANMIŞ ÖĞRETMENLERİN EÖH SINIFINA AKTARILMASIYLA İLGİLİ MEVZUAT

 

 

* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: “özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli

 

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72. ve 74.Madde: “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”

 

* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: “Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.”

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği

 

şeklinde var olan güncel geçerli hukuki durumun T.C. Anayasamızın; 10.maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. ve 17. maddesi “ Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. tanımıyla  güvencesinde olduğu dikkate alınmalıdır

.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde görev yapmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken  

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 31.08.2012'de yapılan değişiklik sonucu memuriyete esas hizmet süresine dayalı başlıklardan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” kaldırılması mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

 

İlgili yönetmelik değişikliğinin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS' nin zorunlu olduğunu belirtmiştir.Ancak;

 

MEB, KPSS'SİZ - ÖABT’SİZ ÖĞRETMEN ALIMI (Bazı Özel Durumlar Dâhil) YAPMAKTADIR:

 

1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan “kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır.

3) “Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS'siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS'siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS'siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.

4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlanmıştır.

5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.

8)5000 ders ücretli, mülakatla devlet öğretmenliğine alınmıştır.

9)SHÇEK, yetiştirme yurtlarında büyüyüp memurluğa yerleştirilmişlerin KPSS’siz - ÖABT’siz, diplomaya dayalı öğretmenliğe (yönetmelikte kaldırıldığı belirtilen) kurumlararası geçişlerinin yapılması (gazi-malul yakınlarındakine benzer bir şekilde) durumu da ortadadır.

 

“ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK” KAMU PERSONELİ 31.08.2012’DEN BERİ SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMAKTADIR

 

Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Rehberlik, Öğretim Yöntem ve Teknikleri eğitim & öğrenimleri olmayan on binlerce “Ders Ücretli Mevsimlik Sözde Öğretmen” varken...

 

Ziraat Fakültesi mezunları hala sınıflardayken…

 

Yapılan denetimler sonucunda öğretmenlikle ilgisi olmayan kişilerin maalesef yıllarca MEB’de görev yaptığı ortaya çıkarılmışken…

 

Bizler bu kutsal öğretmenlik mesleğinin eğitimini aldık öğrenimini gördük ki; diplomalarımızla gerçek öğretmeniz ancak MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı. KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31.08.2012’de “yönetmelik değişikliği mağduru memuröğretmen” durumuna düşürüldük.

 

Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?

 

Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş kamu personeli olarak asıl mesleğinize geçiş için tek seçenek; memuriyetten istifayla kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek yeniden KPSS ile; yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre,  4+2= 6 yıl, (son olarak 3+1=4 yıl denildi) çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı; maruz kaldığınız bu haksızlık ve mağduriyet karşısında nasıl bir yol izlerdiniz?

Devletimizden bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.

 

Aile birliğimizi-düzenimizi kurarak yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak; Devletimizin geleceği olan çocuklar ve gençlerimizle geleceğimizi en iyi şekilde planlamak istiyoruz.

 

Sayın Y. Tekin’in dediği gibi "MEB dışındaki aile bireyleri” olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıflarımızda öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.

Öğretmen kamu personeli asıl unvanlarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH sınıfı memur kadrolarının olması gereken sahiplerine kalmasıyla "diploma unvanında verimli istihdam" da sağlanabilir.

 

Ayrıca yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanarak genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, ... Vs. kamu personeli kadrolu memuröğretmenlerin görev yerleri; okullarda, sınıflarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarında EÖH sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolar olduğunu düşünüyor geçişimizin sağlanmasını talep ediyoruz.

 

Sayın Y. Tekin'in Eylül 2014'teki öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadesinden de yola çıkarak;

 

Biz öğrencilerimize kavuşacağız Devletimizin de, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memur öğretmenlerle masrafsızca kapatacağı kanaatindeyiz.

 

Saygılarımızla…

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 Değişikliği Mağduru

Kadrolarının EÖH Memuriyet Sınıfına Aktarılmasını İsteyen                                                         

“Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak” Kamu Personeli

 

 

EK: Konuyla ilgili MEB’in cevaplaması istemiyle verilmiş yazılı soru önergeleri ve ilgili kanun teklifi

 

* 29.11.2018 Ankara Milletvekili İbrahim Halil ORAL: KPSS ile öğretmenlik dışı devlet memurluğuna atanmış öğretmenlere ilişkin  https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.uyenin_soru_onergeleri?p_sicil=5744&p_donemkod=21

 

* 28.11.2018 Antalya Milletvekili Feridun BAHŞİ: Öğretmen olup başka unvanlarda memurluk yapanların öğretmen kadrosuna atanmasına ilişkin Yazılı Soru Önergesi  https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-6009s.pdf 

   

* 09.10.2018 Antalya Milletvekili Feridun BAHŞİ: Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile mesleki üst öğrenim bitiren memurların öğrenim durumlarına uygun kadro atamalarının yapılması öngörülmektedir http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1120.pdf 

 

*11.05.2018 Isparta Milletvekili İrfan BAKIR: Öğretmenlik dışı kadrolarda çalışan öğretmenlerin öğretmen olarak alımına ve öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28981s.pdf  

 

* 10.04.2018 İstanbul Milletvekili Arzu ERDEM: Farklı kurumlara memur olarak atanan öğretmenlik bölümü mezunlarına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28182s.pdf 

  

* 27.10.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-54650s.pdf 

 

* 18.06.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişleri ile ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-46447s.pdf 

 

* 21.03.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Yazılı Soru Önergesi  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-41470s.pdf 

Son Güncelleme: 23.12.2018 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HARİKASIN KPSSCAFE 3 ay önce

Çok açıklayıcı, çözümü içinde barındıran bır yazı-haber olmuş.

Avatar
Rmznk 3 ay önce

Haber için teşekkürler aynı hassasiyeti bakanımızdan da bekliyoruz gören olmasını bekliyoruz

Avatar
Ahmet Akyüz 3 ay önce

Memur öğretmenler olarak kpsscafe.com.tr editör ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Şubat 2019 atamasında Kurumlararası ilk atama başvuru ekranının açılmasını bekliyoruz.

Avatar
Yeşil Velespit 3 ay önce

Destekleriniz için çok teşekkür ederiz.

Avatar
Fuat 3 ay önce

7 yıldır mağduruz. Haber yaptığınız için tşk ederiz.

Avatar
Esra 3 ay önce

Teşekkürler desteğiniz için

Avatar
Suat 3 ay önce

2012 de yönetmelik mağduru olduk. Hakkımızı 7 yıldır istiyoruz. Hem bütçe tasarrufu açısından da mantıklı olan budur. Yönetmelik değişikliği istiyoruz be sınıflarda öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz

Avatar
G.ARSLAN 3 ay önce

İçlerinde yüksek lisanslıların da bulunduğu, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdüren, "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012-17.04.2015 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına, MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması uygun çözüm olur.